Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

DOTAČNÍ TITUL OP VVV " ŠABLONY I"

šance pro Vaše děti

sablony1_logo

Vážení rodiče,

od 1.9.2017 se naše základní škola zapojila do realizace dotačního titulu OP VVV zjednodušeného vykazování "ŠABLONY I".

V tomto projektu se jedná o „Rozvoj extrakurikulárních aktivit na ZŠ Hustopeče nad Bečvou".

Cílem a úkolem projektu je v oblasti mimoškolní rozvíjet extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Tento projekt bude škola realizovat 24 měsíců, tedy od října 2017 až do září 2019 formou:

1. Čtenářských klubů

2. Klubů zábavné logiky a deskových her

3. Doučování žáků ZŠ.

 

Všechny tyto aktivity a kluby jsou pro žáky školy ZDARMA. Podrobnější informace o jednotlivých kroužcích naleznete na nástěnkách školy. 

 

Rád bych přiblížil náplň a realizaci aktivity

KLUBU LOGICKÉHO MYŠLENÍ A DESKOVÝCH HER.

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem.

V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. Pokud v jednom týdnu klub odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat klub dvakrát.

Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min.

75 % z celkového počtu zapsaných žáků.

Pokud je žák do klubu přihlášen, je pro něj docházka povinná a jeho nepřítomnost musí být zákonným zástupcem žáka omluvena.  V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo ukončení docházky žáka do klubu (např. z důvodu stěhování, apod.) je možné přijmout na jeho místo jiného žáka.

 

Mgr. Jaroslav Bečák

ředitel školy

 

Stránka

Prvňáčci si užívali sněhu

Prvňáčci si užívali sněhuOdpolední vycházky, "lopatování", koulování, pozorování stop ve sněhu, malé doplnění krmelce, stavby ze sněhu - to vše zažili naši nejmladší žáčci první lednový týden ve škole.

Mgr. Martina Urbanová, 8. 1. 2015 Zobrazit více

Zpívání na schodech

Zpívání na schodechVánoční koledování.

Mgr. Eva Lišková, 6. 1. 2015 Zobrazit více

Vyhodnocení sběru papíru

V prvním pololetí školního roku 2014-2015 proběhl na naší škole sběr papíru. V průběhu října jsme naplnili jeden kontejner. Celkově žáci a občané Hustopečí a spádových obcí nasbírali 5690 Kg papíru. Samotní žáci nasbírali celkem 4594 kg papíru, zbytek připadá na obce a spoluobčany.
Utržené peníze budou použity na nákup odměn pro nejlepší sběrače, nejlepší třídu a na odměny pro úspěšné účastníky soutěží a olympiád.

Mgr. Zdenek Šrámek, 19. 12. 2014 Zobrazit více

Vánoční soutěž ve šplhu

Žáci 1.st. soutěžili ve šplhu

Mgr. Olga Poláčková, 17. 12. 2014 Zobrazit více

Ovoce do škol

Ovoce do školČerstvé ovoce z projektu "Ovoce do škol" pro žáky 1. stupně naší školy
Zdroj obrázku http://www.wallpaper.cz/

, 15. 12. 2014 Zobrazit více

Předvánoční posezení s rodiči

Předvánoční posezení s rodičiVýroba vánočních ozdob.

, 15. 12. 2014 Zobrazit více

Indonésie - po stopách lidojedů

vzdělávací pořad Planety Země

Mgr. Martina Vašinková, 14. 12. 2014 Zobrazit více

Projektový den KOVO - DŘEVO na SPŠ Hranice

V pátek 12. 12. 2014 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili projektového dne na SPŠ Hranice.

, 13. 12. 2014 Zobrazit více

Exkurze 2. a 3. třídy

Žáci 2. a 3. třídy navštívili Svíčkárnu v Olomouci

Mgr. Zora Křupalová, 13. 12. 2014 Zobrazit více

Projektová výuka žáků 8. a 9. ročníku na SPŠ Hranice

V pátek 12. 12. 2014 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastní projektového dne "DŘEVO" a "KOVO". Výuka proběhne v prostorách dílen průmyslové školy. Odjezd autobusem od školy v 7:15 hod, předpokládaný návrat ve 12:30 hod. Žáci budou mít vhodné oblečení pro práci v dílnách.

Mgr. Naděžda Valoušková, 9. 12. 2014

Stránka