Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

DOTAČNÍ TITUL OP VVV " ŠABLONY I"

šance pro Vaše děti

sablony1_logo

Vážení rodiče,

od 1.9.2017 se naše základní škola zapojila do realizace dotačního titulu OP VVV zjednodušeného vykazování "ŠABLONY I".

V tomto projektu se jedná o „Rozvoj extrakurikulárních aktivit na ZŠ Hustopeče nad Bečvou".

Cílem a úkolem projektu je v oblasti mimoškolní rozvíjet extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Tento projekt bude škola realizovat 24 měsíců, tedy od října 2017 až do září 2019 formou:

1. Čtenářských klubů

2. Klubů zábavné logiky a deskových her

3. Doučování žáků ZŠ.

 

Všechny tyto aktivity a kluby jsou pro žáky školy ZDARMA. Podrobnější informace o jednotlivých kroužcích naleznete na nástěnkách školy. 

 

Rád bych přiblížil náplň a realizaci aktivity

KLUBU LOGICKÉHO MYŠLENÍ A DESKOVÝCH HER.

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem.

V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. Pokud v jednom týdnu klub odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat klub dvakrát.

Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min.

75 % z celkového počtu zapsaných žáků.

Pokud je žák do klubu přihlášen, je pro něj docházka povinná a jeho nepřítomnost musí být zákonným zástupcem žáka omluvena.  V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo ukončení docházky žáka do klubu (např. z důvodu stěhování, apod.) je možné přijmout na jeho místo jiného žáka.

 

Mgr. Jaroslav Bečák

ředitel školy

 

Stránka

Exkurze do svíčkárny Unipar

Exkurze do svíčkárny UniparVe středu dne 27. 3. 2019 jsme navštívili svíčkárnu Unipar v Rožnově pod Radhoštěm.

Mgr. Adéla Vahalová, 15. 4. 2019 Zobrazit více

Velikonoční dílny v ŠD

Velikonoční dílny v ŠDVe středu dne 10. dubna proběhly ve školní jídelně velikonoční dílny ŠD.

Mgr. Adéla Vahalová, 15. 4. 2019 Zobrazit více

Zápis do první třídy

Zápis do první třídyZápis do první třídy

Mgr. Radka Březíková, 8. 4. 2019 Zobrazit více

Naše začátky s volejbalem

Naše začátky s volejbalemPrvní volejbalová soutěž našich žáků v hale SK Přerov!

Mgr. Marcela Dopitová, 5. 4. 2019 Zobrazit více

Pythagoriáda

Školní kolo matematické soutěže

Mgr. Marcela Dopitová, 5. 4. 2019 Zobrazit více

Výborné 4. místo v konverzační soutěži jazyka anglického

Výborné 4. místo v konverzační soutěži jazyka anglického

Mgr. Radka Březíková, 2. 4. 2019 Zobrazit více

Matematický klokan 2019

Matematický klokan 2019Výsledky soutěže v rámci školy

Mgr. Martina Vašinková, 27. 3. 2019 Zobrazit více

Prevence na ZŠ Hustopeče 2018/2019

Co se děje nového v oblasti preventivních aktivit pro naše žáky?

Mgr. Marcela Dopitová, 27. 3. 2019 Zobrazit více

POHÁDKY OVČÍ BABIČKY

POHÁDKY OVČÍ BABIČKYŽáci 1. a 2. třídy byli v divadle v Novém Jičíně.

Mgr. Zora Křupalová, 26. 3. 2019 Zobrazit více

Hranické robotování

Hranické robotování 20.3.2019

Mgr. Radka Březíková, 26. 3. 2019 Zobrazit více

Stránka