Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

DOTAČNÍ TITUL OP VVV " ŠABLONY I"

šance pro Vaše děti

sablony1_logo

Vážení rodiče,

od 1.9.2017 se naše základní škola zapojila do realizace dotačního titulu OP VVV zjednodušeného vykazování "ŠABLONY I".

V tomto projektu se jedná o „Rozvoj extrakurikulárních aktivit na ZŠ Hustopeče nad Bečvou".

Cílem a úkolem projektu je v oblasti mimoškolní rozvíjet extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Tento projekt bude škola realizovat 24 měsíců, tedy od října 2017 až do září 2019 formou:

1. Čtenářských klubů

2. Klubů zábavné logiky a deskových her

3. Doučování žáků ZŠ.

 

Všechny tyto aktivity a kluby jsou pro žáky školy ZDARMA. Podrobnější informace o jednotlivých kroužcích naleznete na nástěnkách školy. 

 

Rád bych přiblížil náplň a realizaci aktivity

KLUBU LOGICKÉHO MYŠLENÍ A DESKOVÝCH HER.

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem.

V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. Pokud v jednom týdnu klub odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat klub dvakrát.

Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min.

75 % z celkového počtu zapsaných žáků.

Pokud je žák do klubu přihlášen, je pro něj docházka povinná a jeho nepřítomnost musí být zákonným zástupcem žáka omluvena.  V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo ukončení docházky žáka do klubu (např. z důvodu stěhování, apod.) je možné přijmout na jeho místo jiného žáka.

 

Mgr. Jaroslav Bečák

ředitel školy

 

Stránka

Soutěž ve sběru starého papíru

Soutěž ve sběru starého papíruZákladní škola Hustopeče nad Bečvou děkuje všem příznivcům sběru starého papíru za obětavé úsilí. Jejich přičiněním probíhá v letošním školním roce opět velmi úspěšně sběr papíru.

Správce Webu, 31. 5. 2016 Zobrazit více

Úspěšný víkend pro závodníky Kung-Fu

Úspěšný víkend pro závodníky Kung-FuVýsledky byly lepší, než jsme letos v našlapané konkurenci čekali.

Správce Webu, 31. 5. 2016 Zobrazit více

Výlet 5. třídy do Ostravy

Dne 26. května 2016 jsme byli na školním výletě v Ostravě.
Jeli jsme vlakem do Hranic a tam jsme přestoupili na rychlík směr Ostrava.
Z hlavního nádraží jsme šli pěšky (po cestě jsme se seznámili s historii a zajímavostmi Ostravy) do U6. Tam nám průvodce ukázal různé exponáty, pustil nám krátký film, mohli jsme si vyzkoušet různé simulátory. Podívali jsme se např. i do ponorky nebo jsme vystoupili do věže, ze které byl pěkný výhled.
Po ukončení návštěvy v U6 jsme jeli tramvají do Nové Karoliny, kde jsme měli dvě hodiny
rozchod. Chodili jsme po obchodech a dali jsme si něco dobrého k jídlu a k pití.
Z Karoliny jsme jeli zase tramvají na hlavní nádraží a potom vlakem zpět domů do Hustopečí.
Přijeli jsme asi o půl šesté.

Tadeáš Radvanský

Mgr. Zdenek Šrámek, 30. 5. 2016

Posezení pro rodiče - 2. třída

Posezení pro rodiče - 2. třídaV pátek 27. května 2016 pozvali druháčci své rodiče do školy, aby jim básničkami, divadelním představením a drobnými dárky popřáli k svátku.

Mgr. Martina Urbanová, 29. 5. 2016 Zobrazit více

TONDA OBAL NA CESTÁCH

Před nedávnem jsme na naší škole oslavili Den Země, nejen úklidem okolí školy a veřejných prostranství, ale i besedami s rybářem, myslivcem, včelařem a zaměstnanci sběrného dvoru a ČOV. Získané materiály žáci využili v další výuce. Tímto dnem ovšem neskončil náš zájem o ochranu přírody, důkazem je stále probíhající sběr papíru, plastových víček, baterii a elektrozařízení. Ve středu 25. května přijeli na naší školu dva lektoři, kteří seznámili všechny naše žáky se závažným problémem a to tříděním a následné recyklaci odpadů. Přednáška byla doplněna praktickými ukázkami a krátkými videí ze spalovny a skládky odpadů. Žáci se dozvěděli jak se nakládá s jednotlivými druhy odpadů a kolikrát jej lze recyklovat, například papír 7 x, sklo a kovy donekonečna. Na závěr si žáci prověřili své získané vědomosti simulovaným tříděním odpadů. Věřím, že získané vědomosti jak třídit žáci prakticky využijí a v okolí školy se již nebudou povalovat odpadky.

Mgr. Zdenek Šrámek, 26. 5. 2016

Peru - čtyři strany světa

Vzdělávací pořad projektu Svět kolem nás

Mgr. Martina Vašinková, 25. 5. 2016 Zobrazit více

Ovoce a zelenina do škol

Ovoce a zelenina do školČerstvé ovoce a zelenina z projektu "Ovoce a zelenina do škol" pro žáky 1.stupně naší školy
zdroj obrázku:www.dobrotydulinka.cz

, 25. 5. 2016 Zobrazit více

Úspěch břišních tanečnic - pokračování

Úspěch břišních tanečnic - pokračováníDalší z celé řady úspěchů malých břišních tanečnic z krajského a národního kola.

Správce Webu, 24. 5. 2016 Zobrazit více

Výlet na větrný mlýn do Poruby

Výlet na větrný mlýn do PorubyProhlídka mlýnu s návštěvou spolužačky Helenky.

, 20. 5. 2016 Zobrazit více

Výlet za odměnu

Výlet za odměnuKdo si letos zaslouží odměnu?

Mgr. Eva Lišková, 19. 5. 2016 Zobrazit více

Stránka