Přijímací zkoušky na střední školy 2023/2024

Přijímací zkoušky na střední školy 2023/2024

Termíny pro čtyřleté obory vzdělání:

  • 1. termín: pátek 12. dubna 2024
  • 2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Termín uzávěrky přihlášek byl stanoven na 20. února 2024.

V roce 2024 se chystají významné změny ve státních přijímacích zkouškách pro střední školy. Ministerstvo školství připravuje digitalizaci přijímacího procesu, která by měla zjednodušit a ztransparentnit přihlašování. Podle navrhovaných úprav budou mít uchazeči možnost podat přihlášku na tři střední školy a následně je seřadit dle vlastních preferencí.

Tato nová elektronická platforma má nejen usnadnit proces přihlašování, ale také eliminovat nutnost fyzického předávání zápisových lístků na sekretariátech škol, což bylo doposud povinností rodičů. Přihlášky bude možné podávat elektronicky, ale i tradiční papírovou cestou, případně kombinací obou forem. Ti, kteří zvolí papírovou variantu, budou mít své údaje zaneseny do elektronické databáze ředitelem příslušné střední školy.

Každý uchazeč si následně sám seřadí vybrané školy podle svého pořadí preference. Po absolvování přijímacích zkoušek se pak dozví, na kterou školu byl přijat. Po této fázi již nebude možné měnit své rozhodnutí ohledně vybrané školy, klíčové bude původní pořadí v žebříčku.

Návrh ministerstva je nyní ve finální fázi a čeká na schválení.

 

Nástup studenta na střední školu je potřeba hlásit zdravotní pojišťovně.

Každý žák základní školy je z pohledu zákona státním pojištěncem. Absolvováním deváté třídy a odchodem ze školy tento status končí, stát za dítě přestává pojišťovně hradit zdravotní pojištění. „Pokud student pokračuje ve studiu i nadále, je třeba, aby to své zdravotní pojišťovně nahlásil,” .

Změnu je potřeba doložit do osmi dnů ode dne, kdy se stane dítě studentem. V případě střední školy je to tedy od 1. září. Pojišťovně stačí doložit například potvrzením o studiu.

Doporučené odkazy:

https://www.prihlaskynastredni.cz/

https://www.infoabsolvent.cz/

https://www.atlasskolstvi.cz/

https://prijimacky.cermat.cz/

VOLBA POVOLÁNÍ