Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

CELOROČNÍ PLÁN ŠD VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

 

Konkrétní cíle:

Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Upevňování kamarádských vztahů mezi žáky, učit je vzájemné toleranci a spolupráci při společných činnostech. Probudit u žáků zájem o docela obyčejné věci, o přírodu a její proměny v čase.

Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci, k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem a jejich kulturám.

Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi.

 

Při plnění konkrétních cílů se zaměřujeme na:

 • zvyšování sociálních dovedností
 • formování životních postojů
 • výchova ke zdravému životnímu stylu
 • posilování komunikačních dovedností
 • najít si své místo ve skupině i ve společnosti

  Zájmové vzdělávání ve ŠD naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem.

   

  Pravidelné činnosti v ŠD v 1. a 2. oddělení:

  Ranní družina – 6.30 – 7.05

 • scházení dětí do ŠD, spontánní činnosti, společenské a konstruktivní hry, volné kreslení, prohlížení knih a časopisů, rozhovory s kamarády, volný výběr her

Odpolední družina – 10:50 – 16:00

 • hygiena, společné stolování ve školní jídelně
 • odpočinkové činnosti a rekreační činnosti
 • zájmové činnosti viz měsíční plány
 •  pravidelné výlety do přírody a nejbližšího okolí / Valašské Meziříčí, Hranice, NJ,…/
 • sportovní a pohybové aktivity ve sportovní hale a školním hřišti

Tematické okruhy pro sestavování činností v ŠD.

1/ Místo, kde žijeme /pracovní sešit TAKTIK, časopis Mateřídouška /

2/ Lidé kolem nás

3/ Lidé a čas

4/ Rozmanitost přírody

5/ Člověk a jeho zdraví

 

 

________________________________________________________________________________________________________

Měsíční témata celoročního plánu:

Září – zahájení nového školního roku 2020/2021, „Já školák, seznámení s novými žáky, orientace v prostorách ŠD, rodina a kamarádi, zásady BOZ a PO a slušného chování ve škole, vytváření roč. kalendáře, procházky do okolní přírody, drakiáda, práce s časopisem Mateřídouška a s pracovním sešitem TAKTIK

Říjen – příroda na podzim, práce s přírodninami, pohybové hry v přírodě a na školním hřišti, výlov rybníka – Poruba, sportovní soutěže, práce s časopisem Mateřídouška a s pracovním sešitem TAKTIK

Listopad – barevný podzim, stromy, listy, plody, výlety a procházky do okolní přírody, sportovní aktivity ve sportovní hale, návštěva vánoční výstavy Betlémů v galerii M a M v Hranicích, příprava na vánoční dílny, práce s časopisem Mateřídouška a s pracovním sešitem TAKTIK

Prosinec – předvánoční čas, advent, Vánoce, vánoční zvyky, vánoční dílny s dětmi v ŠD, Vánoce na zámku, vycházky do zimní přírody, výroba dárečků, poslech vánočních koled, Vánoce ve školní družině, práce s časopisem Mateřídouška a s pracovním sešitem TAKTIK

Leden – zimní radovánky na sněhu, bobování a sáňkování na Bušlíně, ptáci a zvířata v zimě, návštěva školní knihovny, konec 1. pololetí – rozhovory s dětmi, práce s časopisem Mateřídouška a s pracovním sešitem TAKTIK

Únor – zimní sporty a motivy, dárky k sv. Valentýnovi, karneval v ŠD, sportovní soutěž družstev, zimní dovádění na školním hřišti – stavění sněhuláků, iglú, bruslení v oválu, zimní procházky do místní přírody, práce s časopisem Mateřídouška a s pracovním sešitem TAKTIK

Březen – blíží se jaro, první jarní květiny, měsíc četby na pokračování, jarní motivy, zdraví a zdravá výživa, vycházky do jarní přírody, Velikonoce, lidové zvyky, velikonoční dílny s rodiči, práce s časopisem Mateřídouška a s pracovním sešitem TAKTIK

Duben – jarní rostliny, tráva, zvířátka, příroda kolem nás – procházky a výlety, den s mazlíčkem v ŠD, Den Země, práce s encyklopediemi, svátek čarodějnic, práce s časopisem Mateřídouška a s pracovním sešitem TAKTIK

Květen – Svátek matek - výroba dárků, přáníček, jarní příroda, stromy, rostliny,

vycházky a výlety, soutěže družstev, dopravní výchova, výlet do Polesí, práce s časopisem Mateřídouška a s pracovním sešitem TAKTIK

Červen – letní sporty, Den dětí -  pro 1. stupeň a v ŠD – odpoledne plné her na školním hřišti či ve sportovní hale, práce s časopisem Mateřídouška a s pracovním sešitem TAKTIK, nebezpečí léta, bezpečnost o prázdninách

 

ZŠ Hustopeče n/B. – ŠD                  ved. vychovatelka: Mgr. Adéla Vahalová

1. 9. 2020                                        Podpis:...........................................