Kontaktní informace

Název školy:

Základní škola Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
Školní 223
753 66 Hustopeče nad Bečvou

E-mail: skola@zshustopece.cz
Datová schránka: mxhnkhv
www: http://www.zshustopece.cz
GPS:49°31’52.63″N, 17°52’1″E

Právní forma:
Právní subjekt – příspěvková organizace (od 1. 1. 1999)
IČ: 66742978
IZO: 600146456
Bankovní účet školy: 122790098/2010
Zřizovatel: Městys Hustopeče nad Bečvou

Zřizovatel:
Městys Hustopeče nad Bečvou
Náměstí Míru 21
753 66 Hustopeče nad Bečvou

IČ: 00301329
Datová schránka: abjbqf5

 

 

Informace pro návštěvníky školy 

Návštěvy ve škole se hlásí na sekretariátu školy – PODATELNA.

K návštěvám školy používejte vždy pouze hlavní vchod. Vchod dvorem slouží pouze žákům. 

Vstup do školy

Vážení rodiče a návštěvníci školy, rádi Vám podáme o naší škole potřebné informace a umožníme Vám návštěvu školy za dodržení následujících pravidel:
Do šaten (s výjimkou prostoru u vrátnice) rodiče nevstupují.

  • Jednání se zaměstnanci školy bez předchozího ohlášení je výjimečně možné ráno před vyučováním. V 7:10 je nutno školu opustit. Přicházejte prosím včas. Minutu či dvě před termínem odchodu nemá smysl jednání realizovat.
  • Běžnou návštěvu si dohodněte s příslušným učitelem/zaměstnancem vždy předem (např. návštěva vyučovací hodiny, vyzvedávání úkolů, předávání dokumentů, konzultace…). Pokud vstupujete do školy na domluvenou návštěvu, zapište se ve vrátnici do sešitu návštěv. Upozorňujeme, že i rozhovor s vedením školy je nutno domlouvat s předstihem.
  • Přijdete-li neohlášeni a budete na okamžitém rozhovoru trvat, vyčkáte laskavě u vrátnice do té doby, než se Vám bude moci příslušný zaměstnanec věnovat. (Tak aby nenarušil svou výuku, službu na dozoru, přípravu na vyučování, probíhající jednání či jinou nezbytnou činnost.)
  • Při nedodržení tohoto postupu má správce budovy-školník pokyn Vás v této době do budovy nepouštět. Chráníme tak především Vaše děti.

Děkujeme za respektování doby práce našich učitelů.

 

PŘESTÁVKA MEZI DOPOLEDNÍM A ODPOLEDNÍM VYUČOVÁNÍM

O přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním využívají žáci jednu z následujících dvou možností:

  • po skončení vyučování nebo po obědě žák bez prodlení odejde z budovy školy, kam se vrací 10 min. před začátkem odpoledního vyučování
  • po skončení vyučování nebo po obědě počká žák u vrátnice, odkud odejde s dohlížejícím učitelem do určené třídy. Tam pod dohledem učitele stráví přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním
  • žák musí zvolit jednu z těchto dvou možností, protože v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je zakázáno zdržovat se bez dohledu v prostorách šaten.

V zájmu dodržování hygieny a bezpečnosti použijí zákonní zástupci po vstupu do budovy návleky a nevodí do prostor ZŠ žádná zvířata. V době nemoci žáka je nutné odhlásit dítěti stravu den předem. První den je možné vyzvednout jídlo do jídlonosičů. Při nástupu do školy po nemoci doporučujeme den předem nahlásit obědy.

Ředitel školy:
Mgr. Jaroslav Bečák

Telefon: + 420 581 626 020
Mobilní telefon:+420 604 319 752
E-mail:jaroslav.becak@zshustopece.cz

Zástupkyně ředitele školy:
Mgr. Eva Březíková

Telefon: + 420 581 626 020
E-mail: eva.svetnicka@zshustopece.cz

Sborovna: +420 581 694 253

Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně:
Mgr. Ivana Grygarová
Telefon: + 420 581 626 020
E-mail: ivana.grygarova@zshustopece.cz

Školní metodik prevence:
Mgr. Marcela Dopitová
Telefon: + 420 581 626 020
Mobilní telefon:+ 420 605 281 630
E-mail: marcela.dopitova@zshustopece.cz

Školní družina:
Vedoucí ŠD:
Bc. Monika Nehybová Rušarová
Telefon: + 420 581 694 254
E-mail: monika.rusarova@zshustopece.cz

Školní jídelna
Vedoucí školní jídelny:
Ing. Ivana Tmejová
Telefon: + 420 581 694 251
Mobilní telefon:+ 420 734 534 812
E-mail: jidelna@zshustopece.cz

Ekonomka:
Jaroslava Cvalínová

Telefon: + 420 581 626  020
E-mail: jaroslava.cvalinova@zshustopece.cz

Úřední hodiny ŘŠ pro veřejnost: 
Úřední hodiny podatelny školy:      
Pokladna školy je otevřena: 

Pondělí: 07:00 – 08:00 |  Středa: 07:00 – 12:00, jiný termín lze sjednat telefonicky.
Po – Pá: 08:00 – 14:30 (včetně přijímání stížností, petic a ostatních podání a podnětů)
Pondělí: 10:00 – 12:00 | Středa: 10:00 – 12:00 a 13:30 – 14:30