O té naší hustopečské škole

Jak to u nás vypadá dnes a také trocha té historie

13+1 informace o naší škole

 1. Naše škola má devět kmenových tříd.
 2. Skládá se z menších třídních kolektivů: 1. stupeň průměrně 18 žáků, 2. stupeň 22 žáků.
 3. Vyučujeme anglický jazyk od 1. třídy.
 4. Matematiku učíme podle metody Hejného.
 5. Tematicky zaměřujeme exkurze a výlety jako formu prožitkového učení. Školu v přírodě, lyžařský kurz, kurzy plavání, turistický kurz.
 6. Pravidelně vyrážíme za kulturou: divadlo, film, výstavy, knihovny, muzea.
 7. Vyučujeme žáky v moderních multimediálních učebnách s interaktivními tabulemi a tablety.
 8. Bezbariérový přístup máme ve všech částech školy.
 9. Pečujeme o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 10. Spolupracujeme s dobrovolnými spolky a organizacemi obce.
 11. Školu jsme nadstandardně vybavili pro sportovní aktivity (sportovní hala, venkovní sportovní areál).
 12. Školní družinu děti navštěvují nejen odpoledne, ale i před začátkem vyučování.
 13. Po škole mají na výběr množství zájmových kroužků: sportovní, výtvarné, technické, vědomostní a další.
 14. A máme také vlastní školní jídelnu s nabídkou dvou hlavních jídel. Klademe důraz na pestrý, zdravý a chutný jídelníček, odběr regionálních potravin a zapojujeme se do projektů Ovoce do škol či Mléko do škol.
Historie školy

Od roku 1952 až po takovou, jak ji známe dnes

Na náměstí nebo u kostela – naše škola vždy nestála na kopečku u hřiště. O to, že dnes můžeme děti učit v nové budově školy, se zasloužili tři rodilí Hustopečané: Valentin Gregorek, Robert Volek a Robert Vahala. Vydali se v roce 1952 až do Brna, aby na Zemské školní radě přednesli své plány. A uspěli! Domů se vraceli se zprávou, že zámecká zahrada se promění v místo pro vzdělávání dětí.

A od té doby se píšou dějiny hustopečské základní školy – na ulici s příznačným názvem Školní. 

Valentin Gregorek

prof. Robert Volek

Robert Vahala

Sportovní hala, za kterou jezdí i z okolí

Přesuňme se zpátky do současnosti. Konečně máme totiž místo, kam si můžeme jít zasportovat, když už to ani venku na hřišti nejde. Máme totiž krásnou sportovní halu.

Dopoledne jsme vymezili pro děti ze školy a tělesnou výchovu, ale odpoledne a večer už si klidně celou halu můžete zarezervovat i vy. 

A sportovních možností se nám (i vám) nabízí nepřeberně. Oproti původní tělocvičně je hala třikrát větší, takže v ní máme dostatek prostoru zahrát si třeba:

 • házenou,
 • fotbal,
 • košíkovou,
 • florbal,
 • malou kopanou,
 • nohejbal,
 • tenis,
 • badminton.

„Sportovní halu už máme, jak by se dala škola ještě více zvelebit?” ptali jsme se sami sebe. A něco nás napadlo…

K hale přibyly i nové učebny

Jako sůl se nám hodily nové specializované učebny, ve kterých bychom mohli vyučovat odborné předměty. V listopadu 2019 vstoupili (doslova) na půdu školy první dělníci s nářadím a s vervou se pustili do práce. A šla jim opravdu svižně od rukou: 12. září následujícího roku bylo hotovo. 

Dnes v učebnách děti pravidelně:

 • opakují a trénují gramatiku a poslech v hodinách cizích jazyků,
 • pečou bábovku, guláš nebo palačinky, čímž rozvoní chodby celé školy,
 • maximálně zapojí své mozkové závity, když řeší zapeklitosti informačních technologií,
 • kreativně se vyřádí v dílnách při práci se dřevem a kovem nebo v učebně výtvarné výchovy
 • a uplatní svoji zvědavost při prozkoumávání tajů přírodních věd – chemie, fyziky a přírodopisu.

V rámci rekonstrukce jsme navíc umožnili žákům, učitelům či návštěvníkům školy kompletní bezbariérový přístup po celé škole.