Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

DOTAČNÍ TITUL OP VVV " ŠABLONY I"

šance pro Vaše děti

sablony1_logo

Vážení rodiče,

od 1.9.2017 se naše základní škola zapojila do realizace dotačního titulu OP VVV zjednodušeného vykazování "ŠABLONY I".

V tomto projektu se jedná o „Rozvoj extrakurikulárních aktivit na ZŠ Hustopeče nad Bečvou".

Cílem a úkolem projektu je v oblasti mimoškolní rozvíjet extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Tento projekt bude škola realizovat 24 měsíců, tedy od října 2017 až do září 2019 formou:

1. Čtenářských klubů

2. Klubů zábavné logiky a deskových her

3. Doučování žáků ZŠ.

 

Všechny tyto aktivity a kluby jsou pro žáky školy ZDARMA. Podrobnější informace o jednotlivých kroužcích naleznete na nástěnkách školy. 

 

Rád bych přiblížil náplň a realizaci aktivity

KLUBU LOGICKÉHO MYŠLENÍ A DESKOVÝCH HER.

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem.

V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. Pokud v jednom týdnu klub odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat klub dvakrát.

Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min.

75 % z celkového počtu zapsaných žáků.

Pokud je žák do klubu přihlášen, je pro něj docházka povinná a jeho nepřítomnost musí být zákonným zástupcem žáka omluvena.  V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo ukončení docházky žáka do klubu (např. z důvodu stěhování, apod.) je možné přijmout na jeho místo jiného žáka.

 

Mgr. Jaroslav Bečák

ředitel školy

 

Stránka

Výtvarka venku – vločkový ateliér – stromové obrazy

Výtvarka venku – vločkový ateliér – stromové obrazyVýtvarka venku – vločkový ateliér – stromové obrazy

Bc. Radka Březíková, 7. 1. 2019 Zobrazit více

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ VE ŠKOLE

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ VE ŠKOLEVÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ VE ŠKOLE

Bc. Radka Březíková, 21. 12. 2018 Zobrazit více

Hustopeče mají talent !!!

Hustopeče mají talent !!!soutěž v hledání talentu pro 1. a 2. stupeň

Mgr. Marcela Dopitová, 20. 12. 2018 Zobrazit více

Nj písně z workshopu ve Zlíně

Nj písně z workshopu ve ZlíněNj písně z workshopu ve Zlíně

Bc. Radka Březíková, 18. 12. 2018 Zobrazit více

Vánoční keramika na zámku

Vánoční keramika na zámkuVánoční keramika na zámku

Bc. Radka Březíková, 18. 12. 2018 Zobrazit více

VÁNOČNÍ DÍLNY V ŠD

VÁNOČNÍ DÍLNY V ŠDVe středu dne 12. 12. 2018 proběhly ve školní jídelně tradiční vánoční dílny pro děti ze ŠD a jejich rodiče či prarodiče.

Mgr. Adéla Vahalová, 17. 12. 2018 Zobrazit více

PROJEKTOVÝ DEN „OBBRANA SE TÝKÁ VŠECH“

PROJEKTOVÝ DEN „OBBRANA SE TÝKÁ VŠECH“PROJEKTOVÝ DEN „OBBRANA SE TÝKÁ VŠECH“

 

PROJEKTOVÝ DEN „OBBRANA SE TÝKÁ VŠECH“

 

    

Ve čtvrtek 13. 12. 2018 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili projektové výuky v délce čtyř hodin. Projekt „Obrana se týká všech“ je podporován Ministerstvem obrany, a proto byl pro žáky zdarma. Lektor byl profesionálním vojákem a dobrovolným členem Červeného kříže. Cílem projektu bylo seznámit žáky se zásadami a odpovědností za obranu vlasti. Dále se žáci dozvěděli o aktivitách Armády České republiky.

V průběhu přednášky přednášející poukázal na potřebné znalosti příslušníků armády, zejména na kurz první pomoci. Dozvěděli jsme se nové trendy při poskytnutí resuscitace, a jak správně a účinně pomoci raněnému. Novinkou byla pro nás jednotlačítková aplikace na chytrém mobilním telefonu. Po zmáčknutí zvoleného tlačítka se lze dovolat na tísňovou linku. Operátorovi se na displeji objeví volající i s místem volání. V průběhu přednášky lektor vysvětlil rozdělení a druhy složek naší armády a jejich nasazení v rámci zahraničních misí. Zajímavá byla poznámka o úloze a počtu žen v armádě. Máme zde asi 14 % žen z celkového počtu příslušníků armády, ženy najdou uplatnění ve všech odvětvích. Od radiotelefonistek až po obsluhu bojové techniky. V Hranicích vytvořily kompletní osádku BVP (bojové vozidlo pěchoty) včetně výsadku.

Po přestávce přednášející seznámil žáky s chováním a povinnostmi občanů při vyhlášení mimořádné situace (ta se vyhlašuje sirénou, mediální sítí, obecním rozhlasem a místně ampliony z policejních a hasičských aut). Žáci byli seznámeni s obsahem evakuačního zavazadla (doklady, léky, oblečení, jídlo a pití, svítilna, rádio, mobil). Lektor vzpomněl činnost armády v době povodní, které postihly naši republiku.

V poslední části projektu žáci představili svého hrdinu, který se nebál riskovat svůj život pro svou vlast. Žáci měli povětšinou zvoleného místního hrdinu. Někteří si zvolili hrdinu z válečné literatury (jednalo se o piloty a bojovníky proti fašismu). Zajímavé byly ohlasy žáků, jak by se oni sami zachovali na místě hrdinů.

Pro žáky i mne byl projekt přínosný, protože jsme se dozvěděli spoustu informací, jak se chovat v mimořádných situacích a jaké jsou naše povinnosti vůči vlasti.

 


Bc. Radka Březíková, 17. 12. 2018 Zobrazit méně

PROJEKTOVÝ DEN NA SPŠ HRANICE

PROJEKTOVÝ DEN NA SPŠ HRANICE

Bc. Radka Březíková, 17. 12. 2018 Zobrazit více

Návštěva hvězdárny ve Valašském Meziříčí, 5.roč.

Návštěva hvězdárny ve Valašském Meziříčí, 5.roč.Návštěva hvězdárny ve Valašském Meziříčí, 5.roč.

Bc. Radka Březíková, 10. 12. 2018 Zobrazit více

Mikulášská exkurze

Mikulášská exkurzeŽáci 2. a 4. třídy navštívili Ovocentrum ve Valašském Meziříčí.

Mgr. Zora Křupalová, 6. 12. 2018 Zobrazit více

Stránka