Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

DOTAČNÍ TITUL OP VVV " ŠABLONY I"

šance pro Vaše děti

sablony1_logo

Vážení rodiče,

od 1.9.2017 se naše základní škola zapojila do realizace dotačního titulu OP VVV zjednodušeného vykazování "ŠABLONY I".

V tomto projektu se jedná o „Rozvoj extrakurikulárních aktivit na ZŠ Hustopeče nad Bečvou".

Cílem a úkolem projektu je v oblasti mimoškolní rozvíjet extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Tento projekt bude škola realizovat 24 měsíců, tedy od října 2017 až do září 2019 formou:

1. Čtenářských klubů

2. Klubů zábavné logiky a deskových her

3. Doučování žáků ZŠ.

 

Všechny tyto aktivity a kluby jsou pro žáky školy ZDARMA. Podrobnější informace o jednotlivých kroužcích naleznete na nástěnkách školy. 

 

Rád bych přiblížil náplň a realizaci aktivity

KLUBU LOGICKÉHO MYŠLENÍ A DESKOVÝCH HER.

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem.

V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. Pokud v jednom týdnu klub odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat klub dvakrát.

Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min.

75 % z celkového počtu zapsaných žáků.

Pokud je žák do klubu přihlášen, je pro něj docházka povinná a jeho nepřítomnost musí být zákonným zástupcem žáka omluvena.  V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo ukončení docházky žáka do klubu (např. z důvodu stěhování, apod.) je možné přijmout na jeho místo jiného žáka.

 

Mgr. Jaroslav Bečák

ředitel školy

 

Stránka

Výlet 8. třídy (do Olomouce)

Výlet 8. třídy (do Olomouce)

Mgr. Radka Březíková, 7. 6. 2019 Zobrazit více

PROJEKT PRIMÁRNÍ PREVENCE – „Společně to zvládneme“

PROJEKT PRIMÁRNÍ PREVENCE – „Společně to zvládneme“Cíle:
Seznámit žáky hravou a aktivizační formou se základními pojmy dle zadaných témat.
Debatovat se žáky a zapojit je do problému.
Hledat řešení rizikových situací, umět si říci o pomoc.

Mgr. Marcela Dopitová, 7. 6. 2019 Zobrazit více

Exkurze 9. třídy

Hostýn - ZOO Lešná

Mgr. Martina Vašinková, 3. 6. 2019 Zobrazit více

Prvňáčci vysvobozovali hrad Helfštýn

Prvňáčci vysvobozovali hrad HelfštýnV pátek 31. 5. 2019 jsme se vydali na Helfštýn, kde nás čekalo "dračí dobrodružství".

Mgr. Martina Urbanová, 31. 5. 2019 Zobrazit více

Výlet do Štramberka

Výlet do ŠtramberkaLetos se druháci vydali na výlet do městečka Štramberk.

Mgr. Zora Křupalová, 31. 5. 2019 Zobrazit více

Nejlepší školní výlet

Nejlepší školní výletPáťáci na výletě v Ostravě.

Mgr. Eva Lišková, 31. 5. 2019 Zobrazit více

Besídka pro rodiče prvňáčků

Besídka pro rodiče prvňáčkůVe čtvrtek 30. 5. 2019 odpoledne přivítali prvňáčci svoje maminky a tatínky při akci "Posezení pro rodiče".

Mgr. Martina Urbanová, 30. 5. 2019 Zobrazit více

EVROPSKÝ DEN – evropské hry bez hranic

EVROPSKÝ DEN – evropské hry bez hranicEVROPSKÝ DEN – evropské hry bez hranic

Mgr. Radka Březíková, 28. 5. 2019 Zobrazit více

Svátek maminek ve 4. třídě

Svátek maminek ve 4. tříděTelevizní show

Mgr. Olga Poláčková, 26. 5. 2019 Zobrazit více

Den matek - besídka 3. třídy

Den matek - besídka 3. třídyDen matek - besídka 3. třídy

Mgr. Radka Březíková, 24. 5. 2019 Zobrazit více

Stránka