Operační program Jan Amos Komenský

 

Od 1.9.2023 – 31.12.2025 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0007301 s názvem „ OP JAK ŠABLONY V ZŠ HUSTOPEČE n. B.“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je svými aktivitami zaměřen na poskytování personální podpory základní školy, zajištěnou především činností školního asistenta. Aktivity projektu jsou dále zaměřeny na vzdělávání pracovníků ve vzdělávání, na podporu znalostí a dovedností žáků ZŠ a ŠD s využitím inovativních forem výuky a netradičních vzdělávacích metod a strategií. Realizací projektu bude take podpořeno inkluzivní klima a komunitní charakter základní školy.

Celková výše podpory činí 959 946,00 Kč.