Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

DOTAČNÍ TITUL OP VVV " ŠABLONY I"

šance pro Vaše děti

sablony1_logo

Vážení rodiče,

od 1.9.2017 se naše základní škola zapojila do realizace dotačního titulu OP VVV zjednodušeného vykazování "ŠABLONY I".

V tomto projektu se jedná o „Rozvoj extrakurikulárních aktivit na ZŠ Hustopeče nad Bečvou".

Cílem a úkolem projektu je v oblasti mimoškolní rozvíjet extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Tento projekt bude škola realizovat 24 měsíců, tedy od října 2017 až do září 2019 formou:

1. Čtenářských klubů

2. Klubů zábavné logiky a deskových her

3. Doučování žáků ZŠ.

 

Všechny tyto aktivity a kluby jsou pro žáky školy ZDARMA. Podrobnější informace o jednotlivých kroužcích naleznete na nástěnkách školy. 

 

Rád bych přiblížil náplň a realizaci aktivity

KLUBU LOGICKÉHO MYŠLENÍ A DESKOVÝCH HER.

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem.

V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. Pokud v jednom týdnu klub odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat klub dvakrát.

Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min.

75 % z celkového počtu zapsaných žáků.

Pokud je žák do klubu přihlášen, je pro něj docházka povinná a jeho nepřítomnost musí být zákonným zástupcem žáka omluvena.  V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo ukončení docházky žáka do klubu (např. z důvodu stěhování, apod.) je možné přijmout na jeho místo jiného žáka.

 

Mgr. Jaroslav Bečák

ředitel školy

 

Stránka

Vánoční keramika na zámku

Vánoční keramika na zámkuVánoční keramika na zámku

Mgr. Radka Březíková, 18. 12. 2018 Zobrazit více

VÁNOČNÍ DÍLNY V ŠD

VÁNOČNÍ DÍLNY V ŠDVe středu dne 12. 12. 2018 proběhly ve školní jídelně tradiční vánoční dílny pro děti ze ŠD a jejich rodiče či prarodiče.

Mgr. Adéla Vahalová, 17. 12. 2018 Zobrazit více

PROJEKTOVÝ DEN „OBBRANA SE TÝKÁ VŠECH“

PROJEKTOVÝ DEN „OBBRANA SE TÝKÁ VŠECH“PROJEKTOVÝ DEN „OBBRANA SE TÝKÁ VŠECH“

Mgr. Radka Březíková, 17. 12. 2018 Zobrazit více

PROJEKTOVÝ DEN NA SPŠ HRANICE

PROJEKTOVÝ DEN NA SPŠ HRANICE

Mgr. Radka Březíková, 17. 12. 2018 Zobrazit více

Návštěva hvězdárny ve Valašském Meziříčí, 5.roč.

Návštěva hvězdárny ve Valašském Meziříčí, 5.roč.Návštěva hvězdárny ve Valašském Meziříčí, 5.roč.

Mgr. Radka Březíková, 10. 12. 2018 Zobrazit více

Mikulášská exkurze

Mikulášská exkurzeŽáci 2. a 4. třídy navštívili Ovocentrum ve Valašském Meziříčí.

Mgr. Zora Křupalová, 6. 12. 2018 Zobrazit více

Mikuláš

MikulášMikuláš se svou družinou ve škole

Mgr. Martina Vašinková, 5. 12. 2018 Zobrazit více

Výstava betlémů v M+M galerii, Hranice

Výstava betlémů v M+M galerii, HraniceVe středu dne 28. 11. 2018 jsme se s dětmi ze ŠD vydali na výstavu betlémů do M+M galerie v Hranicích na Moravě.

Výstava betlémů

Dne 28. 11. 2018 jsme se s dětmi ze školní družiny vydali na výstavu betlémů do hranické galerie M+M. S dětmi jsme nasedli v Hustopečích na vlak, který nás dovezl na ,,malé“ nádraží do Hranic. Krátkou procházkou jsme došli ke galerii. Na výstavě nás přivítala paní Musilová, která nám pověděla o výstavě. Ukázala nám betlémy a vánoční výrobky z různých materiálů. Děti mohly vidět klasické vyřezávané betlémy ze dřeva, ale taky z kamení, látky, papíru aj. K vidění byly i vánoční ozdoby a dekorace, které na výstavu poskytli lidé z okolí, ale také různé umělecké školy.  Na konec prohlídky si děti mohly zakoupit drobné ozdoby a perníčky.  Na rozloučenou jsme si společně zazpívali vánoční koledy, při kterých nás doprovázela paní Musilová na klavír. Dětem se výstava betlémů moc líbila. Některé děti na výstavě našly výrobky od svých známých či rodiny.  Například vyřezávané betlémy od pana Urbana z Hustopeč n./B.  Na zpáteční cestu jsme se opět vydali vlakem, kde po příjezdu na hustopečské nádraží, na některé již čekali rodiče. S ostatními dětmi jsme se vrátili zpět do školy. Fotografie z výstavy jsou k vidění ve fotogalerii ŠD.

Bc. Monika Rušarová


Mgr. Adéla Vahalová, 5. 12. 2018 Zobrazit méně

Bobřík informatiky

Výsledky soutěže v rámci školy

Mgr. Martina Vašinková, 26. 11. 2018 Zobrazit více

Den s němčinou 21.11.2018 - Zlín

Den s němčinou 21.11.2018 - ZlínDen s němčinou 21.11.2018 - Zlín

Mgr. Radka Březíková, 26. 11. 2018 Zobrazit více

Stránka