Školní jídelna

Základní školy Hustopeče nad Bečvou

Informace ze školní jídelny

JÍDELNA ZAJIŠTUJE

  • Stravování dětí, žáků, studentů a také vlastních zaměstnanců.
  • Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení.
  • Stravování cizích strávníků.

 

KANCELÁŘ ŠKOLNÍ JÍDELNY INFORMUJE

VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO ŠJ

Vážení rodiče, strávníci,

Platby za odebrané obědy za uplynulý měsíc se stahují z Vašeho účtu formou inkasa k 10 pracovnímu dni v novém měsíci. Doporučujeme abyste si, prosím, upravili možnosti stahování inkasa z Vašeho účtu na rozpětí od 1. – 10. dne v  měsíci. Uzávěrka stavu obědů probíhá vždy k poslednímu dni v měsíci.

Odhlášení stravy:

1. Telefonicky – 581 694 251, 734 534 812
2. Prostřednictvím portálu ISTRAVA.CZ (podrobnosti u vedoucí ŠJ )
3. Emailem: jidelna@zshustopece.cz

Právní rámec (normy a vyhlášky)

  1. Vyhláška MŠMT č. 48/1993 Sb. o školním stravování. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin.
  2. Vyhláška č. 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravování. ES č. 852/2004 – nařízení evropského parlamentu a rady (ES) o hygieně potravin.

 

Ceník stravného

Kategorie strávníků Věk strávníků Cena za oběd Cena za přesnídávku Cena za svačinu Cena za všechna jídla
Žáci mateřské školy 3-6 let 33 Kč 11 Kč 11 Kč 54 Kč
7 let 38 Kč 14 Kč 11 Kč 63 Kč
Žáci základní školy 7-10 let 33 Kč xxx xxx xxx
11-14 let 38 Kč xxx xxx xxx
15-více let 40 Kč xxx xxx xxx
Cizí strávníci xxx 102 Kč xxx xxx xxx

Kontaktní údaje :

Školní jídelna při Základní škole Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov

Školní 223, 753 66 Hustopeče nad Bečvou

telefon: 581 694 812

mobilní telefon: 734 534 812

E-mail: jidelna@zshustopece.cz

VŠEM STRÁVNÍKŮM DĚKUJEME ZA PROJEVENOU PŘÍZEŇ A TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HUSTOPEČÍCH NAD BEČVOU.

ŠKOLNÍ JÍDELNA