Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

DOTAČNÍ TITUL OP VVV " ŠABLONY II"

šance pro Vaše děti

sablony1_logo

Šablony II v ZŠ Hustopeče nad Bečvou

Naše škola využila nabídku výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ II, která je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu České republiky.   

 

Náš projekt má název „Šablony II v ZŠ Hustopeče nad Bečvou“ a jeho realizace je od 1.9.2019 do 31.8.2021. Projekt navázal na úspěšnou realizaci dvouletého projektu Podpora ZŠ Hustopeče nad Bečvou formou šablon I.

 

Projekt šablony II je zaměřen na tato témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů, tandemová výuka, rozvíjení kompetencí žáků v rámci mimoškolních aktivit, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a realizaci projektových dnů.

V projektu jsou nově zahrnuty také samostatné aktivity pro žáky navštěvující školní družinu.

 

V průběhu celého projektu bude realizováno celkem 9 aktivit. Jedná se např. o tyto aktivity:

 

Základní škola

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
  • Tandemová výuka
  • Tematické kluby pro žáky
  • Doučování žáků

 

Školní družina

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
  • Projektové dny v ŠD a mimo ŠD

 

Získaná dotace ve výši 953 988,- Kč bude využívána na rozvíjení a prohlubování vzdělávání žáků na základní škole a zároveň na zvyšování odborných kompetencí pedagogů naší školy. Nastavené aktivity byly vybrány s cílem rozvíjet a prohlubovat školní činnost v oblastech, které jsou prioritní pro rozvoj a zdokonalování vzdělávání žáků v Hustopečích nad Bečvou.

Všechny tyto aktivity a kluby jsou pro žáky školy ZDARMA. Podrobnější informace o jednotlivých kroužcích naleznete na nástěnkách školy. 

V případě zájmu o bližší informace o projektu se můžete obrátit na ředitele školy Mgr. Jaroslava Bečáka - telefon: 604 319 752.

Mgr. Jaroslav Bečák

ředitel školy

 

Stránka

Preventivní program pro 6. a 8. třídu

prezentačně zážitková lekce v oblasti rizikového chování

Mgr. Marcela Dopitová, 25. 5. 2017 Zobrazit více

Vietnam - brána do Indočíny

Vzdělávací zeměpisný program s videoprojekcí

Mgr. Martina Vašinková, 24. 5. 2017 Zobrazit více

Posezení pro rodiče - 3. třída

Posezení pro rodiče - 3. třídaV pátek 19. 5. 2017 se před třetí hodinou začali ve 3. třídě scházet rodiče i prarodiče. Třeťáci pro ně totiž měli nachystaný bohatý program, dárečky i občerstvení.

Mgr. Martina Urbanová, 20. 5. 2017 Zobrazit více

Sběr starého papíru

Na naší škole proběhne ve dnech 15. – 19. května sběr papíru. Množství doneseného papíru (prosím karton v omezené míře slisovaný a svázaný) žáci hlásí třídnímu učiteli.
Kontejner bude přistaven u zadního vchodu školy. Žáci soutěží ve sběru papíru o hodnotné ceny pro nejlepšího sběrače – jednotlivce i pro nejlepší třídu. Výsledky budou vyhlášeny na konci školního roku.

Mgr. Zdenek Šrámek, 16. 5. 2017

Den Země

Den ZeměI v letošním školním roce jsme si v pátek 12. 5. 2017 připomněli na naší škole Den Země.

Mgr. Monika Plesníková, 14. 5. 2017 Zobrazit více

Den matek ve 2. třídě

Den matek ve 2. tříděDruháčci hráli pohádku Dva tovaryši

Mgr. Olga Poláčková, 12. 5. 2017 Zobrazit více

Budoucí novináři z 5. třídy

Páťáci psali zprávu o výstavě v Hustopečích nad Bečvou.

Mgr. Eva Lišková, 12. 5. 2017 Zobrazit více

Vybíjená Hranice

Vybíjená HraniceTak jako každý rok, tak i v letošním roce se naše škola zúčastnila okrskového kola ve vybíjené. Turnaj se konal 21. 4. 2017 na ZŠ a MŠ Struhlovko v Hranicích.

Mgr. Monika Plesníková, 11. 5. 2017 Zobrazit více

Recitační soutěž

Recitační soutěžVe středu proběhla recitační soutěž pro 1. stupeň.

Mgr. Monika Plesníková, 20. 4. 2017 Zobrazit více

Den s knihou

Den s knihouOpět po roce proběhl projektový den pro 1. stupeň.

Mgr. Zora Křupalová, 15. 4. 2017 Zobrazit více

Stránka