Žákovský parlament

Školní rok 2020/2021

Žákovský parlament - školní rok 2020-2021

Předseda: Anna Vahalová
Místopředseda: Barbora Molnárová
Zapisovatel: Lukáš Formánek, Radek Pajdla
Stravovací referent: Pavlína Horáková
 
Zástupci tříd:
5. třída: Matyáš Hýža, Jakub Jemelka,  Max Michalík,
6. třída: Pavlína Horáková, Markéta Vahalová,
7. třída: Michaela Vaculíková, Pavlína Machancová,
8. třída: Lukáš Formánek, Radek Pajdla,
9.třída: Anna Vahalová, Barbora Molnárová,

Fotografie

ZÁPISY JEDNÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Datum: 2. 9. 2020

Učebna:  Jazyková učebna

Čas: 9:15

Přítomni: Anna Vahalová, Barbora Molnárová, Lukáš Formánek, Radek Pajdla, Michaela Vaculíková, Pavlína Horáková, Pavlína Machancová,  Markéta Vahalová, Matyáš Hýža, Jakub Jemelka,  Max Michalík

Obsah schůzky:

  1. Seznámení se s funkcí Školního parlamentu, jeho právy a povinnostmi
  2. Volba předsedy parlamentu, zapisovatelů, stravovacího referenta

Předseda: Anna Vahalová
Místopředseda: Barbora Molnárová
Zapisovatelé: Lukáš Formánek, Radek Pajdla
Stravovací referent: Pavlína Horáková

Členové parlamentu se domluvili, že na příští schůzce, na začátku měsíce října, vytvoří plán akcí Školního parlamentu na aktuální školní rok, zástupci vytvoří alespoň 3 konkrétní návrhy za každou třídu, z nichž se budou dále vybírat nejlépe realizovatelné.

Zapsala: Mgr. Petra Manová

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT