Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Robotika: Inovace ve výuce informatiky na naší škole

Na naší škole jsme se rozhodli přinést inovaci do výuky informatiky pomocí interaktivních robotů známých jako OzobotBit. Tito malí robůtci, kteří se pohybují po papíru a reagují na různé barevné kódy, nám umožňují vytvořit stimulující prostředí pro studenty, kde se mohou naučit programování a základy informatiky zábavnou a praktickou formou. Jednou z věcí, kterou jsme si již ve škole osvojili, je práce s klasickými materiály, které obsahují takzvané „ozokódy“. Ozokódy jsou jednoduché čárové kódy vytvořené pomocí barev, které Ozoboti čtou a interpretují. Studenti mohou vytvářet vlastní trasy pro Ozobota tím, že vytvoří sekvenci různých ozokódů, a sledovat, jak robot na trase reaguje. Další dovedností, kterou jsme se naučili, je kalibrace Ozobota. Pro správnou funkci robota je důležité, aby byl správně nakalibrován s naším prostředím. Studenti se naučili, jak provést jednoduché kalibrační kroky, které zajistí, že Ozobot bude reagovat správně na kódy a pohybovat se přesně podle tras, které jsou pro něj vytvořeny. Nejdůležitější dovedností je však vizuální programovací nástroj, který umožňuje studentům vytvářet programy pro Ozobota pomocí bloků s příkazy. Tento intuitivní nástroj usnadňuje studentům porozumění základním konceptům programování a logiky. Ve výuce jsme využili aplikaci „Ozoblockly“ k vytváření jednoduchých programů, které Ozobota instruují, jak se pohybovat, kdy zastavit nebo se otočit. Žáci si užívají možnost tvořit vlastní algoritmy a sledovat, jak se jejich programy promítají do pohybu Ozobota. Tímto způsobem se učí základním principům programování a algoritmizace.

Práce s Ozoboty na naší škole se ukázala jako velmi úspěšná. Studenti se zapojují do výuky s velkým zájmem a nadšením. Interaktivní a praktický přístup k výuce informatiky prostřednictvím Ozobotů pomáhá studentům lépe porozumět a aplikovat naučené koncepty.

Věříme, že práce s Ozoboty představuje převrat ve výuce informatiky. Studenti nejenže získávají základní dovednosti programování, ale také se učí kritickému myšlení, řešení problémů a spolupráci v týmu. Jsme rádi, že můžeme poskytnout našim studentům tyto inovativní možnosti v rámci výuky informatiky a připravit je na digitální svět, který je obklopuje.

Vzhledem k pozitivním výsledkům a nadšení studentů jsme rozhodnuti nadále rozšiřovat výuku s Ozoboty a integrovat je do dalších předmětů a aktivit na naší škole. Jsme přesvědčeni, že tato inovativní forma výuky přináší nejen zábavu a motivaci, ale také připravuje naše studenty na digitální věk a technologický rozvoj.

autor článku: Mgr. Marcela Dopitová spolu s AI