Zájmové útvary v roce 2021/2022

Základní škola Hustopeče nad Bečvou

Vážení rodiče,

Základní škola Hustopeče nad Bečvou, pro Vaše děti nabízí v letošním školním roce níže uvedené nepovinné předměty a zájmové útvary. Úhrada za kroužek je za pololetí. Délka kroužku 45 min. Zahájení práce jednotlivých kroužků od 13. 9. 2021.

Přihlášku do zájmového kroužku si stáhněte zde.

Nepovinný předmět

Náboženství 1.r

2.r.

Dagmar Jakešová

Václav Fojtík

1h týdně

Základy křesťanského náboženství

St  11.30-11.50

St-11.55-12.15

3.- 4.r. Po  12.30-13.15
5.- 9.r. Po  14.00-14.45

Zájmové útvary

Český jazyk –

příprava k přijímacím zkouškám

Projekt – Šablony III

9.r. Naďa

Valoušková

1h týdně Příprava k přijímacím zkouškám

 

Út 13.30-14.15  0,-
Matematika –

příprava k přijímacím zkouškám

Projekt Šablony III

9.r. Petra Bečáková 1 h týdně Příprava k přijímacím zkouškám

 

Po13.15-14.00  0,-
Angličtina hrou s rodilým mluvčím 1.-3.r. Hana Rolincová 1h

týdně

Angličtina hrou Po13.15-14.15  510,-
Keramický kroužek 1.r. Eva Březíková 2/14 dní  

 

Pro zájemce o práci s keramickou hlínou

Čt 13.15 – 14.45 lichý týden 500,-
Keramický kroužek 2.-9. r. Eva Březíková 2/14 dní Čt 13.15 – 14.45

sudý týden

600,-
Elektrotechnický kroužek

projekt IKAP

4.-9.r. Vladimír

Červenka

2h

týdně

Základy elektrotechniky Út14.45-16.45    0,-
Základy techniky a modelářství

projekt IKAP

 

4.-9. r. Zdeněk

Šrámek

1h týdně Práce se dřevem, kovem a modelářství všeho druhu St 13.00- 13.45    0,-
Pohybové hry

 

1.st. Jaroslav Bečák 1h týdně Rozvoj všeobecných pohybových dovedností

 

Čt 13.30-14.15    400,-
Sportovní hry 2.st. Jaroslav Bečák 1h týdně Míčové hry Út 14.00-14.45 400,-
Čtenářský klub

Projekt Šablony III

2.st. Petra

Manová

1h

týdně

 

Čtenářské dílny

 

Po13.00-14.00

   0,-
Orientální tance

 

mladší

starší

Zuzana

Velická

 

1h týdně

 

Pro zájemce o netradiční tance P0 15.10- 16.00

 

400,-
Tvořílková dílna

Projekt IKAP

3.- 5.r. Zdenka

Indruchová

2 h týdně Rozvoj kreativity, zručnosti a tvořivosti St 13.00-15.00

Sudý týden

400,-
Hustopečský MasterChef

Projekt IKAP

3.r. Zdenka

Indruchová

2 h týdně Základy vaření a pečení české i světové kuchyně St 13.00-15.00

Lichý týden

400,-
             

 

Hustopeče nad Bečvou 1. 9. 2021
Mgr. Jaroslav Bečák
ředitel školy

ZÁJMOVÁ ČINNOST