Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

DOTAČNÍ TITUL OP VVV " ŠABLONY I"

šance pro Vaše děti

sablony1_logo

Vážení rodiče,

od 1.9.2017 se naše základní škola zapojila do realizace dotačního titulu OP VVV zjednodušeného vykazování "ŠABLONY I".

V tomto projektu se jedná o „Rozvoj extrakurikulárních aktivit na ZŠ Hustopeče nad Bečvou".

Cílem a úkolem projektu je v oblasti mimoškolní rozvíjet extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Tento projekt bude škola realizovat 24 měsíců, tedy od října 2017 až do září 2019 formou:

1. Čtenářských klubů

2. Klubů zábavné logiky a deskových her

3. Doučování žáků ZŠ.

 

Všechny tyto aktivity a kluby jsou pro žáky školy ZDARMA. Podrobnější informace o jednotlivých kroužcích naleznete na nástěnkách školy. 

 

Rád bych přiblížil náplň a realizaci aktivity

KLUBU LOGICKÉHO MYŠLENÍ A DESKOVÝCH HER.

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem.

V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. Pokud v jednom týdnu klub odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat klub dvakrát.

Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min.

75 % z celkového počtu zapsaných žáků.

Pokud je žák do klubu přihlášen, je pro něj docházka povinná a jeho nepřítomnost musí být zákonným zástupcem žáka omluvena.  V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo ukončení docházky žáka do klubu (např. z důvodu stěhování, apod.) je možné přijmout na jeho místo jiného žáka.

 

Mgr. Jaroslav Bečák

ředitel školy

 

Stránka

Den s knihou

Den s knihouV pátek proběhl na 1. stupni projektový den.

Mgr. Zora Křupalová, 12. 4. 2015 Zobrazit více

Ovoce do škol

Ovoce do školČerstvé ovoce z projektu "Ovoce do škol" pro žáky 1. stupně naší školy
Zdroj obrázku:http://www.semena-rostliny.cz/

, 7. 4. 2015 Zobrazit více

JARNÍ KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ

KERAMIKA

Mgr. Eva Světnická, 2. 4. 2015 Zobrazit více

Exkurze žáků do firmy HONEYWELL Hlubočky u Olomouce

Ve čtvrtek 24. 3. se zájemci z řad žáků 5. – 7. ročníku zúčastnili výše jmenované exkurze. Žáci měli možnost zhlédnout výrobu a opravu částí leteckých turbínových motorů, které se využívají v leteckém průmyslu.
Akce proběhla pod záštitou SPŠ Hranice v rámci projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji.

Mgr. Zdenek Šrámek, 2. 4. 2015

Matematický klokan

Výsledky soutěže v rámci školy

Mgr. Martina Vašinková, 31. 3. 2015 Zobrazit více

Velikonoce na dědině

Třeťáci pletli tatary a malovali kraslice

Mgr. Olga Poláčková, 31. 3. 2015 Zobrazit více

Akce žákovského parlamentu

Soutěž v malování pro 1. stupeň - "Příroda kolem nás"

Mgr. Martina Vašinková, 30. 3. 2015 Zobrazit více

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

Výsledky okresního kola olympiády

Mgr. Naděžda Valoušková, 29. 3. 2015 Zobrazit více

Bezpečně na sociálních sítích

Bezpečně na sociálních sítíchV pondělí 23.března jsme se zúčastnili besedy o nebezpečích na sociálních sítích.

Mgr. Ivana Grygarová, 29. 3. 2015 Zobrazit více

Beseda ve školní knihovně

Beseda ve školní knihovněBřezen - měsíc knihy

Mgr. Olga Poláčková, 28. 3. 2015 Zobrazit více

Stránka