Oddělení ŠD

Základní školy Hustopeče nad Bečvou

Oddělení školní družiny

Kontakt: tel.: 581 694 254
Provozní doba ŠD

Kontakt: +420 581 694 254

I. Provozní doba ŠD

  Ranní družina Odpolední družina
PO 06:30 až 07:05 10:50 až 16:00
ÚT 06:30 až 07:05 10:50 až 16:00
ST 06:30 až 07:05 10:50 až 16:00
ČT 06:30 až 07:05 10:50 až 16:00
06:30 až 07:05 10:50 až 16:00

II. Lokalizace školní družiny

1.  Oddělení ŠD – 1. – 2.tř využívá samostatnou místnost v přízemí školní budovy. 
2. Oddělení ŠD – 2.-5.tř. využívá samostatnou místnost v přízemí školní budovy.

První oddělení: navštěvují žáci z 1. a 2. třídy.
Pracují pod vedením vedoucí paní vychovatelky Mgr. Adély Vahalové (Tel: +420 581 694 254).

Druhé oddělení: navštěvují žáci z 2., 3. a 4. třídy.
Pracují pod vedením paní vychovatelky Bc. Moniky Rušarové (Tel: +420 581 694 254).

Měsíční poplatek za školní družinu je 120 Kč. Platí se ve třech intervalech a bezhotovostně. Od září do prosince (480,-Kč), od ledna do března (360,- Kč) a od dubna do června (360,- Kč).

Organizace činnosti

1. Provozní doba ŠD je od pondělí do pátku od 6,30 do 16,00 hodin. Dítě musí být vyzvednuto ze třídy v 15:50 hodin.
2. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný,

  • na základě dodatečného souhlasu rodičů pustí dítě ze školy samotné
  • na základě dodatečného souhlasu rodičů předá dítě jiné dospělé osobě, než kterou rodiče označili v žádosti o přijetí dítěte do ŠD, jako osobu oprávněnou k převzetí dítěte
  • na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka obecního úřadu,3. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.

4. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vedoucí vychovatelky školní družiny.
5. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování (příklad) zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

Informace a směrnice

Měsíční plány

Plány ŠD 1
Plány ŠD 2
  • Září
  • Říjen
  • Listopad
  • Prosinec
  • Leden
  • Únor

ŠKOLNÍ DRUŽINA