Volba povolání

Přijímací řízení na střední školy pro rok 2020/2021

Mimořádné opatření k odevzdání zápisového lístku na SŠ pro obory s talentovou zkouškou naleznete ZDE.

Soubor testových úloh z matematiky /rok 2018,2019. 2020/ – na stránkách www.cermat.cz
Soubor testových úloh z českého jazyka /rok 2018,2019, 2020/ – na stránkách www.cermat.cz

Harmonogram přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021

 • žáci budou konat povinnou jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky formou centrálně zadávaných testů;
 • v 1. kole přijímacího řízení je možné podat  přihlášky na dvě školy či dva obory vzdělávání;
 • v 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát ( na každé přihlášené škole nebo oboru jednou ), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek;
 • pokud se uchazeč nebude moci dostavit z vážného důvodu ( nemoc ) k 1. nebo 2. termínu jednotné zkoušky a omluví se řádně řediteli školy, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu;
 • výsledek jednotné přijímací zkoušky má minimálně 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.

Odevzdávání přihlášek

 • přihlášky ke studiu na střední škole s talentovou zkouškou musí být odevzdány do  30.11. 2020 na zvolenou školu;
 • vyplněné přihlášky na školy bez talentové zkoušky je nutné donést třídnímu učiteli nebo výchovné poradkyni do 14.2.2021
 • zkontrolované a potvrzené přihlášky rodiče doručí na střední školu do 1.3.2021.

Konání přijímacích zkoušek

 • 1. řádný termín centrálně zadávaných testů pro čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia : 12.4.2021, 2. řádný termín : 13.4.2021
 • 1. řádný termín centrálně zadávaných testů pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií : 14.4.2021, 2. řádný termín: 15.4.2021
 • náhradní termín pro všechny obory vzdělávání: 12.5.2021 a 13.5.2021
 • talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou se koná v termínu od 2. do 15. ledna 2021;
 • talentová zkouška v konzervatoři se koná v termínech od 15. do 31. ledna 2021;

Po vykonání přijímacích zkoušek

 • přijatí žáci již nebudou obesíláni doporučeným dopisem, ale budou uveřejněni pod kódem na webových stránkách střední školy;
 • přijatí žáci odevzdají na střední školu zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení;
 • zápisový lístek bude vydán na jméno žáka na naší škole proti podpisu zákonného zástupce;
 • nepřijatí uchazeči mohou prostřednictvím střední školy podat odvolání;
 • v dalších kolech přijímacího řízení může nepřijatý žák podat neomezený počet přihlášek, kritéria pro přijetí určují ředitelé škol.

Aktuální informace lze zjistit na:

 • http://www.msmt.cz/vzdělávání/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
 • www.infoabsolvent.cz
 • www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly
 • www.cermat.cz

Dny otevřených dveří

Vážení rodiče, doporučuji Vám a Vašemu dítěti  využít Dnů otevřených dveří, které pořádají jednotlivé střední školy, abyste si mohli udělat lepší představu o dané střední škole, posoudili její vybavení, zhlédli učebny, pozeptali se studentů na náročnost a kvalitu studia apod. Dny otevřených dveří inzerují jednotlivé střední školy na svých webových stránkách, pokud tedy uvažujete o určité střední škole, určitě si zjistěte datum Dne otevřených dveří a navštivte školu  společně se svým dítětem. 


Vážení rodiče, dovoluji si zde ještě pro Vás uveřejnit dopis, který se jmenuje Kam na střední školu? a jehož autorem je zřejmě ředitel nějaké střední školy s technickým zaměřením. Obsah dopisu stojí určitě za zamyšlení.

KAM NA STŘEDNÍ Z Lipníka, z Hranic?
UDĚLEJTE SI PŘEHLED NA TRHU PRÁCE

Milí osmáci a deváťáci! A taky milí rodiče osmáků a deváťáků! Lámete si hlavu nad tím, na jakou střední školu se vydat? Řekl Vám někdo, kde potom najdete nejlepší uplatnění, kde se nejlépe uživíte, až školu dokončíte? Čekáte, že Vám to někdo řekne? 

Tak tedy pár základních informací:

Na trhu práce zásadně chybí technici, elektroobory, strojaři a řemeslníci (i holky), naopak přebývají pracovníci v administrativě, ekonomice a službách.
„Technické“ obory ale zdaleka už nejsou jenom pro kluky! Práce v průmyslu v dnešní době už zdaleka neznamená špínu a málo peněz! Většina lidí nemá tušení, co všechno se dá na středních školách studovat a s jakým uplatněním, takže těžko hledat rady. Všechny školy ale na svých webových stránkách přesně popisují všechny své obory, a docela lákavě! Pokud budete dobří v tom, co Vás baví, uživíte se mnohem lépe než s titulem z oboru, který je Vám jedno! Vysoká škola v budoucnu zdaleka není zárukou, že se budete mít dobře! Na vysokou můžete dojít i z učňáku, k tomu už budete něco umět! Na úřadu práce končí stále víc vysokoškoláků bez praktických dovedností! Bez vlastní snahy nebudete úspěšní se sebelepší školou!

Ano, dělám reklamu technickým oborům a řemeslům, ale jen proto, že mi není jedno, že nám tady chybí šikovní kluci a holky, kteří v budoucnu budou těmi profesionály, co náš průmysl potáhnou dál.  Průmysl v ČR nekončí a práce ve službách, kam tak trochu směřujete, pokud jdete na humanitní školu, má svoje limity! Ale nic proti, pokud jste opravdu dobří, běžte na gympl. O to víc pak budete zvažovat, kam dál na vysokou.

Pravděpodobně nevíte, co by bylo už nyní to nej, ostatně kdo by si byl v patnácti stoprocentně jistý, čím se bude živit, že … Ale tím spíš už na nic nečekejte a projděte si nabídky oborů; pročtěte, co se dá studovat. Třeba něco, co by Vás bavilo, najdete. A pak se vydejte na Den otevřených dveří. Na co se ptát, až budete na exkurzi??? Je toho mnoho, ale to hlavní, co by Vás mělo zajímat, je Vaše budoucí uplatnění. K tomu se doberete několika základními dotazy:

 • S jakými firmami škola spolupracuje a jak?
 • Kam nejčastěji jdou absolventi? Jak se jim daří na trhu práce? – dobrá škola by měla mít přehled…
 • Kam chodí studenti na praxi, jak často, od kterého ročníku?
 • Jsou dostupná nějaká firemní stipendia? Od kterých firem a na jaké obory? Za jakých podmínek?

PS: Kdybyste některý zajímavý den otevřených dveří prošvihli, nesmutněte. Ve všech školách se dá domluvit individuální prohlídka.

PPS: Jen tak pro zajímavost – exkurze se dá domluvit i ve firmách. Stejně tak by nebylo špatné se porozhlédnout na internetu, jaký obor by Vás zajímal, jaké město, dle toho najít pár tipů na firmy a v těch se podívat na volné pozice či poptávané pracovníky. Některé velké firmy dokonce směrují budoucí studenty pomocí tipů na školy i obory, které pak v dané firmě využijí. Většina škol má na svých stránkách tipy na firmy také – školy s nimi spolupracují. I dle toho se můžete na exkurzi připravit.

Najděte si čas a navštivte aspoň tři akce, než vyplníte přihlášky!

Struktura středních škol v ČR, na kterých lze pokračovat po ZŠ:

 • Gymnázia – čtyřletá, zakončená maturitní zkouškou, nejnáročnější, po ukončení se předpokládá další studium na vysokých školách či vyšších odborných školách
 • Střední odborné školy (SOŠ) – čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou, po absolvování lze pokračovat ve studiu na vysokých a vyšších odborných školách
 • Střední průmyslové školy (SPŠ)
 • Obchodní akademie (OA)
 • Střední zemědělská škola
 • Střední zdravotnická škola atd.
 • Konzervatoře – šestileté (umělecké zaměření)
 • Střední odborná učiliště (SOU) a učiliště (U)čtyřleté učební obory s maturitou (zvlášť náročná dělnická a řemeslná povolání)
 • tříleté učební obory, výuční list, lze si v následném dvouletém nástavbovém studiu doplnit vzdělání ukončené maturitní zkouškou
 • dvouleté učební obory (méně kvalifikovaná povolání)
 • Rodinné školy – většinou tříleté, příprava pro rodinný život s různým zaměřením (zdravotnictví, administrativa, odívání atd.)
 • Integrované střední školy (mají právo vyučovat obory SOU i SOŠ)
 • Speciální školy (pro žáky se zdravotním postižením)
 • Pozn.: V nabídce některých středních škol se nově můžete setkat se studijním oborem s názvem lyceum. Tyto maturitní obory poskytují široký obecně odborný základ a vytvářejí předpoklady pro studium na vysoké škole příslušného směru ( např. Technické lyceum).

Školy podle zřizovatele:

 • veřejné (zřizované krajem)
 • soukromé (může se platit školné)
 • církevní
 • vojenské
   

Mgr. Naděžda Valoušková, výchovná poradkyně

Hustopeče nad Bečvou 1. 9. 2020
Mgr. Jaroslav Bečák
ředitel školy

VOLBA POVOLÁNÍ