Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

DOTAČNÍ TITUL OP VVV " ŠABLONY I"

šance pro Vaše děti

sablony1_logo

Vážení rodiče,

od 1.9.2017 se naše základní škola zapojila do realizace dotačního titulu OP VVV zjednodušeného vykazování "ŠABLONY I".

V tomto projektu se jedná o „Rozvoj extrakurikulárních aktivit na ZŠ Hustopeče nad Bečvou".

Cílem a úkolem projektu je v oblasti mimoškolní rozvíjet extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Tento projekt bude škola realizovat 24 měsíců, tedy od října 2017 až do září 2019 formou:

1. Čtenářských klubů

2. Klubů zábavné logiky a deskových her

3. Doučování žáků ZŠ.

 

Všechny tyto aktivity a kluby jsou pro žáky školy ZDARMA. Podrobnější informace o jednotlivých kroužcích naleznete na nástěnkách školy. 

 

Rád bych přiblížil náplň a realizaci aktivity

KLUBU LOGICKÉHO MYŠLENÍ A DESKOVÝCH HER.

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem.

V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. Pokud v jednom týdnu klub odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat klub dvakrát.

Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min.

75 % z celkového počtu zapsaných žáků.

Pokud je žák do klubu přihlášen, je pro něj docházka povinná a jeho nepřítomnost musí být zákonným zástupcem žáka omluvena.  V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo ukončení docházky žáka do klubu (např. z důvodu stěhování, apod.) je možné přijmout na jeho místo jiného žáka.

 

Mgr. Jaroslav Bečák

ředitel školy

 

Stránka

Přesazujeme květiny v ŠD1.

Přesazujeme květiny v ŠD1.Děti přesazují květiny.

, 10. 5. 2016 Zobrazit více

Přiletěli k nám dravci

Přiletěli k nám dravciDraví ptáci ve škole

Mgr. Eva Lišková, 6. 5. 2016 Zobrazit více

Dopravní soutěž v Hranicích

Oblastní kolo v dopravní výchově pro žáky ZŠ.

, 6. 5. 2016 Zobrazit více

4. třída na exkurzi v Tlumačově

4. třída na exkurzi v TlumačověV rámci projektu "Poznáváme zaměstnání svých rodičů" jsme 29.4. 2016 navštívili hřebčín a obalovnu Skanska v Tlumačově.

Mgr. Eva Světnická, 5. 5. 2016 Zobrazit více

Beseda se strážníkem městské policie

Beseda se strážníkem městské policieDopravní výchova v praxi

Mgr. Olga Poláčková, 4. 5. 2016 Zobrazit více

Jízda na koních v ŠD

Jízda na koních v ŠDDěti z turistického kroužku prožily neobvyklé odpoledne.

, 4. 5. 2016 Zobrazit více

Dopravní hřiště – 4.třída

Dopravní hřiště – 4.třída16 žáků 4.třídy si vyzkoušelo svůj první řidičský průkaz na kolo.

Mgr. Eva Světnická, 3. 5. 2016 Zobrazit více

DEN ZEMĚ NA ZŠ HUSTOPEČE NAD BEČVOU

DEN ZEMĚ NA ZŠ HUSTOPEČE NAD BEČVOUI v letošním školním roce jsme si v pátek 29. 4. 2016 připomněli na naší škole Den Země. Letos se naše škola zapojila do projektu „UKLIĎME ČESKO“. Od organizátorů jsme obdrželi rukavice a pytle na sběr odpadů. Samotnému dni předcházela celá řada aktivit v rámci jednotlivých předmětů ve všech třídách. Žáci se během nich dozvěděli mimo jiné, že je to svátek naší Země, planety, která jako jediná ze všech planet Sluneční soustavy umožňuje existenci života – lidí, živočichů i rostlin. Dává nám vzduch, který dýcháme, vodu, kterou pijeme, jídlo, bez kterého bychom nemohli být, prostor, ve kterém žijeme a mnoho dalšího. My lidé jsme si dlouhou dobu mysleli, že toto bohatství je jenom pro nás a že je nevyčerpatelné, ale ono tomu tak není. Na naší matičce Zemi žije i přemnoho dalších živých tvorů a rostlin, kteří Zemi ke svému životu potřebují stejně tak nutně jako my lidé.

Mgr. Zdenek Šrámek, 3. 5. 2016 Zobrazit více

Korálkování v ŠD.

Korálkování v ŠD.Vyrábíme pro maminky dárečky ke Dni matek.

, 28. 4. 2016 Zobrazit více

Stránka