Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

DOTAČNÍ TITUL OP VVV " ŠABLONY I"

šance pro Vaše děti

sablony1_logo

Vážení rodiče,

od 1.9.2017 se naše základní škola zapojila do realizace dotačního titulu OP VVV zjednodušeného vykazování "ŠABLONY I".

V tomto projektu se jedná o „Rozvoj extrakurikulárních aktivit na ZŠ Hustopeče nad Bečvou".

Cílem a úkolem projektu je v oblasti mimoškolní rozvíjet extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Tento projekt bude škola realizovat 24 měsíců, tedy od října 2017 až do září 2019 formou:

1. Čtenářských klubů

2. Klubů zábavné logiky a deskových her

3. Doučování žáků ZŠ.

 

Všechny tyto aktivity a kluby jsou pro žáky školy ZDARMA. Podrobnější informace o jednotlivých kroužcích naleznete na nástěnkách školy. 

 

Rád bych přiblížil náplň a realizaci aktivity

KLUBU LOGICKÉHO MYŠLENÍ A DESKOVÝCH HER.

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem.

V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. Pokud v jednom týdnu klub odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat klub dvakrát.

Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min.

75 % z celkového počtu zapsaných žáků.

Pokud je žák do klubu přihlášen, je pro něj docházka povinná a jeho nepřítomnost musí být zákonným zástupcem žáka omluvena.  V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo ukončení docházky žáka do klubu (např. z důvodu stěhování, apod.) je možné přijmout na jeho místo jiného žáka.

 

Mgr. Jaroslav Bečák

ředitel školy

 

Stránka

Průkaz cyklisty

Průkaz cyklistyDopravní výchova v praxi

Mgr. Olga Poláčková, 11. 5. 2019 Zobrazit více

Den Země

Den ZeměDen Země

Mgr. Radka Březíková, 6. 5. 2019 Zobrazit více

PROJEKTOVÝ DEN NA SPŠ HRANICE

PROJEKTOVÝ DEN NA SPŠ HRANICEPROJEKTOVÝ DEN NA SPŠ HRANICE

Mgr. Radka Březíková, 6. 5. 2019 Zobrazit více

Finálové kolo „Naší přírodou“

Finálové kolo „Naší přírodou“

Mgr. Radka Březíková, 30. 4. 2019 Zobrazit více

Den s knihou

Den s knihouJiž tradičně proběhl na 1. stupni projekt Den s knihou.

Žáci první třídy se seznámili s Helenou Štáchovou, která by letos oslavila 75. narozeniny. Dozvěděli se, že namluvila Máničku, Míšu Kuličku nebo Lízu Simpsonovou. Mánička je postavička z příběhů o Spejblovi a Hurvínkovi, pan Spejbl letos slaví 100. narozeniny. Četli si z knížek o těchto dětských hrdinech, řešili kvíz a komiks s otázkami. Díky Péťovi si mohli sáhnout na loutku Máničky. Ještě je čeká výroba loutek jednotlivých postav. Druháci se vrátili ke knížce Z deníku kocoura Modroočka, kterou četli jako společnou četbu. Ve skupinkách pracovali s jednotlivými kapitolami, vyplňovali pracovní listy a kreslili ilustrace. Třetí třída rozebírala část z knihy Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L. od Petry Braunové. Žáky nejvíce zaujalo povídání o žárlivosti. Také se zamýšleli nad tím, jaký byl jejich nejhorší den v životě. Na závěr malovali společnou fotku Moniky a Filipa, z kterých se stali kamarádi.Ve čtvrté třídě žáci pracovali s tématem „Pověsti“ v české literatuře. Pověsti četli, dramatizovali a vybranou pověst ilustrovali. Páťáci se věnovali nejdéle vycházejícímu českému dětskému komiksu  Čtyřlístku, který slaví  50 let existence. Četli z časopisů, aby se seznamovali s charaktery jednotlivých postaviček. Z vyhledaných informací tvořili plakáty a kreslili vlastní komiksový příběh. Zhlédli krátký příběh filmového Čtyřlístku.


Mgr. Zora Křupalová, 25. 4. 2019 Zobrazit méně

Matematický klokan

Matematický klokan1. místo v okrese

Mgr. Martina Vašinková, 24. 4. 2019 Zobrazit více

Postup do okresního kola ve vybíjené

Postup do okresního kola ve vybíjenéŽáci 4. a 5. třídy vyhráli 2. místo

Mgr. Olga Poláčková, 23. 4. 2019 Zobrazit více

Tvoření z přírodnin

Tvoření z přírodninVýtvarný kroužek v parku

Mgr. Olga Poláčková, 19. 4. 2019 Zobrazit více

Exkurze do svíčkárny Unipar

Exkurze do svíčkárny UniparVe středu dne 27. 3. 2019 jsme navštívili svíčkárnu Unipar v Rožnově pod Radhoštěm.

Mgr. Adéla Vahalová, 15. 4. 2019 Zobrazit více

Velikonoční dílny v ŠD

Velikonoční dílny v ŠDVe středu dne 10. dubna proběhly ve školní jídelně velikonoční dílny ŠD.

Mgr. Adéla Vahalová, 15. 4. 2019 Zobrazit více

Stránka