O NÁS

Několik málo informací o škole

Jaká jsme škola?

 • moderní
 • pro všechny děti bez rozdílu
 • zdravá a bezpečná
 • vstřícná a spolupracující
 • členem projektu „RODIČE VÍTÁNI“

 

Charakteristika školy:

 • Disponujeme devíti kmenovými a šesti odbornými učebnami
 • Nabízíme menší třídní kolektivy – 1. st. průměrně 21 žáků, 2. st. 19 žáků
 • Možnost integrace pro žáky s handicapem
 • Zájmovou činnost, výuku většiny předmětů s podporou ICT
 • Možnost umístit děti do školní družiny
 • Dopravní dostupnost
 • Moderní vybavení a výškově stavitelný nábytek odpovídá zdravotním nárokům na správné sezení
 • Rodiče našich žáků i zájemci o naši školu mají možnost po domluvě navštívit vyučování
 • Nabízíme rodičům konzultace našeho školního psychologa/výchovného poradce
 • Škola je zapojena do projektu „RODIČE VÍTÁNI“ – kritéria
Historie školy

ZROZENÍ NOVÉ BUDOVY ŠKOLY v roce 1952

Dva  Hustopečáci – VALENTIN GREGOREK, učitel a tehdejší starosta, a ROBERT VAHALA, člen Obecního zastupitelstva, se v roce 1946 vypravili do Brna na Zemskou školní radu, kde je už očekával třetí Hustopečák – prof.ROBERT VOLEK. Společně předložili „Návrh na stavbu nové školy v Hustopečích nad Bečvou“, ke kterému byla přiložena příslušná výkresová dokumentace a ekonomická rozvaha. A po intenzivním jednání uspěli – stavba i její financování a realizace byla Zemskou školní radou schválena! Tito tři Hustopečáci se tak zasloužili o vznik nové školy v Hustopečích! Stavba byla zahájena předáním staveniště již 2.7.1947, avšak vlivem politických událostí (zestátnění a reorganizace průmyslu) dokončena až v r.1952. O její dokončení se zasloužil zejména tehdejší předseda MNV BEDŘICH TŘÍSKALA.

Valentin Gregorek

prof. Robert Volek

Robert Vahala

Výběr z fotogalerie
Certifikáty a ocenění