SCIO

Informace o SCIO testování

Čtenářská a matematická gramotnost

Jak to funguje?

Formativnímu hodnocení, čtenářské a matematické gramotnosti se věnujeme více jak šest let. Výsledkem je komplexní web na rozvoj gramotností www.svetgramotnosti.cz.

Na webu je pro vás připraven adaptivní ověřovací test čtenářské a matematické gramotnosti, desítky aktivit a metodik založených na E-U-R, které jsou dostupné jak ve formě příruček, tak nově ve formě Zásobníku metod a nápadů do výuky, a také akreditované semináře pro učitele českého jazyka i odborných předmětů.

Procvičování

Jak to funguje?

Připravili jsme pro vás více než 500 krátkých tematických testů z českého jazyka a matematiky pro žáky od 3. třídy ZŠ až po 4. ročník SŠ. Testy obsahují maximálně 10 úloh a žáci je stihnou vyřešit za 10 až 20 minut. Jsou ideální na procvičování nebo opakování látky, domácí úkoly a suplování. Procvičovací testy můžou sloužit i jako skvělá příprava na přijímací zkoušky. Už nemusíte ztrácet čas přípravou a opravováním testů.

Víte, proč mají žáci vaši školu rádi?

Mapa školy je sada on-line nebo papírových dotazníků. Zjišťuje zpětnou vazbu od žáků, učitelů, rodičů, vedení školy a provozních zaměstnanců. Šetření je anonymní a připravené v on-line a papírové podobě pro mateřské a základní školy. Pro střední školy jsou připraveny on-line dotazníky.

Dotazníkové šetření probíhá v únoru. Na základě objednávky vám zašleme papírové dotazníky, pro on-line dotazování vygenerujeme přístupová hesla pro všechny skupiny respondentů (žáky, učitele, rodiče, vedení školy a provozní zaměstnance). On-line dotazníkové šetření si můžete objednat i po únorovém termínu a na zpracování dat se pak domluvíme individuálně.

Texty převzaty z portálu SCIO.

 

Výsledky a odkazy

Více informací o testování na

Scio testování

SCIO