Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

DOTAČNÍ TITUL OP VVV " ŠABLONY II"

šance pro Vaše děti

sablony1_logo

Šablony II v ZŠ Hustopeče nad Bečvou

Naše škola využila nabídku výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ II, která je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu České republiky.   

 

Náš projekt má název „Šablony II v ZŠ Hustopeče nad Bečvou“ a jeho realizace je od 1.9.2019 do 31.8.2021. Projekt navázal na úspěšnou realizaci dvouletého projektu Podpora ZŠ Hustopeče nad Bečvou formou šablon I.

 

Projekt šablony II je zaměřen na tato témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů, tandemová výuka, rozvíjení kompetencí žáků v rámci mimoškolních aktivit, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a realizaci projektových dnů.

V projektu jsou nově zahrnuty také samostatné aktivity pro žáky navštěvující školní družinu.

 

V průběhu celého projektu bude realizováno celkem 9 aktivit. Jedná se např. o tyto aktivity:

 

Základní škola

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
  • Tandemová výuka
  • Tematické kluby pro žáky
  • Doučování žáků

 

Školní družina

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
  • Projektové dny v ŠD a mimo ŠD

 

Získaná dotace ve výši 953 988,- Kč bude využívána na rozvíjení a prohlubování vzdělávání žáků na základní škole a zároveň na zvyšování odborných kompetencí pedagogů naší školy. Nastavené aktivity byly vybrány s cílem rozvíjet a prohlubovat školní činnost v oblastech, které jsou prioritní pro rozvoj a zdokonalování vzdělávání žáků v Hustopečích nad Bečvou.

Všechny tyto aktivity a kluby jsou pro žáky školy ZDARMA. Podrobnější informace o jednotlivých kroužcích naleznete na nástěnkách školy. 

V případě zájmu o bližší informace o projektu se můžete obrátit na ředitele školy Mgr. Jaroslava Bečáka - telefon: 604 319 752.

Mgr. Jaroslav Bečák

ředitel školy

 

Stránka

Zimní vycházka ke krmelci – 2. třída

Zimní vycházka ke krmelci – 2. třídaZimní vycházka ke krmelci – 2. třída

     Za krásného zimního počasí jsme se ve čtvrtek 18. února vydali na vycházku do zasněženého lesa s cílem navštívit krmelec a zvířátkům donést něco na
přilepšenou. Krmelec jsme doplnili senem, jablíčky, mrkví, kukuřicí, žaludy,
kaštany a suchým chlebem. Cestou jsme měli štěstí a v dáli jsme zahlédli stádo
srnek. Pobyt v krásné zimní přírodě jsme si užili a do školy jsme se vraceli
s dobrým pocitem, že jsme pro naši přírodu něco udělali.

     Žáci 2. třídy a paní učitelka Mgr. O. Poláčková


Mgr. Radka Březíková, 22. 2. 2021 Zobrazit méně

Pasování na čtenáře - 1. třída, 2021

Pasování na čtenáře - 1. třída, 2021Pasování na čtenáře - 1. třída, 2021

Mgr. Radka Březíková, 22. 2. 2021 Zobrazit více

Vánoční přání 2020

Vánoční přání 2020Vánoční přání 2020

Mgr. Radka Březíková, 16. 12. 2020 Zobrazit více

Ovoce a mléko do škol

Ovoce a mléko do školOvoce a mléko do škol

Mgr. Radka Březíková, 1. 12. 2020 Zobrazit více

Nejusilovnější třída z okresu v učení slovíček-ZŠ Hustopeče nad Bečvou

Velké ocenění práce učitelů a žáků ZŠ Hustopeče nad Bečvou při distanční výuce.
Blahopřejeme.

Správce Webu, 20. 11. 2020 Zobrazit více

Ovoce a mléko do školy

Ovoce a mléko do školyOvoce a mléko do školy

Mgr. Radka Březíková, 5. 10. 2020 Zobrazit více

Praktický přírodopis v 7. tř.

Praktický přírodopis v 7. tř.Praktický přírodopis v 7. tř.

Mgr. Radka Březíková, 2. 10. 2020 Zobrazit více

Český den proti rakovině, 30.9.2020

Český den proti rakovině, 30.9.2020Český den proti rakovině, 30.9.2020

Mgr. Radka Březíková, 1. 10. 2020 Zobrazit více

Ruční práce 5.- 9. tř.

Ruční práce 5.- 9. tř.Ruční práce 5.- 9. tř.

Mgr. Radka Březíková, 1. 10. 2020 Zobrazit více

Sběr starého papíru

Sběr starého papíruSběr starého papíru

Mgr. Radka Březíková, 28. 9. 2020 Zobrazit více

Stránka