Zájmové útvary v roce 2022/2023

Základní škola Hustopeče nad Bečvou

Vážení rodiče,

Základní škola Hustopeče nad Bečvou, pro Vaše děti nabízí v letošním školním roce níže uvedené nepovinné předměty a zájmové útvary. Úhrada za kroužek je za pololetí. Délka kroužku 45 min. Zahájení práce jednotlivých kroužků od 13. 9. 2022.

Přihlášku do zájmového kroužku si stáhněte zde.

Nepovinný předmět

Náboženství 1.r

2.r.

Dagmar Jakešová

Václav Fojtík

1h týdně

Základy křesťanského náboženství

St 

11.00-11.45

 

3.- 4.r. Po 

13.00-13.45

5.- 9.r. Po 

14.15-15.00

Zájmové útvary

 

 

Keramický kroužek 1.r.- Eva Březíková 2/14 dní  

 

Pro zájemce o práci s keramickou hlínou

Čt 13.15 – 14.45 dle rozpisu 500,-
Keramický kroužek 2.-9. r. Eva Březíková 2/14 dní Čt 13.15 – 14.45

dle rozpisu

600,-
Elektrotechnický

kroužek

4.-9.r. Vladimír

Červenka

2h

týdně

Základy elektrotechniky Út14.45-16.45    0,-
Základy techniky a modelářství

 

4.-9.r. Zdeněk

Šrámek

1h týdně Práce se dřevem, kovem a modelářství všeho druhu Čt 13.00- 13.45    0,-
Pohybové hry

 

1.st. Jaroslav Bečák 1h týdně Rozvoj všeobecných pohybových dovedností

 

Čt 12.40-13.25    400,-
Sportovní hry 1.st. Jaroslav Bečák 1h týdně Míčové hry Pá 12.30-13.15 400,-
Tvořílková dílna 3.- 5.r. Zdenka

Indruchová

2 h týdně Rozvoj kreativity, zručnosti a tvořivosti a vaření St 13.00-15.00

 

400,-+cena za materiál

a potraviny

Hustopečský

MasterChef

3.r. Zdenka

Indruchová

2 h týdně Základy vaření a pečení české i světové kuchyně Čt 13.00-15.00

Sudý týden

400,-

+ cena za potraviny

Hustopeče nad Bečvou 1. 9. 2022                                          Mgr. Jaroslav Bečák

                                                                                                                  ředitel školy

ZÁJMOVÁ ČINNOST