Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 byla projednána pedagogickou radou dne 5. října 2015 a schválena školskou radou dne 1. prosince 2015.

Povinnost zpracovávat výroční zprávu o činnosti školy ukládá školský zákon řediteli každé základní školy, střední školy (s ohledem na § 91 odst. 2 školského zákona také konzervatoře) a vyšší odborné školy, tedy řediteli každé školy, která poskytuje vzdělávání vedoucí k dosažení určitého stupně vzdělání.

Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává vždy za školní rok (tedy nikoliv za rok kalendářní).

Vydání výroční zprávy je podmíněno jejím schválením školskou radou v souladu s § 168 odst. 1 písm. b) školského zákona. Bez schválení školskou radou tedy nemůže ředitel školy výroční zprávu o činnosti školy vydat.

Školský zákon nestanoví povinnost zveřejnění výroční zprávy způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ředitel školy ji však musí zveřejnit na přístupném místě ve škole a zároveň musí zajistit, aby každý, kdo o to projeví zájem, mohl do výroční zprávy nahlížet a pořizovat si z ní výpisy nebo opisy. Tyto formy zpřístupnění musí být pro žadatele bezúplatné.

Výroční zprávu zpracovanou a vydanou výše uvedeným způsobem zasílá ředitel školy svému zřizovateli pro informaci.

Konkrétní obsahové náležitosti a termíny zpracování a předkládání výroční zprávy o činnosti školy stanoví §7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv.