PROJEKTY

Ovoce a mléko do škol

Přehled plánových termínů dodávek ovoce a mléčných produktů z projektu „OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL” a „MLÉKO DO ŠKOL” ve školním roce 2023/2024.

KAŽDÝ DRUHÝ ČTVRTEK V MĚSÍCI

 

Projekt Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol

Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky. 

Ve školním roce 2009/2010 se projektu zúčastnilo 2 883 škol, tzn. 71 % dětí v cílové skupině. Účast v projektu každým rokem stoupá, ve školním roce 2013/2014 bylo zapojeno 3 530 škol a 456 233 dětí, ve školním roce 2014/2015 bylo zapojeno 3 741 škol a 509 030 dětí, ve školním roce 2015/2016 bylo zapojeno 3 809 škol a 539 733 dětí, ve školním roce 2016/2017 je zapojeno 3863 škol a 564 634 dětí. Od školního roku 2014/2015 je projekt rozšířen o doprovodná opatření.

Od školního roku 2022/2023 je projekt Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol poskytován pouze žákům ZŠ od 1. – 5. třídy a to dvakrát za měsíc.