Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Název školy:

Základní škola Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov

Adresa:

Školní 223, 753 66 Hustopeče nad Bečvou

Právní forma:

Právní subjekt - příspěvková organizace (od 1.1.1999)

IČ:

 66 742 978

IZO:

 600 146 456

bankovní účet školy: 122 790 098/0300

Ředitel školy:

Mgr. Jaroslav Bečák

Zřizovatel Městys Hustopeče nad Bečvou

 

WWW:

http://www.zshustopece.cz

Hlavní e-mail:

skola@zshustopece.cz

GPS a mapa:

Loc: 49°31'52.63"N,17°52'1"E

Datová schránka mxhnkhv

Telefon:

+ 420 581 626 020

Mobilní telefon +420 604 319 752
Fax: + 420 581 626 259

 

Ostatní telefonní kontakty:

Zástupkyně ředitele školy:

Mgr. Eva Lišková                 +420 581 626 020 

Sborovna:

                                          +420 581 694 253

Školní družina:

Mgr. Adéla Vahalová            +420 581 694 254

Školní jídelna:

                                

 Vlasta Šťastná                   + 420 581 694 251

                                             + 420 734 534 812 

   

Kde nás najdete:

MAPA ZŠ

 

 

Úřední hodiny

úřední hodiny ředitele školy pro veřejnost:
                                                

pondělí           7:00 –  8:00

středa           7:00 - 12:00


jiný termín lze sjednat telefonicky.

úřední hodiny podatelny školy       Po-Pá    8:00 - 14:30

(včetně přijímání stížností, petic a ostatních podání a podnětů)                                              

pokladna školy je otevřena  
                                               pondělí            10:00 - 12:00
                                                  středa              10:00 - 12:00, 13:30 – 14:30

 

Děkujeme, že tyto hodiny dodržujete při platbách pronájmů atd.     

 

Návštěvy ve škole hlaste, prosím, u hospodářky školy-PODATELNA.

K návštěvám školy používejte vždy pouze hlavní vchod. Vchod dvorem slouží pouze žákům, veřejnosti pak při výjimečných akcích školy (např. zahájení školního roku).

 

  • Vstup do školy

 

Vážení rodiče a návštěvníci školy,

rádi Vám podáme o naší škole potřebné informace a umožníme Vám návštěvu školy za dodržení následujících pravidel:

Do šaten (s výjimkou prostoru u vrátnice) rodiče nevstupují.

Jednání se zaměstnanci školy bez předchozího ohlášení je výjimečně možné ráno před vyučováním. V 7,10 je nutno školu opustit. Přicházejte prosím včas. Minutu či dvě před termínem odchodu nemá smysl jednání realizovat.

Běžnou návštěvu si dohodněte s příslušným učitelem/zaměstnancem vždy předem (např. návštěva vyučovací hodiny, vyzvedávání úkolů, předávání dokumentů, konzultace…). Pokud vstupujete do školy na domluvenou návštěvu, zapište se ve vrátnici do sešitu návštěv. Upozorňujeme, že i rozhovor s vedením školy je nutno domlouvat s předstihem.

Přijdete-li neohlášeni a budete na okamžitém rozhovoru trvat, vyčkáte laskavě u vrátnice do té doby, než se Vám bude moci příslušný zaměstnanec věnovat. (Tak aby nenarušil svou výuku, službu na dozoru, přípravu na vyučování, probíhající jednání či jinou nezbytnou činnost.)

Při nedodržení tohoto postupu má správce budovy-školník pokyn Vás v této době do budovy nepouštět. Chráníme tak především Vaše děti.

DĚKUJEME ZA RESPEKTOVÁNÍ DOBY PRÁCE NAŠICH UČITELŮ.

PŘESTÁVKA MEZI DOPOLEDNÍM A ODPOLEDNÍM VYUČOVÁNÍM

O přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním využívají žáci jednu z následujících dvou možností:

  • po skončení vyučování nebo po obědě žák bez prodlení odejde z budovy školy, kam se vrací 10 min. před začátkem odpoledního vyučování
  • po skončení vyučování nebo po obědě počká žák u vrátnice, odkud odejde s dohlížejícím učitelem do určené třídy. Tam pod dohledem učitele stráví přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.

Žák musí zvolit jednu z těchto dvou možností, protože v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je zakázáno zdržovat se bez dohledu v prostorách šaten.

V zájmu dodržování hygieny a bezpečnosti použijí zákonní zástupci po vstupu do budovy návleky a nevodí do prostor ZŠ žádná zvířata.

V době nemoci žáka je nutné odhlásit dítěti stravu den předem.

První den je možné vyzvednout jídlo do jídlonosičů.

Při nástupu do školy po nemoci doporučujeme den předem nahlásit obědy.