Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Organizace školního roku 2017/2018

 

Zahájení školního roku 4. 9. 2017   
Podzimní prázdniny 26. a 27. 10. 2017  
Vánoční prázdniny 23. 12. 2016 - 2. 1. 2018   
Zahájení vyučování 3. 1. 2018  
Konec 1. pololetí 31. 1. 2018  
Pololetní prázdniny 2. 2. 2018  
Jarní prázdniny 12. 2. - 18. 2. 2018  
Velikonoční prázdniny 29. - 30. 3. 2018  
Ukončení školního roku  29. 6. 2018   
Hlavní prázdniny 2. 7. – 31. 8. 2018  
Zahájení školního roku 2016/2017 3. 9. 2018   

                     

Státní svátky

28. 9.                                      Den české státnosti

28. 10.                                    Den vzniku samostatného československého státu

17. 11                                     Den boje za svobodu a demokracii

1. 1.                                        Den obnovy samostatného českého státu

30. 3.                                      Velký pátek

1. 5.                                        Svátek práce

8. 5.                                        Den osvobození

5. 7.                                        Den slovanských věrozvěstů

6. 7.                                        Den upálení Mistra Jana Husa

Ostatní svátky

24., 25., 26. 12.                        Vánoce

2. 4.                                        Velikonoční pondělí

Plán čtvrtletních pedagogických rad:

I. 6. 11. 2017 pondělí 14,15 h.
II. 29. 1. 2018 pondělí 14,15 h.
III. 9. 4. 2018 pondělí  14,15 h.
IV. 25. 6. 2018 pondělí 14,15 h.

 

Plán třídních schůzek:

I. 12. 9. 2017 úterý informativní (15,30 h.)
II. 14. 11. 2017 úterý I. st. - trojlístek, II. st. - konzultace
III.   9. 1. 2018 úterý I. + II. st. – konzultace
IV. 17. 4. 2018 úterý I. st. - trojlístek, II. st. - konzultace

 

Přijímací zkoušky na SŠ:  talentové zkoušky  od 2.-15. ledna 2018

bez talentových zk. v týdnu od 12. – 30. dubna 2018

Vyplnění přihlášek a zápisních lístků dle pokynů výchovné poradkyně.

Zápis do 1. tř.                         4. 4. 2018 od 13,30 h.

Lyžařský zájezd 7. - 9. tř.      12.-16.březen 2018  Penzion Roháč

Lyžařský zájezd 1. - 5. tř.      únor/březen 2018   - dle zájmu

Plavecký výcvik 1. - 3. tř.      10. 4. 2018 -26. 6. 2018,         10,30-12,00 h. 

Cyklistický kurz        9. tř.      11. - 15. 6. 2018            

 

V Hustopečích nad Bečvou, dne 23. 8. 2017.

                                                                      Mgr. Jaroslav Bečák,ředitel školy