Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

DOTAČNÍ TITUL OP VVV " ŠABLONY I"

šance pro Vaše děti

sablony1_logo

Vážení rodiče,

od 1.9.2017 se naše základní škola zapojila do realizace dotačního titulu OP VVV zjednodušeného vykazování "ŠABLONY I".

V tomto projektu se jedná o „Rozvoj extrakurikulárních aktivit na ZŠ Hustopeče nad Bečvou".

Cílem a úkolem projektu je v oblasti mimoškolní rozvíjet extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Tento projekt bude škola realizovat 24 měsíců, tedy od října 2017 až do září 2019 formou:

1. Čtenářských klubů

2. Klubů zábavné logiky a deskových her

3. Doučování žáků ZŠ.

 

Všechny tyto aktivity a kluby jsou pro žáky školy ZDARMA. Podrobnější informace o jednotlivých kroužcích naleznete na nástěnkách školy. 

 

Rád bych přiblížil náplň a realizaci aktivity

KLUBU LOGICKÉHO MYŠLENÍ A DESKOVÝCH HER.

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem.

V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. Pokud v jednom týdnu klub odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat klub dvakrát.

Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min.

75 % z celkového počtu zapsaných žáků.

Pokud je žák do klubu přihlášen, je pro něj docházka povinná a jeho nepřítomnost musí být zákonným zástupcem žáka omluvena.  V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo ukončení docházky žáka do klubu (např. z důvodu stěhování, apod.) je možné přijmout na jeho místo jiného žáka.

 

Mgr. Jaroslav Bečák

ředitel školy

 

Stránka

Kavárnička s Mgr. Karlem Opravilem

Kavárnička s Mgr. Karlem OpravilemKavárnička s Mgr. Karlem Opravilem

Bc. Radka Březíková, 5. 11. 2018 Zobrazit více

Učíme venku - pralidi z přírodnin

Učíme venku - pralidi z přírodninUčíme venku - pralidi z přírodnin

Bc. Radka Březíková, 5. 11. 2018 Zobrazit více

Obrana se týká všech

Obrana se týká všech

Bc. Radka Březíková, 2. 11. 2018 Zobrazit více

Pohádkový den

Pohádkový denPohádkový den pro první třídu

Jitka Blaťáková, 2. 11. 2018 Zobrazit více

Hurá za mamuty!

Hurá za mamuty!Hurá za mamuty! Do Přerova.

Bc. Radka Březíková, 26. 10. 2018 Zobrazit více

"Medová královna" aneb "Byli jsme v divadle"

"Medová královna" aneb "Byli jsme v divadle"V úterý 23. října 2018 se žáči první a druhé třídy vydali do Nového Jičína, kde je v Beskydském divadle čekalo divadelní představení "Medová královna".

Mgr. Martina Urbanová, 24. 10. 2018 Zobrazit více

Exkurze osmáků na průmyslovku

Exkurze osmáků na průmyslovkuExkurze osmáků na průmyslovku v Hranicích

Bc. Radka Březíková, 19. 10. 2018 Zobrazit více

DRAKIÁDA ve školní družině

DRAKIÁDA ve školní družiněV pondělí 15. 10. 2018 se uskutečnila pro děti ze ŠD i jejich rodiče tradiční Drakiáda.

Mgr. Adéla Vahalová, 16. 10. 2018 Zobrazit více

Výtvarku učíme venku

Výtvarku učíme venkuVýtvarku učíme venku

Bc. Radka Březíková, 15. 10. 2018 Zobrazit více

Výlet dětí ze ŠD na Hrad Starý Jičín

Výlet dětí ze ŠD na Hrad Starý JičínVe středu dne 10.10. se děti ze ŠD podívaly na Hrad Starý Jičín.

Mgr. Adéla Vahalová, 12. 10. 2018 Zobrazit více

Stránka