Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Závěr školního roku

Poslední den školního roku je vždy plný emocí a nostalgických vzpomínek. Stejně tak tomu bylo i letos, kdy se devátá třída naší školy slavnostně rozloučila se svými spolužáky, učiteli a celou školou. Den před závěrečným vysvědčením jsme se sešli v naší sportovní hale, abychom završili společnou školní cestu.

Slavnostní program začal ve třídách promítáním videí, které shrnovalo nejkrásnější zážitky během celé školní docházky. Společně jsme se zasmáli a zavzpomínali na okamžiky, které nás přenesly do různých období výletů a školních akcí. Po projekci videa se přesunula celá škola do sportovní haly, kde byli vyhlášeni nejlepší individuální sběrači papíru. Ti obdrželi poukázky do knihkupectví. Pro nejlepší třídy byly nachystány certifikáty, které v dalším roce žáci směni. Následoval program, kterým se devátá třída rozhodla rozloučit s celou školou. Vtipné scénky ze života ve škole vykouzlily úsměvy na tvářích všech přítomných. Převlečením do kostýmů nám žáci představili své budoucí profese. Poté přišlo na řadu taneční vystoupení, při němž jsme si společně zatančili. Na úplný závěr se deváťáci důstojně rozloučili se svými učiteli, kteří byli nejen jejich pedagogy, ale také průvodci životem. Vyučující ocenili kytkami a nádherným velkým frgálem, za který jim patří velké poděkování.

Další den se ve škole rozdávalo ve třídách vysvědčení. S 9. třídou se slavnostně rozloučila na místním zámku paní starostka Júlia Vozáková, vedení školy pan ředitel Jaroslav Bečák a zástupkyně paní Eva Březíková. Svá poslední slova věnovala žákům i třídní učitelka Marcela Dopitová.

Všem dětem přejeme krásné léto plné dobrodružství, odpočinku a bezpečí. Přejeme si, abychom se vrátili do školy zdraví, plni nových sil a připraveni na nové výzvy. Děkujeme všem učitelům, rodinám a přátelům za podporu během celého roku.

Autor článku: Mgr. Monika Plesníková