Přijímací zkoušky na střední školy 2023/2024

Vážení rodiče, milí žáci,
 
ve školním roce 2023/2024 se mění systém přijímacího řízení na střední školy a konzervatoře.
 
  • Evidence všech přihlášek, jak do maturitních oborů, tak nematuritních, je v informačním systému o přijímacím řízení – digitální přihlašovací systém (DIPSY), který je dostupný přes webové stránky www.prihlaskynastredni.cz 

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání:

  • 1. termín: pátek 12. dubna 2024
  • 2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Termín uzávěrky přihlášek byl stanoven na 20. února 2024.

Časový rozvrh konání písemných testů (ZKUŠEBNÍ SCHÉMA) naleznete  zde

 

Nástup studenta na střední školu je potřeba hlásit zdravotní pojišťovně.

Každý žák základní školy je z pohledu zákona státním pojištěncem. Absolvováním deváté třídy a odchodem ze školy tento status končí, stát za dítě přestává pojišťovně hradit zdravotní pojištění. „Pokud student pokračuje ve studiu i nadále, je třeba, aby to své zdravotní pojišťovně nahlásil,” .

Změnu je potřeba doložit do osmi dnů ode dne, kdy se stane dítě studentem. V případě střední školy je to tedy od 1. září. Pojišťovně stačí doložit například potvrzením o studiu.

Doporučené odkazy:

https://www.prihlaskynastredni.cz/

https://www.infoabsolvent.cz/

https://www.atlasskolstvi.cz/

https://prijimacky.cermat.cz/

VOLBA POVOLÁNÍ