Škola online

Elektronická žákovská knížka a rozvrh

Zvonění

hodina 1 2 3 4 5 6 7 8 9
začátek/konec 07.15 – 08.00 08.10 – 08.55 09.10 – 09.55 10.05 – 10.50 11.00 – 11.45 11.55 – 12.40 12.40 – 13.25 13.30 – 14.15 14.20 – 15.05

Zvonění platí pro souvislé vyučování (1. – 5. vyučovací hodina). Začátky hodin odpoledního vyučování jsou stanoveny rozvrhem hodin a nejsou vymezeny signálem zvonění (délka polední pauzy odpovídá ustanovení § 1 odst. 5 Vyhlášky č. 48/2005 v platném znění). O provedených změnách budou žáci a jejich zákonní zástupci prokazatelně informováni na začátku školního roku, informace budou i na webu školy.

Upravené konce vyučování

Upravené konce vyučování pro jednotlivé třídy (po úpravě délek přestávek a polední pauzy dle § 1 odst. 5 Vyhlášky č. 48/2005 v platném znění) jsou vyznačeny červeně.

Vstup do systému

Elektronickou žákovskou knížku a rozvrh na aktuální školní rok najdete v aplikaci ŠKOLA ONLINE.

ŠKOLA ONLINE