ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hustopeče nad Bečvou Jsme školou s devíti postupnými ročníky a poskytujeme základní vzdělání pro děti z obcí Hustopeče nad Bečvou, Milotice nad Bečvou, Vysoká, Poruba, Hranické Loučky a Špičky. Kontakní informace Základní škola Hustopeče nad Bečvou Moderní škola pro všechny děti bez rozdílu. Ve škole jsou vzděláváni i žáci s vývojovými poruchami učení a chování, a to formou individuální integrace. naše škola

Základní škola Hustopeče nad Bečvou Zdravá a bezpečná škola, vstřícná a spolupracující. Zájmová činnost Základní škola Hustopeče nad Bečvou Škola zapojená do projektů Naše škola využívá nabídky výzev MŠMT podpory škol formou projektů, využívá další zapojení do dalších projektů veřejných i soukromých institucí. Projekty
Moderní škola Moderní škola
Školní družina Školní družina
Moderní, bezpečná a vstřícná škola Zájmová činnost
Sportovní hala Sportovní hala

Aktuální příspěvky

zobrazit vše

Naše cíle

Modernizace metod a forem práce ve vyučování, klademe důraz na dovednosti v dalším vzdělávání a praktickém životě. Výuku směřujeme k vlastnímu objevování poznatků pod vedením učitele za podpory ICT a mezilidské komunikace.

Projekty školy

Jsme školou s devíti postupnými ročníky a poskytujeme základní vzdělání pro děti z obcí Hustopeče nad Bečvou, Milotice nad Bečvou, Vysoká, Poruba, Hranické Loučky a Špičky.

Sponzoři školy

vahala
crs