Zájmové útvary v roce 2020/2021

Základní škola Hustopeče nad Bečvou

Vážení rodiče,

Základní škola Hustopeče nad Bečvou, pro Vaše děti nabízí v letošním školním roce níže uvedené nepovinné předměty a zájmové útvary. Úhrada za kroužek je za pololetí. Délka kroužku 45 min. Zahájení práce jednotlivých kroužků od 14. 9. 2020.

Přihlášku do zájmového kroužku si stáhněte zde.

Nepovinný předmět

Náboženství 1.- 2.r.

Dagmar Jakešová

Václav Fojtík

1h týdně

Seznámení se základy křesťanského náboženství

St  11.00 – 11.45
3.- 5.r. Po  13.15 – 14.00
6.- 9.r. Po  14.05 – 14.50

Zájmové útvary

Český jazyk – příprava k přijímacím zkouškám 9. r. Naďa Valoušková 1h týdně Příprava k přijímacím zkouškám Čt 14.10 – 14.55 0,-
Matematika – příprava k přijímacím zkouškám 9. r. Marcela Dopitová 1h týdně Příprava k přijímacím zkouškám Čt 14.10 – 14.55 0,-
Sborový zpěv   Naďa Valoušková 1 h týdně Pro zájemce o zpěv St 13.30 – 14.10 0,-
Keramický kroužek 1. r. Eva Březíková 2/14 dní Pro zájemce o práci s keramickou hlínou Čt 13.15 – 14.45 lichý týden 500,-
Keramický kroužek 2. r. – 9. r. Eva Březíková 2/14 dní Čt 13.15 – 14.45 sudý týden 600,-
Základy techniky a modelářství 5.-9. r. Zdeněk Šrámek 1 h týdně Práce se dřevem, kovem a modelářství všeho druhu St 13.00 – 13.45 0,-
Pohybové hry 1. st. Jaroslav Bečák 1 h týdně Rozvoj všeobecných pohybových dovedností Út 13.30 – 14.15
Čt 13.00 – 14.00
0,-
Sportovní hry 2. st. Jaroslav Bečák 1 h týdně Míčové hry Út 14.15 – 15.15
Čt 14. 00 – 15.00
400,-
Hra na flétnu 2.- 3. r. Zora Křupalová 1 h týdně Pro zájemce o hru na zobcovou flétnu St 12.15 – 13.00 400,-
Orientální tance mladší
starší
Zuzana Velická 1 h týdně Pro zájemce o netradiční tance Pá 14.00 – 15.00 400,-
Tvořílková dílna 1.- 6. r. Zdenka Indruchová 1 h týdně Rozvoj kreativity, zručnosti a tvořivosti St 12.30 – 14.00
Sudý týden
400,-
+ materiál
Hustopečský MasterChef 1.- 6. r. Zdenka Indruchová 1 h týdně Základy vaření a pečení české i světové kuchyně St 12.30 – 14.00
Lichý týden
400,-
+ materiál

Hustopeče nad Bečvou 1. 9. 2020
Mgr. Jaroslav Bečák
ředitel školy

ZÁJMOVÁ ČINNOST