Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

DOTAČNÍ TITUL OP VVV " ŠABLONY I"

šance pro Vaše děti

sablony1_logo

 

Vážení rodiče,

od 1.9.2017 se naše základní škola zapojila do realizace dotačního titulu OP VVV zjednodušeného vykazování "ŠABLONY I".

V tomto projektu se jedná o „Rozvoj extrakurikulárních aktivit na ZŠ Hustopeče nad Bečvou".

Cílem a úkolem projektu je v oblasti mimoškolní rozvíjet extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Tento projekt bude škola realizovat 24 měsíců, tedy od října 2017 až do září 2019 formou:

1. Čtenářských klubů

2. Klubů zábavné logiky a deskových her

3. Doučování žáků ZŠ.

 

Všechny tyto aktivity a kluby jsou pro žáky školy ZDARMA. Podrobnější informace o jednotlivých kroužcích naleznete na nástěnkách školy. 

 

Rád bych přiblížil náplň a realizaci aktivity

KLUBU LOGICKÉHO MYŠLENÍ A DESKOVÝCH HER.

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem.

V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. Pokud v jednom týdnu klub odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat klub dvakrát.

Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min.

75 % z celkového počtu zapsaných žáků.

Pokud je žák do klubu přihlášen, je pro něj docházka povinná a jeho nepřítomnost musí být zákonným zástupcem žáka omluvena.  V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo ukončení docházky žáka do klubu (např. z důvodu stěhování, apod.) je možné přijmout na jeho místo jiného žáka.

 

Mgr. Jaroslav Bečák

ředitel školy

 

Stránka

Ukončení školního roku

Slavnostní ukončení školního roku

Mgr. Naděžda Valoušková, 1. 7. 2018 Zobrazit více

Plavecký výcvik

Plavecký výcvikDěti získaly "Mokré vysvědčení"

Mgr. Olga Poláčková, 28. 6. 2018 Zobrazit více

Dětský den pro 1. stupeň a pro děti ŠD

Dětský den pro 1. stupeň a pro děti ŠDVe čtvrtek 21.6.2018 proběhl ve škole dětský den.

Mgr. Adéla Vahalová, 22. 6. 2018 Zobrazit více

Školní exkurze

Školní exkurze2. třída navštívila Štramberskou trúbu

Mgr. Eva Světnická, 15. 6. 2018 Zobrazit více

Projekt česko - polsko

Projekt česko - polsko

Jitka Blaťáková, 12. 6. 2018 Zobrazit více

Taneční soutěž

Ostravská pyramida - taneční soutěž

Mgr. Eva Lišková, 11. 6. 2018 Zobrazit více

Třeťáci a čtvrťáci v Moravském krasu

Třeťáci a čtvrťáci v Moravském krasuVe čtvrtek 31. 5. 2018 se vydali žáci 3. a 4. třídy do Punkevních jeskyní v Moravském krasu.

Mgr. Martina Urbanová, 31. 5. 2018 Zobrazit více

Prvňáčci na výletě

Prvňáčci na výletěVe středu navštívili žáci 1. třídy Teplice nad Bečvou.

Mgr. Zora Křupalová, 31. 5. 2018 Zobrazit více

Exkurze 7. a 8. třídy

Rekreační areál Baldovec

Mgr. Martina Vašinková, 30. 5. 2018 Zobrazit více

Turnaj vybíjená - parlament

Turnaj vybíjená - parlamentVe středu odpoledne 30. 5. se uskutečnil turnaj ve vybíjené.

Mgr. Monika Plesníková, 30. 5. 2018 Zobrazit více

Stránka