Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

INFORMACE K ÚČTU ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vážení rodiče,

Od 1. 1. 2017 má školní jídelna při Základní škole Hustopeče nad Bečvou zřízen vlastní bankovní účet pro platby za stravné ve školní jídelně.

Nové číslo účtu školní jídelny:

277 651 041/0300

Všechny úhrady za stravné provádějte od 1. 1. 2017 pouze na tento nový účet.         -------------------------------------------------------------------------------------------------------     Obecné pokyny pro placení stravného ve školní jídelně

při Základní škole Hustopeče nad Bečvou od 1.8.2017.

1. Inkasním způsobem – nejvýhodnější

Jestliže jste se rozhodli platit stravné z účtu, dohodněte si s Vaším peněžním ústavem "Souhlas s inkasem " – ze sporožirového účtu České spořitelny k 15. dni následujícího měsíce. Nutno nahlásit souhlas k inkasu a číslo účtu školy:

ČS 0100446691/0800,

cílený na úhradu stravného s minimálním krytím (limit) na účtu:

ZŠ - 600,- Kč                           MŠ  -1 000,- Kč

V měsíci zřízení uhraďte ve prospěch účtu školní jídelny zálohu ZŠ – 600,- Kč nebo MŠ -1 000,- Kč, v dalších měsících pak budete hradit jen skutečně projedenou stravu za předchozí měsíc. Po skončení školního roku, tzn. v průběhu července, provede školní jídelna vyúčtování a vrátí Vám případný přeplatek na Váš účet.

Příkaz ke stažení inkasa bude vždy k 15. dni předešlého měsíce – zajistěte si dostatečné krytí.

Po zřízení souhlasu s inkasem nahlaste ve školní jídelně Vaše číslo účtu, z kterého budou platby stahovány.

Vzor příkazu k povolení inkasa

Jméno majitele účtu: vyplníte VAŠE jméno
Číslo účtu: vyplníte vaše číslo účtu
Inkaso ve prospěch příjemce platby: ZŠ Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
Číslo účtu příjemce platby: 277 651 041/0300
Variabilní symbol: evidenční číslo strávníka – zjistíte v jídelně

Limit platby inkasa: 600 - 1 000,- Kč podle rozsahu stravování (ZŠ, MŠ, pro jednoho strávníka)

2. Převodem z účtu (internetové bankovnictví)

Číslo účtu příjemce platby= účet ŠJ: 277 651 041/0300

3. Složení platby v jídelně

Finanční hotovost můžete ve vyjímečném případě složit v pokladně školní jídelny. Platba musí být provedena nejpozději do 20. dne na další měsíc.

Poznámka:
Všichni žáci, děti budou mít automaticky na každý následující měsíc obědy objednané! Jedná se i o měsíc září následujícího školního roku. V případě, že nebudete chtít oběd na první a další dny následujícíh o měsíce (např. z důvodu nemoci), je možné obědy odhlásit osobně, telefonicky nebo přes webové stránky "STRAVA.cz" nejpozději jeden den předem do 13:00 hod. (den předem = den, kdy probíhá vyučování) na telefonní číslo 581 694 251.

Žák má nárok na státem dotované jídlo pouze v době pobytu ve škole ve dnech školního vyučování a první den neplánované nepřítomnosti ve škole (nemoc).

Další dny je možné se stravovat za plnou cenu oběda.

Platby inkasem či jinou bezhotovostní formou musí být provedeny vždy k 15. dni v daném měsíci na účet ŠJ.

Variabilní symbol je evidenční číslo strávníka – zjistíte u vedoucí ŠJ.

Zákonný zástupce žáka ZŠ, dítěte MŠ bere na vědomí, že v případě neuhrazení platby stravného je žák ZŠ automaticky vyřazen ze stravování.

Dítě MŠ, nesmí do uhrazení stravy navštěvovat MŠ.

Hustopeče nad Bečvou, 12. 12. 2016                                

                                                                           Mgr. Jaroslav Bečák                                                                                                     ředitel školy

Stránka

Den stromů

Den stromůExkurze do zámku Lešná

Mgr. Eva Světnická, 17. 10. 2017 Zobrazit více

Volba povolání -

Burza práce a vzdělání v Přerově 12.10. 2017

Mgr. Naděžda Valoušková, 16. 10. 2017 Zobrazit více

Chemie převážně nevážně

Projektový den na SPŠ Hranice

Mgr. Martina Vašinková, 16. 10. 2017 Zobrazit více

DRAKIÁDA - pozvánka

DRAKIÁDA - pozvánkaDRAKIÁDA ve školní družině

Mgr. Adéla Vahalová, 13. 10. 2017 Zobrazit více

Městská policie v naší škole

Městská policie v naší školePrvní a druhou třídu navštívil příslušník Městské policie v Hranicích.

Mgr. Zora Křupalová, 11. 10. 2017 Zobrazit více

Třeťáci a čtvrťáci v divadle

Třeťáci a čtvrťáci v divadle"Dášeňka" netradičně

Mgr. Olga Poláčková, 9. 10. 2017 Zobrazit více

Ukázka národních lidových tanců v Polské Kolonowskie

Ukázka národních lidových tanců v Polské KolonowskieV pátek brzy ráno se vydali vybraní žáci 6. a 8. třídy do Polska na dvoudenní setkání, na kterém v rámci projektu „Hledáme své kořeny přírodní i kulturní“ předvedli nacvičený lidový tanec a známé lidové písně.

Mgr. Martina Urbanová, 7. 10. 2017 Zobrazit více

Vybíjená s úsměvem

Vybíjená s úsměvemV pátek 29. 9. se žáci naší školy zúčastnili turnaje ve vybíjené v Drahotuších.

Mgr. Monika Plesníková, 29. 9. 2017 Zobrazit více

Sběr starého papíru

Sběr starého papíruNa naší škole proběhne ve dnech 4. – 10. října sběr papíru. Množství doneseného papíru (prosím karton v omezené míře slisovaný a svázaný) žáci hlásí třídnímu učiteli.
Kontejner bude přistaven na parkovišti před průjezdem školy. Žáci soutěží ve sběru papíru o hodnotné ceny pro nejlepšího sběrače – jednotlivce i pro nejlepší třídu. Výsledky budou vyhlášeny na konci školního roku.

Mgr. Zdenek Šrámek, 29. 9. 2017

Třeťáci a čtvrťáci na dopravním hřišti

Třeťáci a čtvrťáci na dopravním hřištiTento týden navštívili žáci 3. a 4. třídy Dopravní hřiště v Hranicích, kde si teoreticky i prakticky vyzkoušeli svoje znalosti silničního provozu a dovednosti cyklisty.

Mgr. Martina Urbanová, 22. 9. 2017 Zobrazit více

Stránka