Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

DOTAČNÍ TITUL OP VVV " ŠABLONY I"

šance pro Vaše děti

sablony1_logo

Vážení rodiče,

od 1.9.2017 se naše základní škola zapojila do realizace dotačního titulu OP VVV zjednodušeného vykazování "ŠABLONY I".

V tomto projektu se jedná o „Rozvoj extrakurikulárních aktivit na ZŠ Hustopeče nad Bečvou".

Cílem a úkolem projektu je v oblasti mimoškolní rozvíjet extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Tento projekt bude škola realizovat 24 měsíců, tedy od října 2017 až do září 2019 formou:

1. Čtenářských klubů

2. Klubů zábavné logiky a deskových her

3. Doučování žáků ZŠ.

 

Všechny tyto aktivity a kluby jsou pro žáky školy ZDARMA. Podrobnější informace o jednotlivých kroužcích naleznete na nástěnkách školy. 

 

Rád bych přiblížil náplň a realizaci aktivity

KLUBU LOGICKÉHO MYŠLENÍ A DESKOVÝCH HER.

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem.

V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. Pokud v jednom týdnu klub odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat klub dvakrát.

Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min.

75 % z celkového počtu zapsaných žáků.

Pokud je žák do klubu přihlášen, je pro něj docházka povinná a jeho nepřítomnost musí být zákonným zástupcem žáka omluvena.  V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo ukončení docházky žáka do klubu (např. z důvodu stěhování, apod.) je možné přijmout na jeho místo jiného žáka.

 

Mgr. Jaroslav Bečák

ředitel školy

 

Stránka

Čertovské dovádění ve 3.tř.

Čertovské dovádění ve 3.tř.Třetí třídu "obsadili" čerti, čertice, andělé a Mikuláš

Mgr. Olga Poláčková, 5. 12. 2014 Zobrazit více

Mikulášský den v 1. třídě

Mikulášský den v 1. tříděTřída plná čertů a andělů jenom v pohádce? Ale kdepak! V první třídě se dnes čertíků a andílků sešlo opravdu hodně a užili jsme si spoustu legrace:-).

Mgr. Martina Urbanová, 5. 12. 2014 Zobrazit více

Závěrečné taneční

Taneční umění žáků školy

Mgr. Naděžda Valoušková, 3. 12. 2014 Zobrazit více

Akce parlamentu

Logické hry

Mgr. Martina Vašinková, 1. 12. 2014 Zobrazit více

Soutěžní dílna STORY-MOVIE-FUN

Soutěžní dílna STORY-MOVIE-FUNV hustopečské škole se po roce opět výtvarně soutěžilo.

Mgr. Petra Manová, 1. 12. 2014 Zobrazit více

Projektový den „KOVO DŘEVO“ na SPŠ Hranice

Dne 28. 11. 2014 se zúčastnili žáci 8. a 9. třídy projektu na výše zmíněné škole.

Mgr. Zdenek Šrámek, 28. 11. 2014 Zobrazit více

Bible a my

Bible a myOkresní kolo soutěže v Hranicích

, 28. 11. 2014 Zobrazit více

SOUTĚŽ ŠD SUPERFARMÁŘ

SOUTĚŽ ŠD SUPERFARMÁŘSoutěž SUPERFARMÁŘ nám zaslali zástupci firmy na výrobu her a hraček PYGMALINO
z Českého Těšína.

, 25. 11. 2014 Zobrazit více

Projektová výuka žáků 8. a 9. ročníku na SPŠ Hranice

Projektová výuka žáků 8. a 9. ročníku na SPŠ HraniceV pátek 28. 11. 2014 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastní projektového dne "DŘEVO" a "KOVO". Výuka proběhne v prostorách dílen průmyslové školy. Odjezd autobusem od školy v 7:15 hod, předpokládaný návrat ve 12:30 hod. Žáci budou mít vhodné oblečení pro práci v dílnách.

Mgr. Zdenek Šrámek, 25. 11. 2014

Akce žákovského parlamentu

se koná ve čtvrtek 27. 11. 2014

Mgr. Martina Vašinková, 23. 11. 2014 Zobrazit více

Stránka