Bezplatná výuka Českého jazyka-rozvojový program MŠMT pro cizince

CIZINCI Z TŘETÍCH ZEMÍ (2015)

Rozvojový program MŠMT

Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí za rok 2015 (č. j.: MŠMT-32486/2014)

Identifikační údaje právnické osoby – žadatele o dotaci
Právnická osoba: Základní škola Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
Sídlo: Školní 223, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
IČ: 66742978
Jméno, telefon a email odpovědné osoby: Mgr. Jaroslav Bečák, 581626020, jaroslav.becak@zshustopece.cz