Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

DOTAČNÍ TITUL OP VVV " ŠABLONY I"

šance pro Vaše děti

sablony1_logo

 

Vážení rodiče,

od 1.9.2017 se naše základní škola zapojila do realizace dotačního titulu OP VVV zjednodušeného vykazování "ŠABLONY I".

V tomto projektu se jedná o „Rozvoj extrakurikulárních aktivit na ZŠ Hustopeče nad Bečvou".

Cílem a úkolem projektu je v oblasti mimoškolní rozvíjet extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Tento projekt bude škola realizovat 24 měsíců, tedy od října 2017 až do září 2019 formou:

1. Čtenářských klubů

2. Klubů zábavné logiky a deskových her

3. Doučování žáků ZŠ.

 

Všechny tyto aktivity a kluby jsou pro žáky školy ZDARMA. Podrobnější informace o jednotlivých kroužcích naleznete na nástěnkách školy. 

 

Rád bych přiblížil náplň a realizaci aktivity

KLUBU LOGICKÉHO MYŠLENÍ A DESKOVÝCH HER.

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem.

V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. Pokud v jednom týdnu klub odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat klub dvakrát.

Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min.

75 % z celkového počtu zapsaných žáků.

Pokud je žák do klubu přihlášen, je pro něj docházka povinná a jeho nepřítomnost musí být zákonným zástupcem žáka omluvena.  V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo ukončení docházky žáka do klubu (např. z důvodu stěhování, apod.) je možné přijmout na jeho místo jiného žáka.

 

Mgr. Jaroslav Bečák

ředitel školy

 

Stránka

Třeťáci a čtvrťáci na dopravním hřišti

Třeťáci a čtvrťáci na dopravním hřištiTento týden navštívili žáci 3. a 4. třídy Dopravní hřiště v Hranicích, kde si teoreticky i prakticky vyzkoušeli svoje znalosti silničního provozu a dovednosti cyklisty.

Mgr. Martina Urbanová, 22. 9. 2017 Zobrazit více

Čtvrťáci se radovali z bohatého úlovku

Čtvrťáci se radovali z bohatého úlovkuV pátek 15. 9. 2017 jsme se ve výuce TV vydali na zdravotní vycházku na "Padělky ke křížku".

Mgr. Martina Urbanová, 16. 9. 2017 Zobrazit více

Plavecký výcvik 1. - 3. třídy

Plavecký výcvik 1. - 3. třídyTak jako každý rok, účastnili jsme se také letos plaveckého výcviku na Plovárně v Hranicích.

Mgr. Martina Urbanová, 27. 6. 2017 Zobrazit více

Sportovní den Bělotín

Sportovní den BělotínSportujeme v Bělotíně.

Mgr. Monika Plesníková, 23. 6. 2017 Zobrazit více

Bezpečné Hranice

preventivní program k "Ochraně obyvatel při mimořádných událostech"

Mgr. Marcela Dopitová, 23. 6. 2017 Zobrazit více

Sportovní kurz 9. třída

Sportovní kurz 9. třídaUžíváme si poslední dny ve škole.

Mgr. Monika Plesníková, 19. 6. 2017 Zobrazit více

Sportovní odpoledne ve školní družině

Sportovní odpoledne ve školní družiněDěti s rodiči se zúčastnili ve čtvrtek 8. 6. 2017 soutěžního odpoledne na školním hřišti uspořádaného školní družinou.

Sportovní odpoledne ve školní družině

Ve čtvrtek 8. 6. 2017 jsme uspořádali pro všechny děti ze školní družiny sportovní odpoledne společně s rodiči. Soutěžilo se ve dvojicích (rodič-dítě) ve dvou věkových kategoriích. Na osmi stanovištích čekaly soutěžící zajímavé sportovní úkoly i řešení pohádkového kvízu. V přestávkách mezi soutěžemi si mohli všichni zastřílet ze zbraní na laserové střelnici nebo zastřílet z luku. Do soutěže se zapojilo 28 soutěžních dvojic. Hlavním sponzorem naší akce je MAS Hranicko v zastoupení paní Gaďurkové Hany, která se také se svými dětmi aktivně zapojila do soutěžních disciplín. Čtvrteční odpoledne se nám vydařilo, počasí nám přálo a odcházeli jsme domů nabití krásnými zážitky.

Fotky z této akce můžete shlédnout ve fotogalerii ŠD.

Za školní družinu vychovatelky Hajdová M., Vahalová A. a Rušarová M.


Mgr. Adéla Vahalová, 15. 6. 2017 Zobrazit méně

Čtvrťáci na výletě

V pátek jsme odjeli vlakem směr Rožnov pod Radhoštěm.

Mgr. Zora Křupalová, 6. 6. 2017 Zobrazit více

Školní exkurze 1. třídy

Školní exkurze 1. třídyDne 31. 5. 2017 se vydalo v 7.30 hod. 23 prvňáčků na cestu do Teplic nad Bečvou.

Mgr. Monika Plesníková, 4. 6. 2017 Zobrazit více

Exkurze 7. třídy

Exkurze 7. třídyNávštěva Moravského krasu

Mgr. Martina Vašinková, 4. 6. 2017 Zobrazit více

Stránka