Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

DOTAČNÍ TITUL OP VVV " ŠABLONY I"

šance pro Vaše děti

sablony1_logo

Vážení rodiče,

od 1.9.2017 se naše základní škola zapojila do realizace dotačního titulu OP VVV zjednodušeného vykazování "ŠABLONY I".

V tomto projektu se jedná o „Rozvoj extrakurikulárních aktivit na ZŠ Hustopeče nad Bečvou".

Cílem a úkolem projektu je v oblasti mimoškolní rozvíjet extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Tento projekt bude škola realizovat 24 měsíců, tedy od října 2017 až do září 2019 formou:

1. Čtenářských klubů

2. Klubů zábavné logiky a deskových her

3. Doučování žáků ZŠ.

 

Všechny tyto aktivity a kluby jsou pro žáky školy ZDARMA. Podrobnější informace o jednotlivých kroužcích naleznete na nástěnkách školy. 

 

Rád bych přiblížil náplň a realizaci aktivity

KLUBU LOGICKÉHO MYŠLENÍ A DESKOVÝCH HER.

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem.

V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. Pokud v jednom týdnu klub odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat klub dvakrát.

Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min.

75 % z celkového počtu zapsaných žáků.

Pokud je žák do klubu přihlášen, je pro něj docházka povinná a jeho nepřítomnost musí být zákonným zástupcem žáka omluvena.  V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo ukončení docházky žáka do klubu (např. z důvodu stěhování, apod.) je možné přijmout na jeho místo jiného žáka.

 

Mgr. Jaroslav Bečák

ředitel školy

 

Stránka

Vánoční keramika na zámku

Vánoční keramika na zámkuVánoční keramika na zámku

Mgr. Radka Březíková, 18. 12. 2018 Zobrazit více

VÁNOČNÍ DÍLNY V ŠD

VÁNOČNÍ DÍLNY V ŠDVe středu dne 12. 12. 2018 proběhly ve školní jídelně tradiční vánoční dílny pro děti ze ŠD a jejich rodiče či prarodiče.

Mgr. Adéla Vahalová, 17. 12. 2018 Zobrazit více

PROJEKTOVÝ DEN „OBBRANA SE TÝKÁ VŠECH“

PROJEKTOVÝ DEN „OBBRANA SE TÝKÁ VŠECH“PROJEKTOVÝ DEN „OBBRANA SE TÝKÁ VŠECH“

Mgr. Radka Březíková, 17. 12. 2018 Zobrazit více

PROJEKTOVÝ DEN NA SPŠ HRANICE

PROJEKTOVÝ DEN NA SPŠ HRANICE

Mgr. Radka Březíková, 17. 12. 2018 Zobrazit více

Návštěva hvězdárny ve Valašském Meziříčí, 5.roč.

Návštěva hvězdárny ve Valašském Meziříčí, 5.roč.Návštěva hvězdárny ve Valašském Meziříčí, 5.roč.

Mgr. Radka Březíková, 10. 12. 2018 Zobrazit více

Mikulášská exkurze

Mikulášská exkurzeŽáci 2. a 4. třídy navštívili Ovocentrum ve Valašském Meziříčí.

Mgr. Zora Křupalová, 6. 12. 2018 Zobrazit více

Mikuláš

MikulášMikuláš se svou družinou ve škole

Mgr. Martina Vašinková, 5. 12. 2018 Zobrazit více

Výstava betlémů v M+M galerii, Hranice

Výstava betlémů v M+M galerii, HraniceVe středu dne 28. 11. 2018 jsme se s dětmi ze ŠD vydali na výstavu betlémů do M+M galerie v Hranicích na Moravě.

Mgr. Adéla Vahalová, 5. 12. 2018 Zobrazit více

Bobřík informatiky

Výsledky soutěže v rámci školy

I letos se žáci 5.-9. třídy naší školy zapojili do celostátní soutěže Bobřík informatiky, která pomáhá rozvíjet jejich znalosti z informatiky a zároveň i přispívá ke zlepšení informatického myšlení.

V letošním roce poprvé v kategorii Mini (5. třída) mohli soutěžit nejen jednotlivci, ale i dvojice. Nejlepšího výsledku dosáhla Sigmundová Gabriela, která získala 192 bodů, což byl maximální počet bodů v této kategorii. O druhé místo 172 bodů se dělila Machancová Pavlína s dvojicí Cichra Jiří a McMunn Filip a na třetím místě skončil Richtátik Štěpán se 164 body.

V kategorii Benjamin (6.-7. třída) na 1. místě skončil Urban Vojtěch se 192 body, na 2. místě Vinklárek Adam se 177 body a o třetí místo se dělily Horáková Beatrice a Žemlová Štěpánka se 152 body z maximálního počtu 240 bodů.

V kategorii Kadet (8.-9. třída) získal nejvíce bodů 204 z maximálního počtu 240 Hovorka Michal (9. třída), 2. místo se 192 body obsadil Jakeš Tomáš (9. třída) a na 3. místě se 184 body skončil Řepa Matěj (9. třída).

Všem žákům, kteří ulovili Bobříka informatiky, blahopřeji a ostatním soutěžícím děkuji za účast.

Mgr. Martina Vašinková


Mgr. Martina Vašinková, 26. 11. 2018 Zobrazit méně

Den s němčinou 21.11.2018 - Zlín

Den s němčinou 21.11.2018 - ZlínDen s němčinou 21.11.2018 - Zlín

Mgr. Radka Březíková, 26. 11. 2018 Zobrazit více

Stránka