Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

DOTAČNÍ TITUL OP VVV " ŠABLONY I"

šance pro Vaše děti

sablony1_logo

Vážení rodiče,

od 1.9.2017 se naše základní škola zapojila do realizace dotačního titulu OP VVV zjednodušeného vykazování "ŠABLONY I".

V tomto projektu se jedná o „Rozvoj extrakurikulárních aktivit na ZŠ Hustopeče nad Bečvou".

Cílem a úkolem projektu je v oblasti mimoškolní rozvíjet extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Tento projekt bude škola realizovat 24 měsíců, tedy od října 2017 až do září 2019 formou:

1. Čtenářských klubů

2. Klubů zábavné logiky a deskových her

3. Doučování žáků ZŠ.

 

Všechny tyto aktivity a kluby jsou pro žáky školy ZDARMA. Podrobnější informace o jednotlivých kroužcích naleznete na nástěnkách školy. 

 

Rád bych přiblížil náplň a realizaci aktivity

KLUBU LOGICKÉHO MYŠLENÍ A DESKOVÝCH HER.

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem.

V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. Pokud v jednom týdnu klub odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat klub dvakrát.

Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min.

75 % z celkového počtu zapsaných žáků.

Pokud je žák do klubu přihlášen, je pro něj docházka povinná a jeho nepřítomnost musí být zákonným zástupcem žáka omluvena.  V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo ukončení docházky žáka do klubu (např. z důvodu stěhování, apod.) je možné přijmout na jeho místo jiného žáka.

 

Mgr. Jaroslav Bečák

ředitel školy

 

Stránka

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

Mgr. Radka Březíková, 2. 9. 2019 Zobrazit více

Ukončení školního roku

Poslední den ve škole

Prázdniny! Prázdniny !Tento radostný pokřik mohli slyšet kolemjdoucí v pátek 28. června před naší školou. Děti radostně vybíhaly ze školy, mávaly vysvědčením a rozbíhaly se na všechny strany k domovu. Ano, 28. června skončil školní rok a nastaly všemi dlouho očekávané prázdniny.

A jak probíhal závěr školního roku na hustopečské škole ? Jako už tradičně se nejprve všechny třídy shromáždily v nové sportovní hale, kde se se svými spolužáky rozloučili deváťáci. Ti si připravili velmi hezký program s ukázkami nejrůznějších tanečních stylů. Poté následovalo ocenění žáků, kteří dosáhli hezkých studijních výsledků či reprezentovali naši školu v nejrůznějších soutěžích - ať už sportovních, či vědomostních.

Po ukončení programu ve sportovní hale se žáci rozešli do svých tříd, aby převzali vysvědčení z rukou svých třídních učitelů.Mnozí se dívali na své vysvědčení se zalíbením, někteří by si zajisté přáli o něco hezčí, ale to vše se může napravit v příštím školním roce. Teď je důležité, že všichni se na prázdniny těší a my se v novém školním roce sejdeme všichni ve zdraví, s mnoha úžasnými zážitky z prázdnin a plni elánu do další práce:-).


Mgr. Naděžda Valoušková, 2. 7. 2019 Zobrazit méně

Dětský den ve ŠD

Dětský den ve ŠDVe středu dne 19.6. 2019 proběhl od 12:00 hodin dětský den ve školní družině.

Mgr. Adéla Vahalová, 27. 6. 2019 Zobrazit více

Dětský den pro 1. stupeň

Dětský den pro 1. stupeňVe středu dne 19. 6. 2019 proběhl na školním hřišti dětský den pro žáky 1. stupně.

Mgr. Adéla Vahalová, 27. 6. 2019 Zobrazit více

PRVOK – projekt primární prevence „KYBERŠIKANA, KYBERGROOMING“

Naše škola získala grant v podobě podpory primární prevence od pedagogické fakulty UP – PRVOK.

Mgr. Marcela Dopitová, 27. 6. 2019 Zobrazit více

Poděkování za sbírku

Poděkování za sbírkuPoděkování za sbírku

Mgr. Radka Březíková, 14. 6. 2019 Zobrazit více

Výlet 8. třídy (do Olomouce)

Výlet 8. třídy (do Olomouce)

Mgr. Radka Březíková, 7. 6. 2019 Zobrazit více

PROJEKT PRIMÁRNÍ PREVENCE – „Společně to zvládneme“

PROJEKT PRIMÁRNÍ PREVENCE – „Společně to zvládneme“Cíle:
Seznámit žáky hravou a aktivizační formou se základními pojmy dle zadaných témat.
Debatovat se žáky a zapojit je do problému.
Hledat řešení rizikových situací, umět si říci o pomoc.

Mgr. Marcela Dopitová, 7. 6. 2019 Zobrazit více

Exkurze 9. třídy

Hostýn - ZOO Lešná

Mgr. Martina Vašinková, 3. 6. 2019 Zobrazit více

Prvňáčci vysvobozovali hrad Helfštýn

Prvňáčci vysvobozovali hrad HelfštýnV pátek 31. 5. 2019 jsme se vydali na Helfštýn, kde nás čekalo "dračí dobrodružství".

Mgr. Martina Urbanová, 31. 5. 2019 Zobrazit více

Stránka