Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Turnaj v miniházené

V pátek 16. 6. 2023 proběhl poslední turnaj v miniházené pro žáky 1.-5. ročníku v házenkářské hale TJ Cement Hranice.
Žáci se s házenou v podobě miniházené seznamovali v hodinách tělesné výchovy po celý školní rok. Na pravidelných turnajích poté mohli měřit své síly s týmy jiných základních škol.
Za naši školu hrály čtyři týmy – Bečváci, Hustopečáci, Vlci a Bombarďáci. V posledním turnaji byl hrací čas opět stanoven na 8 minut a hrálo se celkem na 2 hřištích. Chlapci i dívky předvedli skvělé výsledky a zároveň se u toho velmi dobře pobavili. Po turnaji se sečetly všechny výsledky turnajů a byly vyhodnoceny nejlepší týmy. V kategorii 1-3. ročník Hustopečáci vybojovali 1. místo a Bečváci 7. místo. V kategorii 4-5. tříd se Vlci umístili na 6. místě a Bombarďáci na krásném 4. místě.
Všem hráčům patří velké poděkování za statečný boj a vzornou reprezentaci školy.

autor: Mgr. Michaela Hradilová, třídní učitelka 3. třídy