Školní jídelna

Základní školy Hustopeče nad Bečvou

Informace ze školní jídelny

Výdej obědů pro cizí strávníky pouze do jídlo nosičů do odvolání.

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY ŠJ ZŠ HUSTOPEČE NAD BEČVOU

INFORMACE K VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO ŠJ

 

Vážení rodiče, strávníci,

Platby za odebrané obědy za uplynulý měsíc se stahují z Vašeho účtu formou inkasa k 5 pracovnímu dni v novém měsíci. Doporučujeme abyste si, prosím, upravili možnosti stahování inkasa z Vašeho účtu na rozpětí od 1. – 10. dne v  měsíci. Uzávěrka stavu obědů probíhá vždy k poslednímu dni v měsíci.

Hustopeče nad Bečvou, 12. 9. 2020                                                     

Vlasta Šťastná, vedoucí ŠJ

 

Odhlášení stravy:

1. Telefonicky – 581 694 251, 734 534 812
2. Prostřednictvím portálu ISTRAVA.CZ (podrobnosti u vedoucí ŠJ )
3. Emailem: jidelna@zshustopece.cz

Právní rámec (normy a vyhlášky)

  1. Vyhláška MŠMT č. 48/1993 Sb. o školním stravování. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin.
  2. Vyhláška č. 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravování. ES č. 852/2004 – nařízení evropského parlamentu a rady (ES) o hygieně potravin.

 

Ceník stravného

Kategorie strávníků Věk strávníků Cena za oběd Cena za přesnídávku Cena za svačinu Cena za všechna jídla
Žáci mateřské školy 3-6 let 19 Kč 10 Kč 10 Kč 39 Kč
7 let 24 Kč 12 Kč 10 Kč 46 Kč
Žáci základní školy 7-10 let 24 Kč xxx xxx xxx
11-14 let 28 Kč xxx xxx xxx
15-18 let 30 Kč xxx xxx xxx
Cizí strávníci xxx 75 Kč xxx xxx xxx

VŠEM STRÁVNÍKŮM DĚKUJEME ZA PROJEVENOU PŘÍZEŇ A TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HUSTOPEČÍCH NAD BEČVOU.

ŠKOLNÍ JÍDELNA