Školní jídelna

Základní školy Hustopeče nad Bečvou

Informace ze školní jídelny

Výdej obědů pro cizí strávníky pouze do jídlo nosičů do odvolání.

INFORMACE K VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO ŠJ

 

Vážení rodiče, strávníci,

Platby za odebrané obědy za uplynulý měsíc se stahují z Vašeho účtu formou inkasa k 5 pracovnímu dni v novém měsíci. Doporučujeme abyste si, prosím, upravili možnosti stahování inkasa z Vašeho účtu na rozpětí od 1. – 10. dne v  měsíci. Uzávěrka stavu obědů probíhá vždy k poslednímu dni v měsíci.

Hustopeče nad Bečvou, 12. 4. 2021                                                     

Ing. Ivana Tmejová, vedoucí ŠJ

 

Odhlášení stravy:

1. Telefonicky – 581 694 251, 734 534 812
2. Prostřednictvím portálu ISTRAVA.CZ (podrobnosti u vedoucí ŠJ )
3. Emailem: jidelna@zshustopece.cz

Právní rámec (normy a vyhlášky)

  1. Vyhláška MŠMT č. 48/1993 Sb. o školním stravování. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin.
  2. Vyhláška č. 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravování. ES č. 852/2004 – nařízení evropského parlamentu a rady (ES) o hygieně potravin.

 

Ceník stravného

Kategorie strávníků Věk strávníků Cena za oběd Cena za přesnídávku Cena za svačinu Cena za všechna jídla
Žáci mateřské školy 3-6 let 19 Kč 10 Kč 10 Kč 39 Kč
7 let 24 Kč 11 Kč 11 Kč 46 Kč
Žáci základní školy 7-10 let 24 Kč xxx xxx xxx
11-14 let 28 Kč xxx xxx xxx
15-18 let 30 Kč xxx xxx xxx
Cizí strávníci xxx 75 Kč xxx xxx xxx

VŠEM STRÁVNÍKŮM DĚKUJEME ZA PROJEVENOU PŘÍZEŇ A TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HUSTOPEČÍCH NAD BEČVOU.

ŠKOLNÍ JÍDELNA