Žákovský parlament

Školní rok 2023/2024

 

Předseda: Pavlína Horáková
Místopředseda: Karolína Juráňová
Zapisovatel: Hana Machačová, Sofie Sigmundová
Stravovací referent: Veronika Žemlová
Nástěnkářka: Eliška Macháčová 

Zástupci tříd

5. třída: Karel Man, Michal Žoček
6. třída: Eliška Macháčová, Veronika Žemlová
7. třída: Petr Škařupa, Tomáš Méheš
8. třída: Max Michalík, Matyáš Hýža
9.třída: Pavlína Horáková, Karolína Juráňová

Kompetence žákovského parlamentu

Parlament může

 • vznášet dotazy týkající se školních záležitostí.
 • podávat návrhy na zlepšení činnosti školy a na její vybavení.
 • vyjadřovat se k chodu školy.
 • se podílet na zlepšení spolupráce mezi učiteli a žáky, školou a rodiči.
 • pomáhat při akcích pořádaných školou a při zviditelnění školy na veřejnosti.

 

Pravidla chování žákovského parlamentu

 • Jsme součástí jednoho týmu.
 • Nebojíme se vyjadřovat své názory.
 • Respektujeme názory všech.
 • Snažíme se řešit školní problémy.
 • Snažíme se o přátelskou atmosféru ve škole.
 • Zúčastňujeme se všech schůzek parlamentu.
 • Předáváme spolužákům nezkreslené informace.
 • Připravujeme pro svoje spolužáky zajímavé akce.

 

Zápisy jednání žákovského parlamentu

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT