Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

DOTAČNÍ TITUL OP VVV " ŠABLONY I"

šance pro Vaše děti

sablony1_logo

Vážení rodiče,

od 1.9.2017 se naše základní škola zapojila do realizace dotačního titulu OP VVV zjednodušeného vykazování "ŠABLONY I".

V tomto projektu se jedná o „Rozvoj extrakurikulárních aktivit na ZŠ Hustopeče nad Bečvou".

Cílem a úkolem projektu je v oblasti mimoškolní rozvíjet extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Tento projekt bude škola realizovat 24 měsíců, tedy od října 2017 až do září 2019 formou:

1. Čtenářských klubů

2. Klubů zábavné logiky a deskových her

3. Doučování žáků ZŠ.

 

Všechny tyto aktivity a kluby jsou pro žáky školy ZDARMA. Podrobnější informace o jednotlivých kroužcích naleznete na nástěnkách školy. 

 

Rád bych přiblížil náplň a realizaci aktivity

KLUBU LOGICKÉHO MYŠLENÍ A DESKOVÝCH HER.

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem.

V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. Pokud v jednom týdnu klub odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat klub dvakrát.

Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min.

75 % z celkového počtu zapsaných žáků.

Pokud je žák do klubu přihlášen, je pro něj docházka povinná a jeho nepřítomnost musí být zákonným zástupcem žáka omluvena.  V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo ukončení docházky žáka do klubu (např. z důvodu stěhování, apod.) je možné přijmout na jeho místo jiného žáka.

 

Mgr. Jaroslav Bečák

ředitel školy

 

Stránka

Informace k začátku školního roku 2013/2014

Informace k začátku školního roku 2013/2014Úvodní informace k začátku školního roku 2013/2014

Správce Webu, 31. 8. 2013 Zobrazit více

Branný den

Branný denBRANNÝ DEN 27.6.2013

Správce Webu, 9. 8. 2013 Zobrazit více

Plavecký výcvik žáků 1.-3.třídy

Plavecký výcvik žáků 1.-3.třídyPLAVECKÝ VÝCVIK 2013 UKONČEN!

Správce Webu, 9. 8. 2013 Zobrazit více

2.generální zkouška žáků 5. a 9.tříd

2.generální zkouška žáků 5. a 9.třídVÝSLEDKY TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 5. A 9.TŘÍD
Zdroj obrázku:www.csi.cz

Správce Webu, 9. 8. 2013 Zobrazit více

Matematický klokan

Matematický klokanMatematický klokan

Správce Webu, 9. 8. 2013 Zobrazit více

VÝSLEDKY ŠACHOVÉHO TURNAJE!

VÝSLEDKY ŠACHOVÉHO  TURNAJE!VÝSLEDKY ŠACHOVÉHO TURNAJE!
zdroj obrázku: en.wikipedia.org

Správce Webu, 9. 8. 2013 Zobrazit více

hudebně-národopisný programu „Stařenka Morava vypráví“

hudebně-národopisný programu „Stařenka Morava vypráví“UŽ JSI VIDĚL KOBZU?
Zdroj obrázku:www.mala-morava.cz

Správce Webu, 9. 8. 2013 Zobrazit více

Školní výlet 4.A5.třídy

Školní výlet 4.A5.třídyZNÁTE OSTRAVU?
Zdroj obrázku:www.topzine.cz

Správce Webu, 9. 8. 2013 Zobrazit více

Soutěž Žákovského parlamentu

Soutěž Žákovského parlamentuVládcem nebes se stal Lukáš Hýža
zdroj obrázku:www.cdr.cz

Správce Webu, 9. 8. 2013 Zobrazit více

Liščí mlýn

Liščí mlýn„Liščí mlýn“-indiánský výlet 1. třídy
zdrojobrázku:www.knihovnafrenstat.cz

Správce Webu, 9. 8. 2013 Zobrazit více

Stránka