Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

DOTAČNÍ TITUL OP VVV " ŠABLONY I"

šance pro Vaše děti

sablony1_logo

Vážení rodiče,

od 1.9.2017 se naše základní škola zapojila do realizace dotačního titulu OP VVV zjednodušeného vykazování "ŠABLONY I".

V tomto projektu se jedná o „Rozvoj extrakurikulárních aktivit na ZŠ Hustopeče nad Bečvou".

Cílem a úkolem projektu je v oblasti mimoškolní rozvíjet extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Tento projekt bude škola realizovat 24 měsíců, tedy od října 2017 až do září 2019 formou:

1. Čtenářských klubů

2. Klubů zábavné logiky a deskových her

3. Doučování žáků ZŠ.

 

Všechny tyto aktivity a kluby jsou pro žáky školy ZDARMA. Podrobnější informace o jednotlivých kroužcích naleznete na nástěnkách školy. 

 

Rád bych přiblížil náplň a realizaci aktivity

KLUBU LOGICKÉHO MYŠLENÍ A DESKOVÝCH HER.

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem.

V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. Pokud v jednom týdnu klub odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat klub dvakrát.

Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min.

75 % z celkového počtu zapsaných žáků.

Pokud je žák do klubu přihlášen, je pro něj docházka povinná a jeho nepřítomnost musí být zákonným zástupcem žáka omluvena.  V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo ukončení docházky žáka do klubu (např. z důvodu stěhování, apod.) je možné přijmout na jeho místo jiného žáka.

 

Mgr. Jaroslav Bečák

ředitel školy

 

Stránka

Soutěžíme ekologicky!

Naše škola se zapojila do další ekologicky zaměřené soutěže.

Mgr. Petra Manová, 13. 9. 2013 Zobrazit více

Čtvrťáci v pravěku

Čtvrťáci v pravěkuCelodenní projekt ve 4. třídě

Mgr. Martina Urbanová, 12. 9. 2013 Zobrazit více

Jídelníček

Jídelníček

, 3. 9. 2013 Zobrazit více

Informace k začátku školního roku 2013/2014

Informace k začátku školního roku 2013/2014Úvodní informace k začátku školního roku 2013/2014

Správce Webu, 31. 8. 2013 Zobrazit více

Branný den

Branný denBRANNÝ DEN 27.6.2013

Správce Webu, 9. 8. 2013 Zobrazit více

Plavecký výcvik žáků 1.-3.třídy

Plavecký výcvik žáků 1.-3.třídyPLAVECKÝ VÝCVIK 2013 UKONČEN!

Správce Webu, 9. 8. 2013 Zobrazit více

2.generální zkouška žáků 5. a 9.tříd

2.generální zkouška žáků 5. a 9.třídVÝSLEDKY TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 5. A 9.TŘÍD
Zdroj obrázku:www.csi.cz

Správce Webu, 9. 8. 2013 Zobrazit více

Matematický klokan

Matematický klokanMatematický klokan

Správce Webu, 9. 8. 2013 Zobrazit více

VÝSLEDKY ŠACHOVÉHO TURNAJE!

VÝSLEDKY ŠACHOVÉHO  TURNAJE!VÝSLEDKY ŠACHOVÉHO TURNAJE!
zdroj obrázku: en.wikipedia.org

Správce Webu, 9. 8. 2013 Zobrazit více

hudebně-národopisný programu „Stařenka Morava vypráví“

hudebně-národopisný programu „Stařenka Morava vypráví“UŽ JSI VIDĚL KOBZU?
Zdroj obrázku:www.mala-morava.cz

Správce Webu, 9. 8. 2013 Zobrazit více

Stránka