Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

        CELOROČNÍ PLÁN ŠD VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019                               

Konkrétní cíle:

Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Upevňování kamarádských vztahů mezi žáky, učit je vzájemné toleranci a spolupráci při společných činnostech. Probudit u žáků zájem o docela obyčejné věci, o přírodu a její proměny v čase.

Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci, k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem a jejich kulturám.

Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi.

Při plnění konkrétních cílů se zaměřujeme na:

 • zvyšování sociálních dovedností
 • formování životních postojů
 • výchova ke zdravému životnímu stylu
 • posilování komunikačních dovedností
 • najít si své místo ve skupině i ve společnosti

  Zájmové vzdělávání ve ŠD naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem.                                                           Pravidelné činnosti v ŠD v 1. a 2. oddělení:

 • Ranní družina – 6.30 – 7.05

 • scházení dětí do ŠD
 • spontánní činnosti, společenské a konstruktivní hry
 • volné kreslení
 • prohlížení časopisů a knih

Odpolední družina – 10:50 – 16:00

 • hygiena, společné stolování ve školní jídelně
 • odpočinkové činnosti a rekreační činnosti
 • zájmové činnosti viz měsíční plány
 •  pravidelné výlety do přírody a nejbližšího okolí / Lešná, Hranice, …/
 • sportovní a pohybové aktivity ve sportovní hale, na školním hřišti

Tematické okruhy pro sestavování činností v ŠD.

1/ Místo, kde žijeme / celoroční projekt z čas. Pastelka /

2/ Lidé kolem nás

3/ Lidé a čas

4/ Rozmanitost přírody

5/ Člověk a jeho zdraví

Měsíční témata celoročního plánu:

Září - rodina a kamarádi, zahájení celoročního projektu „AHOJ, ČESKO“

        - vytváření roč. kalendáře, výlety do přírody, návštěva HZS Lipník nad Bečvou

        - výtvarné práce a výrobky na zahrádkářskou výstavu, výtvarná soutěž: „Svět kolem nás“

Říjen – barvy podzimu, drakiáda, práce s přírodním materiálem, sportovní soutěže, úkoly z projektu „Ahoj, Česko“, výlov rybníka - Poruba, výlet na hrad Starý Jičín, vycházky do podzimní přírody

Listopad – spaní ve škole – Halloween, Dušičky, projektový den i s rodiči „Pojďte si s námi hrát“, úkoly – projekt „Ahoj, Česko“,návštěva výstavy betlému v Hranicích, procházky přírodou

Prosinec - adventní čas, , vánoční zvyky, vánoční dílny, vánoce na zámku, projekt „Ahoj, Česko“, vycházky do zimní přírody

Leden – zimní sporty - bobování na Bušlíně, bruslení, návštěva školní knihovny, projekt „Ahoj, Česko, beseda s myslivci o péči zvířat ve volné přírodě

Únor – zimní motivy, sportovní soutěž družstev, dárky k sv. Valentýnovi, karneval v ŠD, projekt „Ahoj, Česko“, výlet Teplice nad Bečvou, zimní procházky přírodou

Březen – měsíc četby na pokračování, jarní motivy, , projekt: „Ahoj, Česko“, návštěva svíčkárny v Rožnově pod Radhoštěm, vycházky do jarní přírody

Duben – velikonoce, lid. zvyky, velikonoční dílny s rodiči, příroda kolem nás- procházky a výlety, Den Země, práce s encyklopediemi, úkoly projekt: „Ahoj, Česko“

Květen – májové oslavy, Den matek – výroba dárků, jarní příroda - vycházky a výlety, soutěže družstev, úkoly projekt: „Ahoj, Česko“, výlet Lešná,

Červen – Den dětí pro 1. stupeň, Den dětí v ŠD-hřiště Špičky, ukončení projektu: „Ahoj, Česko“, vycházky do přírody, ochrana životního prostředí

 

 

 

ZŠ Hustopeče n/B. – ŠD                  ved. vychovatelka: Mgr. Adéla Vahalová

3. 9. 2018