Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Sběr papíru

V průběhu školního roku 2022-2023 proběhl na naší škole sběr papíru. Celkem jsme za celý školní rok nasbírali 12440 kg papíru. Samotní žáci nasbírali celkem 10761 kg papíru. Zbytek připadá na obce a spoluobčany. Utržené peníze budou použity na nákup odměn pro nejlepší sběrače, nejlepší třídu a na odměny pro úspěšné účastníky soutěží a olympiád.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří podpořili naší školu a zároveň chrání naše lesy, energii a životní prostředí. A to tím, že umožní recyklaci starého papíru. Těším se na další spolupráci.

autor článku:  Mgr. Zdeněk Šrámek