Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

DOTAČNÍ TITUL OP VVV " ŠABLONY I"

šance pro Vaše děti

sablony1_logo

Vážení rodiče,

od 1.9.2017 se naše základní škola zapojila do realizace dotačního titulu OP VVV zjednodušeného vykazování "ŠABLONY I".

V tomto projektu se jedná o „Rozvoj extrakurikulárních aktivit na ZŠ Hustopeče nad Bečvou".

Cílem a úkolem projektu je v oblasti mimoškolní rozvíjet extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Tento projekt bude škola realizovat 24 měsíců, tedy od října 2017 až do září 2019 formou:

1. Čtenářských klubů

2. Klubů zábavné logiky a deskových her

3. Doučování žáků ZŠ.

 

Všechny tyto aktivity a kluby jsou pro žáky školy ZDARMA. Podrobnější informace o jednotlivých kroužcích naleznete na nástěnkách školy. 

 

Rád bych přiblížil náplň a realizaci aktivity

KLUBU LOGICKÉHO MYŠLENÍ A DESKOVÝCH HER.

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem.

V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. Pokud v jednom týdnu klub odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat klub dvakrát.

Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min.

75 % z celkového počtu zapsaných žáků.

Pokud je žák do klubu přihlášen, je pro něj docházka povinná a jeho nepřítomnost musí být zákonným zástupcem žáka omluvena.  V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo ukončení docházky žáka do klubu (např. z důvodu stěhování, apod.) je možné přijmout na jeho místo jiného žáka.

 

Mgr. Jaroslav Bečák

ředitel školy

 

Stránka

Indiánský týden v 1. třídě

Indiánský týden v 1. tříděPoslední únorový týden jsme si v první třídě užívali indiánské atmosféry.

Mgr. Martina Urbanová, 27. 2. 2015 Zobrazit více

Naší přírodou – finále Přerov

Naší přírodou – finále Přerov3. místo Marie Štecová (7. tř.)

, 26. 2. 2015 Zobrazit více

Ovoce do škol

Ovoce do školČerstvé ovoce z projektu "Ovoce do škol" pro žáky 1. stupně naší školy
Zdroj obrázku:www.kovorolnik.cz

, 25. 2. 2015 Zobrazit více

Akce žákovského parlamentu

Zábavné hry v malé družině

Mgr. Martina Vašinková, 23. 2. 2015 Zobrazit více

Akce žákovského parlamentu

Luštění ve velké družině

Mgr. Martina Vašinková, 23. 2. 2015 Zobrazit více

Výšlap na Bušlín 2

Trasu na Bušlín a zpět absolvovali běžkařskou klasikou v rámci hodiny tělesné výchovy i další žáci ze 6. - 9. třídy.

Správce Webu, 22. 2. 2015 Zobrazit více

Lyžařský kurz pro 1.stupeň

Lyžařský kurz pro 1.stupeň4.den

Mgr. Eva Světnická, 19. 2. 2015 Zobrazit více

Lyžařský kurz pro 1.stupeň

Lyžařský kurz pro 1.stupeň3.den

Mgr. Eva Světnická, 18. 2. 2015 Zobrazit více

Lyžařský kurz pro 1.stupeň

Lyžařský kurz pro 1.stupeň2.den

Mgr. Eva Světnická, 17. 2. 2015 Zobrazit více

Lyžařský kurz pro 1.stupeň

Lyžařský kurz pro 1.stupeňBílá 2015

Mgr. Eva Světnická, 16. 2. 2015 Zobrazit více

Stránka