Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

DOTAČNÍ TITUL OP VVV " ŠABLONY I"

šance pro Vaše děti

sablony1_logo

Vážení rodiče,

od 1.9.2017 se naše základní škola zapojila do realizace dotačního titulu OP VVV zjednodušeného vykazování "ŠABLONY I".

V tomto projektu se jedná o „Rozvoj extrakurikulárních aktivit na ZŠ Hustopeče nad Bečvou".

Cílem a úkolem projektu je v oblasti mimoškolní rozvíjet extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Tento projekt bude škola realizovat 24 měsíců, tedy od října 2017 až do září 2019 formou:

1. Čtenářských klubů

2. Klubů zábavné logiky a deskových her

3. Doučování žáků ZŠ.

 

Všechny tyto aktivity a kluby jsou pro žáky školy ZDARMA. Podrobnější informace o jednotlivých kroužcích naleznete na nástěnkách školy. 

 

Rád bych přiblížil náplň a realizaci aktivity

KLUBU LOGICKÉHO MYŠLENÍ A DESKOVÝCH HER.

Cíle a popis realizace aktivity

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem.

V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. Pokud v jednom týdnu klub odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat klub dvakrát.

Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min.

75 % z celkového počtu zapsaných žáků.

Pokud je žák do klubu přihlášen, je pro něj docházka povinná a jeho nepřítomnost musí být zákonným zástupcem žáka omluvena.  V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo ukončení docházky žáka do klubu (např. z důvodu stěhování, apod.) je možné přijmout na jeho místo jiného žáka.

 

Mgr. Jaroslav Bečák

ředitel školy

 

Stránka

Lyžařský a snowboardový kurz 2019-den druhý

Lyžařský a snowboardový kurz 2019-den druhýPo probdělé noci náročný den na svahu i na chatě.

Správce Webu, 12. 3. 2019 Zobrazit více

Lyžařský a snowboardový kurz - den 1.

Lyžařský a snowboardový kurz - den 1.Jak jsme vyjeli do Karlova na lyže a a co nás všechno překvapilo nejen po cestě, ale i na svahu

Správce Webu, 12. 3. 2019 Zobrazit více

Předškoláci ve škole

Návštěva dětí z MŠ

Ve středu nás navštívili naši budoucí prvňáčci. 18 předškoláků zasedlo do školních lavic, aby si vyzkoušeli, jak to ve škole chodí. Děti vypracovaly jednoduchý pracovní list, naučily se básničku s pohybem, vyzkoušely si stavby z kostek. V druhé hodině si děti zasportovaly v nové sportovní hale, kdy na různých stanovištích procvičily svoji obratnost a odvahu. Poté už následovala svačinka ve školní jídelně a odchod zpět do MŠ. Věřím, že se dětem ve škole líbilo a budeme se na ně těšit již 2. dubna při zápise do 1. třídy.


Mgr. Olga Poláčková, 11. 3. 2019 Zobrazit méně

Karneval dětí v ŠD

Karneval dětí v ŠDVe středu dne 6. března 2019 jsme uspořádali pro děti navštěvující ŠD karneval.

Mgr. Adéla Vahalová, 11. 3. 2019 Zobrazit více

Robotování na II. st.

Robotování na II. st.Robotování na II. st.

Mgr. Radka Březíková, 6. 3. 2019 Zobrazit více

Buď HIV negativní!

Buď HIV negativní!Preventivní program zaměřený na rizikové chování v oblasti sexuální prevence

Mgr. Marcela Dopitová, 4. 3. 2019 Zobrazit více

Veselé zoubky - 1. třída

Veselé zoubky - 1. třídaV pátek 1. 3. 2019 do první třídy zavítaly paní Eva a paní Renata s besedou o zoubcích.

Mgr. Martina Urbanová, 2. 3. 2019 Zobrazit více

Sběr papíru 4. - 8. 3.

Sběr papíru 4. - 8. 3.

Mgr. Radka Březíková, 27. 2. 2019 Zobrazit více

Zimní radovánky na Pustevnách

Zimní radovánky na PustevnáchVe středu 13. 2. 2019 se žáci první, druhé a čtvrté třídy vydali za sněhem na Pustevny.

Mgr. Martina Urbanová, 13. 2. 2019 Zobrazit více

Dětský muzikál "Tři bratři"

Dětský muzikál "Tři bratři"V úterý 12. 2. 2019 se děti z první, druhé a čtvrté třídy vypravily do Valašského Meziříčí, aby zhlédli dětský muzikál "Tři bratři".

Mgr. Martina Urbanová, 13. 2. 2019 Zobrazit více

Stránka