Úřední deska – dokumentace

Základní dokumenty školy

Formuláře

Pokyny k vyplňování žádostí:

Žádosti nezletilých žadatelů spolupodepisuje rodič (zákonný zástupce) žadatele. Uveřejněné vzory jsou doporučené, ale nejsou závazné, žádosti mohou mít i jinou formu, nicméně musí být zřejmé, o co žadatel usiluje a musí obsahovat všechna důležitá data pro udělení dalších rozhodnutí. 

Žádosti :

 

Inspekční zprávy České školní inspekce

Veřejný portál České školní inspekce – Základní škola Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov