Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Organizace školního roku 2018/2019

Základní škola

Zahájení školního roku 3. 9. 2018  
Podzimní prázdniny 29. a 30. 10. 2018  
Vánoční prázdniny 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019   
Zahájení vyučování 3. 1. 2019  
Konec 1. pololetí 31. 1. 2019  
Pololetní prázdniny 2. 2. 2019  
Jarní prázdniny 18. 2. - 22. 2. 2019  
Velikonoční prázdniny 18. 3. 2019  
Ukončení školního roku  28. 6. 2019   
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2019  
Zahájení školního roku 2016/2017 2. 9. 2019   

                     

Státní svátky

28. 9.                                      Den české státnosti

28. 10.                                    Den vzniku samostatného československého státu

17. 11                                     Den boje za svobodu a demokracii

1. 1.                                        Den obnovy samostatného českého státu

30. 3.                                      Velký pátek

1. 5.                                        Svátek práce

8. 5.                                        Den osvobození

5. 7.                                        Den slovanských věrozvěstů

6. 7.                                        Den upálení Mistra Jana Husa

Ostatní svátky

24., 25., 26. 12.                        Vánoce

2. 4.                                        Velikonoční pondělí

Plán čtvrtletních pedagogických rad:

I. 6. 11. 2017 pondělí 14,15 h.
II. 29. 1. 2018 pondělí 14,15 h.
III. 9. 4. 2018 pondělí  14,15 h.
IV. 25. 6. 2018 pondělí 14,15 h.

 

Plán třídních schůzek:

I. 11. 9. 2018 úterý informativní (15,30 h.)
II. 13. 11. 2018 úterý I. st. - trojlístek, II. st. - konzultace
III.   8. 1. 2019 úterý I. + II. st. – konzultace
IV. 16. 4. 2019 úterý I. st. - trojlístek, II. st. - konzultace

 

Přijímací zkoušky na SŠ:  talentové zkoušky  od 2.-15. ledna 2019

bez talentových zk. v týdnu od 12. – 30. dubna 2019

Vyplnění přihlášek a zápisních lístků dle pokynů výchovné poradkyně.

Zápis do 1. tř.                       2. 4. 2019 od 13,30 h.

Lyžařský zájezd 7. - 9. tř.      12.-16.březen 2019  Penzion Roháč

Lyžařský zájezd 1. - 5. tř.      únor/březen 2019   - dle zájmu

Plavecký výcvik 1. - 3. tř.      23. 4. 2019 -25. 6. 2019,         10,30-12,00 h. 

Cyklistický kurz        9. tř.      10. - 14. 6. 2019

 

Školní družina 

Provozní doba  ŠD pouze pro přihlášené žáky          pondělí - čtvrtek 6:30-16:00 h

                                                                          pátek -             6:30 -16:00 h

Přihlášky do ŠD na školní rok 2018/2019                 pátek - 7.9.2018

 

Školní jídelna - přihlašovt se k odběru stravy je možné v průběhu celého roku.

 

V Hustopečích nad Bečvou, dne 23. 8. 2018.

                                                                      Mgr. Jaroslav Bečák,ředitel školy