Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

Kontakt: tel.: 581 694 254
 

Provozní doba ŠD

 

 Ranní družina:   

Odpolední družina

Po

6:30 až   7:05

10:50 až 16:00

Út

6:30 až   7:05

10:50 až 16:00

St

6:30 až   7:05

10:50 až 16:00

Čt

6:30 až   7:05

10:50 až 16:00

6:30 až   7:05

10:50 až 16:00

 

Lokalizace školní družiny
1. oddělení ŠD - 1. a 2. třída využívá samostatnou místnost v přízemí školní budovy. 

2. oddělení ŠD - 2. – 5. třída využívá samostatnou místnost v přízemí školní budovy.

 

První oddělení

navštěvují žáci z 1. a 2. třídy.

Pracují pod vedením vedoucí paní vychovatelky Mgr. Adély Vahalové

(tel.:581 694 254).

 

Druhé oddělení

navštěvují žáci z 2., 3. a 4. třídy.

Pracují pod vedením paní vychovatelky Bc. Moniky Rušarové

(tel.:581 694 254).

 

Měsíční poplatek za školní družinu je 120 Kč. Platí se ve třech intervalech a bezhotovostně. Od září do prosince (480,-Kč), od ledna do března (360,- Kč) a od dubna do června (360,- Kč).

 

Organizace činnosti

1. Provozní doba ŠD je od pondělí do pátku od 6,30 do 16,00 hodin. Dítě musí být vyzvednuto ze třídy v 15:50 hodin.

2. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný,

 1. na základě dodatečného souhlasu rodičů pustí dítě ze školy samotné
 2. na základě dodatečného souhlasu rodičů předá dítě jiné dospělé osobě, než kterou rodiče označili v žádosti o přijetí dítěte do ŠD, jako osobu oprávněnou k převzetí dítěte
 3. na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka obecního úřadu,

  3. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.

  4. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vedoucí vychovatelky školní družiny.

  5. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování (příklad) zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.