Školní rok 2022/2023

Nejnovější příspěvky ze školy
závěr 3
Závěr školního roku

Poslední den školního roku je vždy plný emocí a nostalgických vzpomínek. Stejně tak tomu bylo i letos, kdy se devátá třída naší školy slavnostně rozloučila se svými spolužáky, učiteli a celou školou. Den před závěrečným vysvědčením jsme se sešli v naší sportovní hale, abychom završili společnou školní cestu. Slavnostní program začal ve třídách promítáním videí, […]

bg_sber
Sběr papíru

V průběhu školního roku 2022-2023 proběhl na naší škole sběr papíru. Celkem jsme za celý školní rok nasbírali 12440 kg papíru. Samotní žáci nasbírali celkem 10761 kg papíru. Zbytek připadá na obce a spoluobčany. Utržené peníze budou použity na nákup odměn pro nejlepší sběrače, nejlepší třídu a na odměny pro úspěšné účastníky soutěží a olympiád. […]

suspension-bridge-g5aeee962f_1280
Výlet do lanového centra Proud Olomouc

Ve čtvrtek 22. 6. 2023 vyrazili žáci první a druhé třídy za dobrodružstvím. Po příjezdu do lanového centra jsme byli rozděleni do dvou skupin podle tříd. Prvňáčky přivítal námořník Selkirk a druháky si vzal pod svá ochranná křídla detektiv Bystroočko. Mladší děti se hravou formou učily dovednostem potřebným k přežití na pustém ostrově – trénovaly […]

1
Dětský den 1. stupeň

Za krásného slunečného počasí vyrazily děti s třídními učitelkami a paními asistentkami na vědomostní cestu na Bušlín a zpět. V průběhu vycházky měli všichni připravené kvízové otázky, na které museli odpovědět, aby zjistili, kde se ukrývá schovaný poklad. Klíč k otevření truhly s pokladem spočíval v tom, že museli zazpívat jakoukoliv písničku paním kuchařkám. Tím se jim otevřel zmražený poklad. […]

DSC_0110
Branný závod pro žáky 6. – 9. třídy: Zábavná kombinace dovedností a vzdělání

V pondělí 26. 6. jsme si na místním hřišti a v blízkém okolí kopce Bušlínu připravili branný závod pro žáky 2. stupně. Tento závod byl pořádán ve spolupráci s Armádou ČR z Hranic a nabídl skvělou možnost kombinovat sportovní disciplíny s různými úkoly zaměřenými na vzdělání. Žáci vybíhali ve 3 – 4 členných družstvech. Trať byla jasně označena modrými […]

20230622_081231
Vaření v hodině slohu – 5. třída

Natěšení žáci 5. třídy se v posledních hodinách slohu přemístili do školní kuchyňky, aby zrealizovali své pracovní postupy – recepty, na nichž pracovali v předcházejících hodinách slohu. Každá skupinka si vybrala jídlo, které by si chtěla vyzkoušet připravit a sepsala k němu recept. V něm uvedli přesné suroviny a instrukce, jak budou při přípravě postupovat. […]

A359D5F4-29B4-4663-AB77-2F2151E138FD
Turnaj v miniházené

V pátek 16. 6. 2023 proběhl poslední turnaj v miniházené pro žáky 1.-5. ročníku v házenkářské hale TJ Cement Hranice. Žáci se s házenou v podobě miniházené seznamovali v hodinách tělesné výchovy po celý školní rok. Na pravidelných turnajích poté mohli měřit své síly s týmy jiných základních škol. Za naši školu hrály čtyři týmy […]

IMG_20230613_134942
Recitační soutěž na 2. stupni

S blížícím se koncem roku jsme na 2. stupni uspořádali recitační soutěž, která sice nemá takovou účast jako na 1. stupni, ale i přesto jsme měli možnost prožít příjemné kulturní odpoledne. Do soutěže se přihlásilo celkem 11 žáků, kteří byli rozděleni do dvou kategorií. Po krátkém zahájení se obecenstvo a porota, složená z paní učitelek 1. […]

IMG_1440
Robotika: Inovace ve výuce informatiky na naší škole

Na naší škole jsme se rozhodli přinést inovaci do výuky informatiky pomocí interaktivních robotů známých jako OzobotBit. Tito malí robůtci, kteří se pohybují po papíru a reagují na různé barevné kódy, nám umožňují vytvořit stimulující prostředí pro studenty, kde se mohou naučit programování a základy informatiky zábavnou a praktickou formou. Jednou z věcí, kterou jsme […]