Kontaktní informace

Kontakty 2021/2022 konzultační hodiny
Ředitel školy Bečák Jaroslav Mgr. jaroslav.becak@zshustopece.cz třetí pondělí v měsíci do 15,00 h.
Zástupce ředitele školy Březíková Eva Mgr. eva.svetnicka@zshustopece.cz třetí pondělí v měsíci do 15,00 h
       
       
       
Třídní učitelé
1.třída Křupalová Zora Mgr. zora.krupalova@zshustopece.cz třetí pondělí v měsíci do 15.00 h
2.třída
Březíková  Eva Mgr. eva.svetnicka@zshustopece.cz třetí pondělí v měsíci do 15.00 h
3.třída
Poláčková Olga Mgr. olga.polackova@zshustopece.cz  třetí pondělí v měsíci do 15.00 h
4.třída
Rolincová Hana Mgr. hana.rolincova@zshustopece.cz třetí pondělí v měsíci do 15.00 h
5.třída
Manová Petra Mgr. petra.manova@zshustopece.cz třetí pondělí v měsíci do 15.00 h
6.třída Šrámek Zdeněk Mgr. zdenek.sramek@zshustopece.cz třetí pondělí v měsíci do 15.00 h
7.třída
Bečáková Petra Mgr. petra.becakova@zshustopece.cz třetí středa v měsíci do 15.00 h
8.třída
Dopitová Marcela Mgr. marcela.dopitova@zshustopece.cz třetí pondělí v měsíci do 15.00 h
9.třída Grygarová Ivana Mgr. ivana.grygarova@zshustopece.cz třetí pondělí v měsíci do 15.00 h
Ostatní pedagogičtí pracovníci
Výchovný poradce Valoušková Naděžda Mgr. nadezda.valouskova@zshustopece.cz třetí pondělí v měsíci do 15.00 h
Školní metodik prevence Dopitová Marcela Mgr. marcela.dopitova@zshustopece.cz třetí pondělí v měsíci do 15.00 h
Koordinátor EVVO Šrámek Zdeněk Mgr. zdenek.sramek@zshustopece.cz třetí pondělí v měsíci do 15.00 h
učitelka Březíková Radka Mgr. radka.brezikova@zshustopece.cz třetí pondělí v měsíci do 15.00 h
učitelka Dokoupilová Renata Mgr. renata.dokoupilova@zshustopece.cz třetí pondělí v měsíci do 15.00 h
asistentka pedagoga Blaťáková Jitka  jitka.blatakova@zshustopece.cz třetí pondělí v měsíci do 15.00 h
asistentka pedagoga Husáková Petra petra. husákova@zshustopece.cz třetí pondělí v měsíci do 15.00 h
asistentka pedagoga Kupková Lenka lenka.kupkova@zshustopece.cz třetí pondělí v měsíci do 15.00 h
asistentka pedagoga Olivová Kateřina katerina.olivova@zshustopece.cz třetí pondělí v měsíci do 15.00 h
asistentka pedagoga Indruchová Zdeňka zdenka.indruchova@zshustopece.cz třetí pondělí v měsíci do 15.00 h
Školní družina
Vedoucí vychovatelka Vahalová Adéla Mgr. adela.vahalova@zshustopece.cz třetí pondělí v měsíci do 15.00 h
Vychovatelka Rušarová Monika Bc. monika.rusarova@zshustopece.cz třetí pondělí v měsíci do 15.00 h

ZAMĚSTNANCI - KONTAKTY