Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

DOTAČNÍ TITUL OP VVV " ŠABLONY I"

šance pro Vaše děti

sablony1_logo

Vážení rodiče,

od 1.9.2017 se naše základní škola zapojila do realizace dotačního titulu OP VVV zjednodušeného vykazování "ŠABLONY I".

V tomto projektu se jedná o „Rozvoj extrakurikulárních aktivit na ZŠ Hustopeče nad Bečvou".

Cílem a úkolem projektu je v oblasti mimoškolní rozvíjet extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Tento projekt bude škola realizovat 24 měsíců, tedy od října 2017 až do září 2019 formou:

1. Čtenářských klubů

2. Klubů zábavné logiky a deskových her

3. Doučování žáků ZŠ.

 

Všechny tyto aktivity a kluby jsou pro žáky školy ZDARMA. Podrobnější informace o jednotlivých kroužcích naleznete na nástěnkách školy. 

 

Rád bych přiblížil náplň a realizaci aktivity

KLUBU LOGICKÉHO MYŠLENÍ A DESKOVÝCH HER.

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem.

V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. Pokud v jednom týdnu klub odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat klub dvakrát.

Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min.

75 % z celkového počtu zapsaných žáků.

Pokud je žák do klubu přihlášen, je pro něj docházka povinná a jeho nepřítomnost musí být zákonným zástupcem žáka omluvena.  V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo ukončení docházky žáka do klubu (např. z důvodu stěhování, apod.) je možné přijmout na jeho místo jiného žáka.

 

Mgr. Jaroslav Bečák

ředitel školy

 

Stránka

Svět techniky

Svět techniky4.třída jela na výlet za odměnu

Mgr. Eva Světnická, 4. 11. 2014 Zobrazit více

Halloween ve 3. třídě

Páteční výuky anglického jazyka se zúčastnila strašidla.

Mgr. Ivana Grygarová, 3. 11. 2014 Zobrazit více

Oblastní kolo v piškvorkách

Jak jsme dopadli

Mgr. Martina Vašinková, 3. 11. 2014 Zobrazit více

Ovoce do škol

Ovoce do školČerstvé ovoce z projektu "Ovoce do škol" pro žáky 1. stupně naší školy
Zdroj obrázku:http://hobby.blesk.cz/

, 3. 11. 2014 Zobrazit více

Zážitková lekce - kouření, alkohol, drogy

akce minimálního preventivního programu

, 30. 10. 2014 Zobrazit více

Podzimní prázdniny

přerušení provozu ZŠ, ŠD, ŠJ v době podzimních prázdnin škol. roku 2014-2015.

Správce Webu, 24. 10. 2014 Zobrazit více

Exkurze v Nošovicích

Dne 14. 10. 2014 jsme navštívili pivovar Radegast, kde nám ukázali, jak pivo zraje, řekli nám něco o historii pivovaru, viděli jsme obrovské chladírny, kde pivo uzrává, a také jsme viděli stáčení piva do lahví, na které se následně nalepila etiketa. Po provedení po pivovaru jsme kousek autobusem popojeli a objevili jsme se před automobilkou Hyundai. Hyundai byla naprosto na jiné úrovni. V krásném kinosále nám pustili úvodní film, po kterém následovalo poučení. Dali nám sluchátka, přes která jsme slyšeli výklad, a vyjeli jsme ve vláčcích na exkurzi po továrně. Řekli nám, že se v Hyundai každou minutu vyrobí jedno auto! Viděli jsme, jak se vyrábí součástky, jak se montuje palubní deska, připevňují se dveře, kola, dokonce jsme i zahlédli konečné testování každého z aut. Na završení exkurze jsme se svezli do Mc Donaldu, kde jsme se najedli.
Zoulová Veronika

Mgr. Zdenek Šrámek, 23. 10. 2014

Exkurze žáků do fa. SCHAEFER

Exkurze žáků do fa. SCHAEFERV úterý 21. 10. se žáci naší školy zúčastnili exkurze v hranické firmě SCHAEFER. Exkurze se konala v rámci projektu Podpory technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji pod patronací SPŠ Hranice. Žáci se seznámili s výrobním programem závodu Schaefer a poté navštívili jednotlivé haly, kde na vlastní oči spatřili výrobu skladových systémů. Další prohlídka strojírenského podniku se uskuteční v listopadu

Mgr. Zdenek Šrámek, 23. 10. 2014

DRAKIÁDA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

DRAKIÁDA  VE ŠKOLNÍ  DRUŽINĚ20.10.jsme uspořádali drakiádu v ŠD na školním hřišti.

, 22. 10. 2014 Zobrazit více

Ovoce do škol

Ovoce do školČerstvé ovoce z projektu "Ovoce do škol" pro žáky 1. stupně naší školy.

, 21. 10. 2014 Zobrazit více

Stránka