Aktuality

Nejnovější příspěvky ze školy

Branný závod pro žáky 6. – 9. třídy: Zábavná kombinace dovedností a vzdělání

V pondělí 26. 6. jsme si na místním hřišti a v blízkém okolí kopce Bušlínu připravili branný závod pro žáky 2. stupně. Tento závod byl pořádán ve spolupráci s Armádou ČR z Hranic a nabídl skvělou možnost kombinovat sportovní disciplíny s různými úkoly zaměřenými na vzdělání. Žáci vybíhali ve 3 – 4 členných družstvech. Trať byla jasně označena modrými fáborky, což pomáhalo žákům orientovat se v terénu a sledovat správnou cestu. Na jednotlivých stanovištích se žáci museli vypořádat s různými úkoly a otázkami z různých školních předmětů. Například při přelézání lan prokazovali svou obratnost, při střelbě ze vzduchovky a hodu na cíl se zaměřili na přesnost, při určování azimutu využívali své znalosti ze zeměpisu. Nechyběly ani úkoly zaměřené na matematiku, český jazyk, přírodopis, angličtinu, hudební výchovu a další, které žáky prověřily v jejich znalostech. Čekání si žáci celé školy pak zpříjemnili prohlídkou zbraní a výzbroje správného vojáka, vyzkoušeli si používání detektoru min nebo prozkoumávali vojenské auto. V neposlední řadě si děti mohly koupit zmrzlinu ze Zámrsk. Nejlepší závodníci byli v úterý 27. 6. odměněni „zmrzlou“ odměnou.

Hlavní organizátor akce: Mgr. Eva Březíková, autor článku: Mgr. Monika Plesníková