Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

DOTAČNÍ TITUL OP VVV " ŠABLONY I"

šance pro Vaše děti

sablony1_logo

Vážení rodiče,

od 1.9.2017 se naše základní škola zapojila do realizace dotačního titulu OP VVV zjednodušeného vykazování "ŠABLONY I".

V tomto projektu se jedná o „Rozvoj extrakurikulárních aktivit na ZŠ Hustopeče nad Bečvou".

Cílem a úkolem projektu je v oblasti mimoškolní rozvíjet extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Tento projekt bude škola realizovat 24 měsíců, tedy od října 2017 až do září 2019 formou:

1. Čtenářských klubů

2. Klubů zábavné logiky a deskových her

3. Doučování žáků ZŠ.

 

Všechny tyto aktivity a kluby jsou pro žáky školy ZDARMA. Podrobnější informace o jednotlivých kroužcích naleznete na nástěnkách školy. 

 

Rád bych přiblížil náplň a realizaci aktivity

KLUBU LOGICKÉHO MYŠLENÍ A DESKOVÝCH HER.

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem.

V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. Pokud v jednom týdnu klub odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat klub dvakrát.

Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min.

75 % z celkového počtu zapsaných žáků.

Pokud je žák do klubu přihlášen, je pro něj docházka povinná a jeho nepřítomnost musí být zákonným zástupcem žáka omluvena.  V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo ukončení docházky žáka do klubu (např. z důvodu stěhování, apod.) je možné přijmout na jeho místo jiného žáka.

 

Mgr. Jaroslav Bečák

ředitel školy

 

Stránka

Výtvarka venku – vločkový ateliér – stromové obrazy

Výtvarka venku – vločkový ateliér – stromové obrazyVýtvarka venku – vločkový ateliér – stromové obrazy

Bc. Radka Březíková, 7. 1. 2019 Zobrazit více

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ VE ŠKOLE

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ VE ŠKOLEVÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ VE ŠKOLE

Bc. Radka Březíková, 21. 12. 2018 Zobrazit více

Hustopeče mají talent !!!

Hustopeče mají talent !!!soutěž v hledání talentu pro 1. a 2. stupeň

Mgr. Marcela Dopitová, 20. 12. 2018 Zobrazit více

Nj písně z workshopu ve Zlíně

Nj písně z workshopu ve ZlíněNj písně z workshopu ve Zlíně

Bc. Radka Březíková, 18. 12. 2018 Zobrazit více

Vánoční keramika na zámku

Vánoční keramika na zámkuVánoční keramika na zámku

Bc. Radka Březíková, 18. 12. 2018 Zobrazit více

VÁNOČNÍ DÍLNY V ŠD

VÁNOČNÍ DÍLNY V ŠDVe středu dne 12. 12. 2018 proběhly ve školní jídelně tradiční vánoční dílny pro děti ze ŠD a jejich rodiče či prarodiče.

Mgr. Adéla Vahalová, 17. 12. 2018 Zobrazit více

PROJEKTOVÝ DEN „OBBRANA SE TÝKÁ VŠECH“

PROJEKTOVÝ DEN „OBBRANA SE TÝKÁ VŠECH“PROJEKTOVÝ DEN „OBBRANA SE TÝKÁ VŠECH“

Bc. Radka Březíková, 17. 12. 2018 Zobrazit více

PROJEKTOVÝ DEN NA SPŠ HRANICE

PROJEKTOVÝ DEN NA SPŠ HRANICE

PROJEKTOVÝ DEN NA SPŠ HRANICE.

 

     Dne 7. 12 2018 se žáci 8. ročníku zúčastnili projektového dne na SPŠ Hranice. Cílem projektu bylo usnadnit žákům volbu povolání a možnost výběru dalšího vzdělání. Na začátku se žáci seznámili se studijními obory a poté se rozdělili na dvě skupiny a zúčastnili dvou témat.V oboru dřevařská a nábytková výroba se jadnalo o „HRAJEME SI SE DŘEVEM“ a ve strojírenském oboru obráběč kovu „NEBOJÍME SE PRACOVAT S KOVEM“. 

    První skupina žáků byla seznámena s pracovní náplní dřevařských oborů v Hranickém regionu a dřevozpracujícími stroji. Po úvodu se žáci vrhli na výrobu stojánků na mobil, klapotek a drobných svícnů a vánočních ozdob z připravených polotovarů. Žáci pracovali pod dohledem vyučujících a za asistence žáků SPŠ.

    Druhá skupina byla seznámena s pracovní náplní učebního oboru zámečník, soustružník a instalatér. Dále se seznámili se stipendijním programem těchto oborů a byly jim vysvětleny pojmy náborový příspěvek a nástupní plat. Po úvodu se žáci přesunuli do dílen kde si mohli vyzkoušet práci instalatéra a podívali se na žáky SPŠ  při soustružení a frézování. Sami si pak vyrobili pod dohledem učitelů kovovou lžíci na boty. Po skončení práce se přesunuli do elektrotechnické učebny, kde si ve zbývajícím čase zapojili jednoduché elektrické obvody a mohli sledovat funkci polovodičových součástek v praxi.

     Zhotovené výrobky si žáci mohli odnést sebou domů.

Projektový den se setkal u žáků s velkým úspěchem a určitě jim pomůže při výběru budoucího povolání.

 

      Mgr. Šrámek Zdeněk


Bc. Radka Březíková, 17. 12. 2018 Zobrazit méně

Návštěva hvězdárny ve Valašském Meziříčí, 5.roč.

Návštěva hvězdárny ve Valašském Meziříčí, 5.roč.Návštěva hvězdárny ve Valašském Meziříčí, 5.roč.

Bc. Radka Březíková, 10. 12. 2018 Zobrazit více

Mikulášská exkurze

Mikulášská exkurzeŽáci 2. a 4. třídy navštívili Ovocentrum ve Valašském Meziříčí.

Mgr. Zora Křupalová, 6. 12. 2018 Zobrazit více

Stránka