Školní jídelna

Přijďte si pochutnat do naší školní jídelny. Vaří skvěle!

Informace ze školní jídelny

JÍDELNA ZAJIŠTUJE

  • Stravování dětí, žáků, studentů a také vlastních zaměstnanců.
  • Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení.
  • Stravování cizích strávníků.
  • Možnost výběru ze dvou jídel v úterý a ve čtvrtek

 

KANCELÁŘ ŠKOLNÍ JÍDELNY INFORMUJE

VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO ŠJ

Vážení rodiče, strávníci,

Platby za odebrané obědy za uplynulý měsíc se stahují z Vašeho účtu formou inkasa k 10 pracovnímu dni v novém měsíci. Doporučujeme abyste si, prosím, upravili možnosti stahování inkasa z Vašeho účtu na rozpětí od 1. – 10. dne v  měsíci. Uzávěrka stavu obědů probíhá vždy k poslednímu dni v měsíci.

Odhlášení stravy:

1. Telefonicky: 581 694 251, +420 734 534 812
2. Prostřednictvím portálu: STRAVA.CZ (podrobnosti u vedoucí ŠJ )
3. E-mailem: jidelna@zshustopece.cz

Právní rámec (normy a vyhlášky)

  1. Vyhláška MŠMT č. 48/1993 Sb. o školním stravování. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin.
  2. Vyhláška č. 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravování. ES č. 852/2004 – nařízení evropského parlamentu a rady (ES) o hygieně potravin.

 

Ceník stravného

Kategorie strávníků Věk strávníků Cena za oběd Cena za přesnídávku Cena za svačinu Cena za všechna jídla
Žáci mateřské školy 3–6 let 33 Kč 11 Kč 11 Kč 54 Kč
7 let 38 Kč 14 Kč 11 Kč 63 Kč
Žáci základní školy 7–10 let 33 Kč xxx xxx xxx
11–14 let 38 Kč xxx xxx xxx
15–více let 40 Kč xxx xxx xxx
Cizí strávníci xxx 93 Kč xxx xxx xxx

Kontaktní údaje :

Školní jídelna při Základní škole Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov

Školní 223, 753 66 Hustopeče nad Bečvou

Telefonní číslo: 581 694 812

Mobilní telefon: +420 734 534 812

E-mail: jidelna@zshustopece.cz

VŠEM STRÁVNÍKŮM DĚKUJEME ZA PROJEVENOU PŘÍZEŇ A TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HUSTOPEČÍCH NAD BEČVOU.

ŠKOLNÍ JÍDELNA