Úřední deska – dokumentace

Základní dokumenty školy

§5, zák. 106/1999 Sb.

 

 

           Volná pracovní místa

                   speciální pedagog

               učitel s aprobací NJ

Výroční zprávy školy

Připravujeme

Formuláře

Pokyny k vyplňování žádostí:

Žádosti nezletilých žadatelů spolupodepisuje rodič (zákonný zástupce) žadatele. Uveřejněné vzory jsou doporučené, ale nejsou závazné, žádosti mohou mít i jinou formu, nicméně musí být zřejmé, o co žadatel usiluje a musí obsahovat všechna důležitá data pro udělení dalších rozhodnutí. 

Žádosti :

 

Inspekční zprávy České školní inspekce

Veřejný portál České školní inspekce – Základní škola Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov