Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

DOTAČNÍ TITUL OP VVV " ŠABLONY I"

šance pro Vaše děti

sablony1_logo

Vážení rodiče,

od 1.9.2017 se naše základní škola zapojila do realizace dotačního titulu OP VVV zjednodušeného vykazování "ŠABLONY I".

V tomto projektu se jedná o „Rozvoj extrakurikulárních aktivit na ZŠ Hustopeče nad Bečvou".

Cílem a úkolem projektu je v oblasti mimoškolní rozvíjet extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Tento projekt bude škola realizovat 24 měsíců, tedy od října 2017 až do září 2019 formou:

1. Čtenářských klubů

2. Klubů zábavné logiky a deskových her

3. Doučování žáků ZŠ.

 

Všechny tyto aktivity a kluby jsou pro žáky školy ZDARMA. Podrobnější informace o jednotlivých kroužcích naleznete na nástěnkách školy. 

 

Rád bych přiblížil náplň a realizaci aktivity

KLUBU LOGICKÉHO MYŠLENÍ A DESKOVÝCH HER.

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem.

V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. Pokud v jednom týdnu klub odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat klub dvakrát.

Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min.

75 % z celkového počtu zapsaných žáků.

Pokud je žák do klubu přihlášen, je pro něj docházka povinná a jeho nepřítomnost musí být zákonným zástupcem žáka omluvena.  V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo ukončení docházky žáka do klubu (např. z důvodu stěhování, apod.) je možné přijmout na jeho místo jiného žáka.

 

Mgr. Jaroslav Bečák

ředitel školy

 

Stránka

Turnaj ve hře "Člověče, nezlob se"

Turnaj ve hře "Člověče, nezlob se"Čtvrtá třída, ve spolupráci se školním parlamentem, připravila ve čtvrtek 1. 3. 2018 pro žáky naší školy soutěžní odpoledne ve hře "Člověče, nezlob se".

Mgr. Martina Urbanová, 1. 3. 2018 Zobrazit více

Gratulace !!!

Gratulace našim žákům za vzornou reprezentaci školy

 

V pátek 22. 2. 2018 se naši žáci účastnili Oblastního přeboru základních a středních škol v obřím slalomu, který proběhl na Potštátě.

 

                         Matyáš Grygar obsadil 1. místo  v kategorii mladší žáci

                         Karel Šidlík obsadil 2. místo v kategorii starší žáci

 

V úterý 27. 2. 2018 v Přerově proběhla okresní soutěž ve hře na hudební nástroje, ve které získala

                        Anna Holeňová  1. místo ve hře na příčnou flétnu 

 

Oceněným žákům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.


Mgr. Eva Lišková, 1. 3. 2018 Zobrazit méně

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

V pátek 9. 2. 2018 proběhlo v Přerově okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Mgr. Monika Plesníková, 22. 2. 2018 Zobrazit více

"Kuba - dvě tváře svobody"

"Kuba - dvě tváře svobody"vzdělávací zeměpisný pořad

Mgr. Martina Vašinková, 19. 2. 2018 Zobrazit více

OVOCE A MLÉKO DO ŠKOL- únor 2018

OVOCE A MLÉKO DO ŠKOL- únor 2018Následující termín dodání projektu Ovoce a zelenina do škol 22.02.2018

Správce Webu, 19. 2. 2018 Zobrazit více

Jarní prázdniny

Provoz ZŠ v době jarních prázdnin 2018

Správce Webu, 7. 2. 2018 Zobrazit více

LVK pro 1. stupeň

LVK pro 1. stupeňHarmonogram odjezdů a příjezdů a organizace kurzu.

Správce Webu, 5. 2. 2018 Zobrazit více

Divadlo - Klapzubova jedenáctka

6. a 7. třída se vydala za kulturou

Mgr. Monika Plesníková, 31. 1. 2018 Zobrazit více

Preventivní programy na naší škole

Besedy s lektorem o prevenci rizikového chování

Mgr. Marcela Dopitová, 29. 1. 2018 Zobrazit více

OVOCE A MLÉKO DO ŠKOL 25.leden 2018

OVOCE A MLÉKO DO ŠKOL 25.leden 2018Následující termín dodání projektu Ovoce a zelenina do škol je čtvrtek 25.01.2018.

Následující termín dodání projektu Mléko do škol 25.01.2018

Správce Webu, 23. 1. 2018 Zobrazit více

Stránka