Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

DOTAČNÍ TITUL OP VVV " ŠABLONY I"

šance pro Vaše děti

sablony1_logo

Vážení rodiče,

od 1.9.2017 se naše základní škola zapojila do realizace dotačního titulu OP VVV zjednodušeného vykazování "ŠABLONY I".

V tomto projektu se jedná o „Rozvoj extrakurikulárních aktivit na ZŠ Hustopeče nad Bečvou".

Cílem a úkolem projektu je v oblasti mimoškolní rozvíjet extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Tento projekt bude škola realizovat 24 měsíců, tedy od října 2017 až do září 2019 formou:

1. Čtenářských klubů

2. Klubů zábavné logiky a deskových her

3. Doučování žáků ZŠ.

 

Všechny tyto aktivity a kluby jsou pro žáky školy ZDARMA. Podrobnější informace o jednotlivých kroužcích naleznete na nástěnkách školy. 

 

Rád bych přiblížil náplň a realizaci aktivity

KLUBU LOGICKÉHO MYŠLENÍ A DESKOVÝCH HER.

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem.

V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. Pokud v jednom týdnu klub odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat klub dvakrát.

Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min.

75 % z celkového počtu zapsaných žáků.

Pokud je žák do klubu přihlášen, je pro něj docházka povinná a jeho nepřítomnost musí být zákonným zástupcem žáka omluvena.  V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo ukončení docházky žáka do klubu (např. z důvodu stěhování, apod.) je možné přijmout na jeho místo jiného žáka.

 

Mgr. Jaroslav Bečák

ředitel školy

 

Stránka

Průkaz cyklisty

Průkaz cyklistyDopravní výchova v praxi

Mgr. Olga Poláčková, 11. 5. 2019 Zobrazit více

Den Země

Den ZeměDen Země

 

V úterý 9. dubna 2019 jsme se tradičně zúčastnli Dne Země. Všichni jsme se sešli ve svých třídách, kde proběhlo poučení jak se máme chovat a hlavně s organizací celého dne. Když jsme se vše dozvěděli, tak jsme se šli obléci. Pan učitel nám před školou rozdal pytle na odpad. Když byly pytle rozdány, vyrazili na cestu ke štěrkáči. Cestou jsme navštívili ještě sběrný dvůr, kde nám pan Sedláček řekl jak správně třídit odpad. Po návštěvě sběrného dvora jsme šli k chatkám. Cestou jsme sbírali odpad, který jsme třídili do správných pytlů, tak jak se má.

    Nejvíce odpadu jsme našli na kraji chatové oblasti, kde se válelo spoustu PET lahví, plechovek a našli jsme tam i jeden oranžový květináč. Procházeli jsme cyklostezkou okolo štěrkáče dva, kde na jeho konci teče potůček, který se Radomír, po úklidu okolí, snažil přeskočit  a jak se mu to nepovedlo a namočil se. Svým kouskem nás všechny pobavil.

     Následně jsme přešli hráz mezi jezery tři a čtyři a došli jsme k rybářské chatě, kde jsme si udělali táborák a opekli si špekáčky, které nám donesl pan učitel. Po jídle a krátkém odpočinku jsme uhasili oheň a šli zpátky do školy. Cestou jsme uklidili i druhou stranu cesty. Něvěřili jsme co všechno jsou lidé schopni vyhodit. Proto jme přišli do školy později než bylo původně plánováno.

      Díky pěknému počasí a i když jsme se o akci dozvěděli v pondělí, bylo vše připraveno a zorganizováno. Proto se nám v úterý pracovalo dobře a došlo i na tradiční opékání. Den jsme si pěkně užili.

 

Žáci osmé třídy.


Mgr. Radka Březíková, 6. 5. 2019 Zobrazit méně

PROJEKTOVÝ DEN NA SPŠ HRANICE

PROJEKTOVÝ DEN NA SPŠ HRANICEPROJEKTOVÝ DEN NA SPŠ HRANICE

Mgr. Radka Březíková, 6. 5. 2019 Zobrazit více

Finálové kolo „Naší přírodou“

Finálové kolo „Naší přírodou“

Mgr. Radka Březíková, 30. 4. 2019 Zobrazit více

Den s knihou

Den s knihouJiž tradičně proběhl na 1. stupni projekt Den s knihou.

Mgr. Zora Křupalová, 25. 4. 2019 Zobrazit více

Matematický klokan

Matematický klokan1. místo v okrese

Mgr. Martina Vašinková, 24. 4. 2019 Zobrazit více

Postup do okresního kola ve vybíjené

Postup do okresního kola ve vybíjenéŽáci 4. a 5. třídy vyhráli 2. místo

Mgr. Olga Poláčková, 23. 4. 2019 Zobrazit více

Tvoření z přírodnin

Tvoření z přírodninVýtvarný kroužek v parku

Mgr. Olga Poláčková, 19. 4. 2019 Zobrazit více

Exkurze do svíčkárny Unipar

Exkurze do svíčkárny UniparVe středu dne 27. 3. 2019 jsme navštívili svíčkárnu Unipar v Rožnově pod Radhoštěm.

Mgr. Adéla Vahalová, 15. 4. 2019 Zobrazit více

Velikonoční dílny v ŠD

Velikonoční dílny v ŠDVe středu dne 10. dubna proběhly ve školní jídelně velikonoční dílny ŠD.

Mgr. Adéla Vahalová, 15. 4. 2019 Zobrazit více

Stránka