Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

INFORMACE K ÚČTU ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vážení rodiče,

Od 1. 1. 2017 má školní jídelna při Základní škole Hustopeče nad Bečvou zřízen vlastní bankovní účet pro platby za stravné ve školní jídelně.

Nové číslo účtu školní jídelny:

277 651 041/0300

Všechny úhrady za stravné provádějte od 1. 1. 2017 pouze na tento nový účet.         -------------------------------------------------------------------------------------------------------     Obecné pokyny pro placení stravného ve školní jídelně

při Základní škole Hustopeče nad Bečvou od 1.8.2017.

1. Inkasním způsobem – nejvýhodnější

Jestliže jste se rozhodli platit stravné z účtu, dohodněte si s Vaším peněžním ústavem "Souhlas s inkasem " – ze sporožirového účtu České spořitelny k 15. dni následujícího měsíce. Nutno nahlásit souhlas k inkasu a číslo účtu školy:

ČS 0100446691/0800,

cílený na úhradu stravného s minimálním krytím (limit) na účtu:

ZŠ - 600,- Kč                           MŠ  -1 000,- Kč

V měsíci zřízení uhraďte ve prospěch účtu školní jídelny zálohu ZŠ – 600,- Kč nebo MŠ -1 000,- Kč, v dalších měsících pak budete hradit jen skutečně projedenou stravu za předchozí měsíc. Po skončení školního roku, tzn. v průběhu července, provede školní jídelna vyúčtování a vrátí Vám případný přeplatek na Váš účet.

Příkaz ke stažení inkasa bude vždy k 15. dni předešlého měsíce – zajistěte si dostatečné krytí.

Po zřízení souhlasu s inkasem nahlaste ve školní jídelně Vaše číslo účtu, z kterého budou platby stahovány.

Vzor příkazu k povolení inkasa

Jméno majitele účtu: vyplníte VAŠE jméno
Číslo účtu: vyplníte vaše číslo účtu
Inkaso ve prospěch příjemce platby: ZŠ Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
Číslo účtu příjemce platby: 277 651 041/0300
Variabilní symbol: evidenční číslo strávníka – zjistíte v jídelně

Limit platby inkasa: 600 - 1 000,- Kč podle rozsahu stravování (ZŠ, MŠ, pro jednoho strávníka)

2. Převodem z účtu (internetové bankovnictví)

Číslo účtu příjemce platby= účet ŠJ: 277 651 041/0300

3. Složení platby v jídelně

Finanční hotovost můžete ve vyjímečném případě složit v pokladně školní jídelny. Platba musí být provedena nejpozději do 20. dne na další měsíc.

Poznámka:
Všichni žáci, děti budou mít automaticky na každý následující měsíc obědy objednané! Jedná se i o měsíc září následujícího školního roku. V případě, že nebudete chtít oběd na první a další dny následujícíh o měsíce (např. z důvodu nemoci), je možné obědy odhlásit osobně, telefonicky nebo přes webové stránky "STRAVA.cz" nejpozději jeden den předem do 13:00 hod. (den předem = den, kdy probíhá vyučování) na telefonní číslo 581 694 251.

Žák má nárok na státem dotované jídlo pouze v době pobytu ve škole ve dnech školního vyučování a první den neplánované nepřítomnosti ve škole (nemoc).

Další dny je možné se stravovat za plnou cenu oběda.

Platby inkasem či jinou bezhotovostní formou musí být provedeny vždy k 15. dni v daném měsíci na účet ŠJ.

Variabilní symbol je evidenční číslo strávníka – zjistíte u vedoucí ŠJ.

Zákonný zástupce žáka ZŠ, dítěte MŠ bere na vědomí, že v případě neuhrazení platby stravného je žák ZŠ automaticky vyřazen ze stravování.

Dítě MŠ, nesmí do uhrazení stravy navštěvovat MŠ.

Hustopeče nad Bečvou, 12. 12. 2016                                

                                                                           Mgr. Jaroslav Bečák                                                                                                     ředitel školy

Stránka

Čtvrťáci se radovali z bohatého úlovku

Čtvrťáci se radovali z bohatého úlovkuV pátek 15. 9. 2017 jsme se ve výuce TV vydali na zdravotní vycházku na "Padělky ke křížku".

Mgr. Martina Urbanová, 16. 9. 2017 Zobrazit více

Plavecký výcvik 1. - 3. třídy

Plavecký výcvik 1. - 3. třídyTak jako každý rok, účastnili jsme se také letos plaveckého výcviku na Plovárně v Hranicích.

Mgr. Martina Urbanová, 27. 6. 2017 Zobrazit více

Sportovní den Bělotín

Sportovní den BělotínSportujeme v Bělotíně.

Mgr. Monika Plesníková, 23. 6. 2017 Zobrazit více

Bezpečné Hranice

preventivní program k "Ochraně obyvatel při mimořádných událostech"

Mgr. Marcela Dopitová, 23. 6. 2017 Zobrazit více

Sportovní kurz 9. třída

Sportovní kurz 9. třídaUžíváme si poslední dny ve škole.

Mgr. Monika Plesníková, 19. 6. 2017 Zobrazit více

Sportovní odpoledne ve školní družině

Sportovní odpoledne ve školní družiněDěti s rodiči se zúčastnili ve čtvrtek 8. 6. 2017 soutěžního odpoledne na školním hřišti uspořádaného školní družinou.

Mgr. Adéla Vahalová, 15. 6. 2017 Zobrazit více

Čtvrťáci na výletě

V pátek jsme odjeli vlakem směr Rožnov pod Radhoštěm.

Cestou od vlaku do Valašského muzea jsme v parku  posvačili a na náměstí nakoupili nějaké dárečky. Ve skanzenu se nás ujala slečna Dája, která nás provázela celý den. Líbily se nám tam staré domy, větrný mlýn a stará škola s panem učitelem. Viděli jsme také spoustu zvířat - býky, kozy, husy, králíky a oslíka, kterého si pojmenovali Ijáček. Po prohlídce jsme se vydali na cestu na ranč Bučisko. Cesta byla delší než jsme přepokládali, ale vše jsme zvládli. Už jsme se nemohli dočkat oběda. Po obědě jsme měli přestávku, kterou jsme vyplnili nákupem dalších dárečků a vyblbnutím na dětském hřišti. Nejvíc se nám líbila trampolína. Potom jsme se rozdělili do čtyř družstev. Pojmenovali jsme se Žížaláci, Hustopeče, Rohlíci a Špekouni. Procházeli jsme pohádkovým lesem a plnili úkoly. Potom jsme na ranči soutěžili v různých disciplínách. Někteří odvážlivci se projeli na koni. Za splněné úkoly jsme získali sladkou odměnu. Trochu unaveni jsme se vydali na zpáteční cestu na nádraží a odjeli domů. Výlet se nám líbil.

Foto ZDE.


Mgr. Zora Křupalová, 6. 6. 2017 Zobrazit méně

Školní exkurze 1. třídy

Školní exkurze 1. třídyDne 31. 5. 2017 se vydalo v 7.30 hod. 23 prvňáčků na cestu do Teplic nad Bečvou.

Mgr. Monika Plesníková, 4. 6. 2017 Zobrazit více

Exkurze 7. třídy

Exkurze 7. třídyNávštěva Moravského krasu

Mgr. Martina Vašinková, 4. 6. 2017 Zobrazit více

Exkurze 6. třída

Exkurze 6. třídaSpolečně v lanovém centru

Mgr. Monika Plesníková, 31. 5. 2017 Zobrazit více

Stránka